Предмет: Математичке методе 2 (06 - GG05)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математичке методе 1дане

Предмети којима је предуслов предмет Математичке методе 2

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математичке методе 3дане
Дејства на објектедане
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области математичке алгебре и анализе.
Стечена знања користи у стручним предметима.Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима прави, анализира и решава математичке моделе.
Реалне функције једне реалне променљиве – неодређени и одређени интеграли и примена.Реалне функције више реалних променљивих - гранична вредност, непрекидност, диференцијални рачун и његова примена. Обичне диференцијалне једначине првог. Обичне дифернцијалне једначине вишег реда;линеарне диференцијалне једначине н-тог реда са константним коефицијенти;Еулерова диференцијална једначина.
Предавања. Рацунске вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се задаци и на тај начин продубљује изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који цини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику 2 дела. Први део: реалне функције једне реалне променљиве – неодређени и одређени интеграли и примена. Други део: реалне функције више реалних променљивих - гранична вредност, непрекидност, диференцијални рачун и његова примена, обичне диференцијалне једначине првог реда, линеарне диференцијалне једначине н-тог реда са константним коефицијенти,Еулерова диференцијална једначина.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
И. Чомић, Н. СладојеИнтегрални рачун1998ФТН,Нови Сад,Српски језик
И. Чомић, Љ. ПавловићФункције више променљивих2000ФТН, Нови СадСрпски језик
И. Ковачевић, В.Марић, М. Новковић, Б. РодићМатематичка анализа I2004Vedes, Београд, 2004Српски језик
И. Чомић, А. НиколићДиференцијалне једначине1999ФТН, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда10.00
Практични део испита - задацинеда60.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Узелац др Зорица
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Теофанов др Љиљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Обрадовић Јована
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стаменковић Андријана
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Савић Ненад

Аудиторне вежбе