Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


Студијске групе
Конструкције
Хидротехника
Путеви, железнице и аеродроми


 

Студије грађевинарства на Департману за грађевинарство и геодезију Факултета техниких наука у Новом Саду подељене су на три степена. Наставни план је конципиран тако да прати савремене тенденције у области грађевинарства, па су уграђени основни принципи и оквири сходно европском образовном простору....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилацТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математичке методе 13300.006
Нацртна геометрија2200.005
Материјали у грађевинарству 12010.005
Инжењерска геологија3020.006
Основи рачунарства2020.004
Изборни предмет 13000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичке методе 23300.006
Материјали у грађевинарству 24020.007
Механика 13200.006
Геодезија2110.005
Грађевинска физика2020.005
Страни језик - 12000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Зградарство 14200.007
Механика 22200.005
Отпорност материјала4400.008
Математичке методе 32101.004
Основе пројектовања грађевинских објеката4101.007

Година: 2, Семестар: Летњи

Механика тла4300.008
Зградарство 23200.005
Основи хидромеханике и хидротехнике4110.007
Путеви и саобраћајнице3300.006
Дејства на објекте2000.003

Година: 3, Семестар: Зимски

Фундирање4300.008
Статика конструкција 14400.009
Теорија бетонских конструкција 13200.006
Хидротехнички објекти и системи4200.007

Година: 3, Семестар: Летњи

Технологија бетона2110.005
Теорија бетонских конструкција 22200.005
Статика конструкција 24301.008
Металне конструкције 13300.007
Теорија површинских носача3200.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Конструкције
Хидротехника
Путеви, железнице и аеродроми

Година: 4, Семестар: Летњи

Конструкције
Хидротехника
Путеви, железнице и аеродроми