Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер заштите животне средине (Дипл. инж. зашт. жив. сред.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
ZF0Инжењерство заштите животне срединеСрпски језик48240