Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер заштите животне средине (Дипл. инж. зашт. жив. сред.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Убавин др Дејан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод у инжењерство заштите животне средине3300.006
Хемијски феномени у инжењерству заштите животне средине2020.006
Одабрана поглавља из физике 13030.006
Математика 13300.006
Електротехника, околина и заштита3120.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Енергија и окружење3300.005
Математика 23300.006
Основе механике3200.005
Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине3030.008
Инжењерске графичке комуникације3210.006

Година: 2, Семестар: Зимски

Основе рачунарских технологија2030.006
Превентивне мере у области безбедности и здравља на раду3300.006
Статистичке методе2210.006
Основе заштите вода3300.004
Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине3300.006
Изборна позиција 12000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Алтернативна енергетика3300.006
Машинство у инжењерству заштите животне и радне средине3120.006
Биохемијски и микробиолошки принципи3030.006
Мониторинг животне средине3030.006
Изборна позиција 22000.002
Основни принципи управљања водама2200.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Увод у термодинамику2200.005
Увод у механику флуида2200.005
Изборни предмет 131-30-20.006
Анализа података о стању околине3030.006
Инжењерство заштите животне средине у биосистемима3030.006
Изборна позиција 32000.002

Година: 3, Семестар: Летњи

Моделовање и симулација у инжењерству заштите животне средине3300.007
Управљање чврстим отпадом3030.007
Изборни предмет 230-30-30.007
Изборна позиција 42000.002
Основе експеримента у заштити животне средине3030.007

Година: 4, Семестар: Зимски

Пројектовање и планирање у заштити животне средине3300.007
Изборни предмет 130-30-30.007
Стручна пракса0006.004
Распростирање загађења у животној средини3300.006
Изборни предмет 230-30-30.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Карактеризација рециклабилних материјала3020.004
Изборни предмет 330-30-30.006
Изборни предмет 42200.005
Индустријска екологија и загађење земљишта3020.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006