Предмет: Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине (17 - Z205)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Циљ предмета је упознавање студената са појмом одрживог развоја, природних ресурса, природних услова и природним богатством као и системом заштите животне средине. Савладавање градива треба да омогући студентима разумевање сложених односа медју чиниоцима одрживог развоја,технолошког, економског и социјалног аспекта и заштите животне средиине као и да укаже на неопходност мултидисциплинарног сагледавања проблема одрживости.
Стечена знања представљају надоградњу претходно стечених основних знања а истовремено и основу у даљем образовању, пре свега у стручним предметима из области свих медијума заштите средине. Савладано градиво у домену расположивости и зашите природних ресурса представљаће полазну основу у предметима у којима ће циљ бити пројектовање и планирање решавања постојећих и будућих проблема у области животне средине.
Теоријска настава: Појам и специфичности природних ресурса, Подела природних ресуса, Одрживог развој и животна средина, Тематска стратегија ЕУ као оквир за одрживо коришћење природних ресурса, Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије, Концепт интегралне заштите и контроле животне средине. Последице експлоатације природних ресурса, Одрживо управљање природним ресурсцима. Методе оцене одрживог развоја, Индикатори одрживог развоја. Национални и ЕУ циљеви у домену природних ресурса. На вежбама се обрађују одговарајући примери везани за градиво са предавања уз активније учешће студената.
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. Предавања: На предавањима се излаже теоријски део градива са примерима који за циљ имају лакше савладавање градива. На аудиторним вежбама се детаљније обрађује градиво са предавања уз активније учешће студената.Поред предавања и аудиторних вежби редовно се одржавају и консултације. Градиво је подељено у две целине које прате два колоквијума. Прву целину чине области: Појам одрживог развоја, Систем заштите животне средине и законска регулатива у области животне средине. Другу целину чини област: Глобални проблеми животне средине.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Убавин, Д. Вујић, Г.Одрживо коришћење природних ресурса2017Скрипта, интерно издање ФТНСрпски језик
López, Ramón, and Michael A. Toman.Economic Development and Environmental Sustainability - New Policy Options2006Oxford: Oxford University PressЕнглески
Daniel B. Botkin, Edward A. KellerEnvironmental Science2003John Wiley &sons, incЕнглески
Михајлов, А. Н.Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95 корака2005Привредна комора Србије и "Амбасадори животне средине"Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Петровић др Маја
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тошић Николина
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе