Предмет: Математика 1 (17 - Z104)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирања података и закључивања на основу резултата анализе података.
Основна знања из више математике. Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним предметима. Развијени апстрактно и логичко мишљење и способност закључивања на основу анализе података.
Комплексни бројеви. Вектори, скаларни и векторски производ, примена у механици. Аналитичка геометрија у простору, права, раван и међусобни односи. Детерминанте и системи линеарних једначина. Методе решавања система линеарних једначина. Матрице и примена у решавању система линеарних једначина. Полиноми и рационалне функције. Безоутов став. Бројни низови. Гранична вредност функције. Извод функције. Испитивање функција.
Предавања и вежбе. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику колоквијума (задаци и тест из теорије). У току наставног процеса се дају и домаћи задаци које студенти могу да решавају самостално или по групама.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Аџић, Н.Математика : за Архитектонски одсек2001Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Никић, Ј., Чомић, И.Математика један. Део 12003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н.,Лужанин., З., Овцин, З.Збирка решених задатака из Математике : за архитектонски одсек1998Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из Математике 12009Факултет техничких наука, Нови СадЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Гилезан др Силвиа
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Недовић др Љубо
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Лукић др Тибор
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Киш Мариа
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тошић Стефан
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Палалић Тамара
Асистент

Аудиторне вежбе