Предмет: Хемијски феномени у машинству (17 - Z151)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 23.10.2012..

Упознавање студената техничких струка са основним принципима и законитостима хемије.
Након одслушаног курса и положеног испита, студент ће моћи да: Дефинише и примени основна знања из области опште, неорганске и органске хемије и разуме све процесе и феномене хемијских реаговања која се јављају у области инжењерских наука.
Појам мола, моларне масе и моларне запремине. Релативна атомска и молекулска маса. Хемијска реаговања, стехиометрија. Класификација елемената у ПСЕ. Основни хемијски закони. Структура чистих супстанци. Структура атома. Хемијска веза. Типови међумолекулских интеракција. Структура молекула. Дисперзни системи. Раствори. Основни типови и карактеризација неорганских једињења. Основни типови и карактеризација органских једињења. Хемијска кинетика и хемијска равнотежа. Електролитичка дисоцијација. Дисоцијација воде. пХ вредност. Оксидо-редукциони процеси. Корозија. Корозиони процеси и заштита од корозије. Термодинамички и кинетички аспекти катализе. Термохемија. Горива и мазива.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације, заједничке и индивидуалне. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, лабораторијским и рачунским вежбама. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на завршни испит који се полаже у писменој (рачунски део) и у усменој форми (теоријски део). Писмени део испита може се полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Радонић, Ј., Турк Секулић, М., Војиновић-Милорадов, М.Техничка хемија, скрипта2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораХемијски феномени у инжењерству : практикум за реализацију вежби на студијским  програмима Машинство и Чисте енергетске технологије 2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Арсенијевић С.Општа и неорганска хемија1998Научна књига, БеоградСрпски језик
Vollhardt, P., Schore, N.Organska hemija2004Data Status, BeogradСрпски језик
Перишић-Јањић Н., Ђаковић-Секулић Т., Гаџурић С.Општа хемија2008Природно-математички факултет, Нови СадСрпски језик
Заварго, З.З., Пауновић Р.Н.Основи хемијске термодинамике1997Технолошки факултет, Нови СадСрпски језик
Радонић Ј., Турк Секулић М., Војиновић Милорадов М.Хемијски феномени у инжењерству2019Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Atkins P.Elements of physical chemistry2009Oxford: Oxford University PressЕнглески
Monk P.Maths for chemistry2006Oxford: Oxford University PressЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Радонић др Јелена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Зораја др Бојана
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Нестеровић Александар
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе