Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer građevinarstva (Mast. inž. građ.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

BIM u građevinarstvu22000.007
Mostovi22000.006
Upravljanje projektima u građevinarstvu21000.003
Regulativa i ugovaranje u građevinarstvu20000.002
Upravljanje građevinskim preduzećem20000.002
Modeliranje procesa u građevinarstvu22000.003
Industrijalizacija u građevinarstvu21001.003
Stručna praksa00006.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu u građevinarstvu22000.003
Izborni predmet - građevinski menadžment41-40-300.0010
Studijski istraživački rad - master rad00080.0010
Izrada i odbrana master rada00007.008
 Dokumenta