Predmet: Modeliranje procesa u građevinarstvu (17 - GM532)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTehnologija i organizacija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.07.2017..

Osposobljavanje studenata za sistemski pristup i primenu teorije sistema na proces građenja građevinskih objekata. Sticanje znanja iz metoda istraživanja operacija i metoda modeliranja procesa građenja.
Osposobljenost za sistemsku analizu i definisanje strukture procesa izgradnje objekata u okviru izrade projekata tehnologije i organizacije građenja i pri realizaciji istih. Osposobljenost za analizu i osnovno modeliranje procesa u građevinarstvu.
Razvoj teorije sistema i njena suština. Uloga teorije sistema u nauci i praksi. Teorija sistema kao metod spoznaje. Klasifikacija sistema. Analiza i sinteza sistema. Organizovanost sistema. Ponašanje sistema. Problemi, sredstva i metode operacionih istraživanja. Modeliranje procesa u građevinarstvu. Linearno programiranje. PERT metoda. Višekriterijumska optimizacija. Osnove teorije odlučivanja – donošenja odluka (elementi i kriterijumi odlučivanja).
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica i auditornih vežbi na kojima se rešavaju pojedine vrste problema vezane za određene metodske jedinice. Na vežbama studenti rešavaju zadatke uz pomoć asistenata. Dodatne informacije se mogu dobiti na konsultacijama. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra, polaže se pismeno (zadaci i teorija). Pismeni deo ispita se može polagati i kroz dva kolokvijuma u toku nastavnog procesa. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, rada na vežbama, kolokvijuma i ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrović, B.Sistemski prilaz i sistemski postupci u tehnici1995Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Praščević Ž.Operaciona istraživanja u građevinarstvu - determinističke metode1992GF BeogradSrpski jezik
Novaković V.Kvantitativni metodi u građevinskom menadžmentu2002Izgradnja, BeogradSrpski jezik
Trivunić M., Dražić J.Materijali sa predavanja2018Srpski jezik
Ćirović G.Problemi planiranja, organizacije i tehnologije građenja2013VGGŠ, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumnene35.00
Kolokvijumnene35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mučenski dr Vladimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Senjak Pejić Milena
Asistent-master

Auditorne vežbe