Predmet: Regulativa i ugovaranje u građevinarstvu (17 - GM534)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTehnologija i organizacija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.08.2017..

Sticanje znanja o zakonskim propisima koji regulišu proces građenja i tipovima ugovora.
Osposobljavanje za upravljanjem procesom građenja u sladu sa zakonskim regulativama.
Zakoni i drugi pravni propisi koje se odnose na građevinarstvo.Zakon o planiranju i izgradnji. Podzakonska akta. Zakon o javnim nabavkama.Ugovorna dokumentacija.FIDIC propisi.
Predavanje, auditorne vežbe, seminarski radovi i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na auditornim važbama detal?nije se obrađuje gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Student, na osnovu dobijenih informacija (predavanja, literatura, konsultacije i generalnih uputstava na početku vežbanja), rešava postavl?ene zadatke i izrađuje seminarske radove. Urađeni i pozitivno ocenjeni seminarski radovi su uslov za izlazak na ispit. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra i polaže se usmeno. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene seminarskih radova i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Goran Ćirović, Marina Nikolić Topalović, Slobodan JovovićPravna regulativa u građevinarstvu2018Visoka građevinsko-geodetska školaSrpski jezik
Goran Ćirović, Marina Nikolić Topalović, Slobodan JovovićGrađevinsko urbanističke procedure u visokogradnji2018Visoka građevinsko-geodetska školaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jakšić dr Željko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Peško dr Igor
Redovni profesor

Predavanja