Javne nabavke
Godina


Servis i popravka mernih uređaja
Datum objave:03.12.2019.
Rok:11.12.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:15jnmvu-2019
Laboratorijska oprema-učila
Datum objave:03.12.2019.
Rok:09.01.2020.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:56-OPD-2019
Projekciona platna
Datum objave:25.11.2019.
Rok:04.12.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:26-jnmvd-2019
USLUGE RESTORANA PEČENJARA
Datum objave:22.11.2019.
Rok:02.12.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:14-JNMVU-2019
Nabavka softvera
Datum objave:19.11.2019.
Rok:19.12.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:55-opd-2019
Nabavka uređaja za 3D digitalizaciju
Datum objave:15.11.2019.
Rok:16.12.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:54-OPD-2019
Iznajmljivanje kombi vozila bez vozača
Datum objave:08.11.2019.
Rok:09.12.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07-OPU-2019
USLUGE RESTORANA-PEČENJARA
Datum objave:08.11.2019.
Rok:20.11.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:13-JNMVU-2019
Zastakljena metalna pregrada sa vratima
Datum objave:05.11.2019.
Rok:06.12.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02-OPR-2019
Prenosni detektor za formaldehid i ugljen dioksid
Datum objave:31.10.2019.
Rok:02.12.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:53- OPD - 2019
Ketridži za mašine digitalne štampe
Datum objave:31.10.2019.
Rok:02.12.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:52-OPD-2019
Prenosni uređaj za prećenje kvaliteta i parametara vazduha
Merni instrument za merenje hrapavosti obrađene površine
Datum objave:30.10.2019.
Rok:29.11.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:51- OPD- 2019
Računari i računarska oprema -NT Park
Datum objave:25.10.2019.
Rok:25.11.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:49_OPD_2019
Merni instrument- hemijski analizator impedanse sa dodacima
Datum objave:21.10.2019.
Rok:21.11.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:47-OPD-2019
INSTRUMENT ZA ISPITIVANJE PROBOJNOG NAPONA
Datum objave:21.10.2019.
Rok:21.11.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:46-OPD-2019
Računari i računarska oprema
Datum objave:18.10.2019.
Rok:18.11.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:45_OPD_2019
Akviziciona oprema za snimanje terena
Datum objave:18.10.2019.
Rok:18.11.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:44-opd-2019
Video oprema
Datum objave:15.10.2019.
Rok:24.10.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:25-JNMVD-2019
Nabavka nameštaja
Datum objave:15.10.2019.
Rok:15.11.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:43-OPD-2019
Usluge etaloniranja uređaja za ispitivanje
Datum objave:01.10.2019.
Rok:10.10.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:12jnmvu-2019
Uređaj za 3D digitalizaciju
Datum objave:27.09.2019.
Rok:28.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:42-OPD-2019
Arhivske police
Datum objave:24.09.2019.
Rok:25.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:41-opd-2019
Nabavka alata
Datum objave:20.09.2019.
Rok:30.09.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:24-jnmvd-2019
Usluga obezbeđivanja prevoza automobilom sa vozačem u zemlji i inostranstvu
Datum objave:19.09.2019.
Rok:21.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:06-OPU-2019
Automatizovana regalna dizalica (manipulacioni robot) za komisioniranje - faza 3.
Datum objave:18.09.2019.
Rok:21.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:39-OPD-2019
Polovni fotokopir aparati sa uslugom održavanja
Licenca za softver zenon Supervisor
Datum objave:13.09.2019.
Rok:15.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:38-OPD-2019
Otporničke merne trake i lepak za eksperimentalno određivanje naponsko deformacijskog stanja konstrukcija
Datum objave:12.09.2019.
Rok:23.09.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:23-JNMVD-2019
Usluga održavanja klima uređaja
Datum objave:11.09.2019.
Rok:20.09.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11jnmvu-2019
Softver Flex Sim Simulation
Datum objave:11.09.2019.
Rok:14.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:36-OPD-2019
Hologramski projektor
Datum objave:11.09.2019.
Rok:14.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:35_OPD_2019
Rolne papira za ploter
Datum objave:03.09.2019.
Rok:04.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:33-OPD-2019
Ketridži za mašine digitalne štampe
Datum objave:03.09.2019.
Rok:04.10.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:34-OPD-2019
NABAVKA DOBARA SA USLUGOM ODRŽAVANJA FOTOKOPIR APARATA
Datum objave:20.08.2019.
Rok:20.09.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:32-OPD-2019
Baterije (hemijski izvori jednosmerne struje)
Datum objave:18.07.2019.
Rok:26.07.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:22_JNMVD_2019
Osiguranje studenata
Datum objave:12.07.2019.
Rok:12.08.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05opu-2019
Usluge restorana sa rečnom ribom
Datum objave:10.07.2019.
Rok:19.07.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10- jnmvu- 2019
Materijal za izradu mikrofluidnih PDMS čipova
Datum objave:03.07.2019.
Rok:02.08.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:31_OPD_2019
Usluga etaloniranja uređaja za ispitivanje
Datum objave:20.06.2019.
Rok:01.07.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:09-jnmvu-2019
NABAVKA DOBARA SA USLUGOM ODRŽAVANJA FOTOKOPIR APARATA
Datum objave:12.06.2019.
Rok:15.07.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:28-OPD-2019
Originalni toneri za fotokopir aparate
Kancelarijski nameštaj- stolice
Datum objave:06.06.2019.
Rok:18.06.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:20-jnmvd-2019
Bibliotečko-informacioni softver COBISS
Datum objave:06.06.2019.
Rok:08.07.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:26_OPD_2019
Zamenski toneri za štampače
Originalni toneri za štampače
Licenca Esri ArcGIS Desktop Advanced
Datum objave:30.05.2019.
Rok:01.07.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:23_OPD_2019
Komponente motornih vozila
Datum objave:28.05.2019.
Rok:17.06.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:19-jnmvd-2019
Tekuće održavanje zgrade fakulteta
Datum objave:27.05.2019.
Rok:27.06.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPR-2019
RAČUNARSKE KOMPONENTE SA USLUGOM POPRAVKE I ODRŽAVANJA RAČUNARA
Datum objave:27.05.2019.
Rok:05.06.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:18_JNMVD_2019
Hologramski projektor
Datum objave:23.05.2019.
Rok:24.06.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:21_OPD_2019
Kancelarijski nameštaj - stolice
Datum objave:23.05.2019.
Rok:03.06.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:17-JNMVD-2019
Merni instrumenti
Datum objave:22.05.2019.
Rok:21.06.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:20-OPD-2019
Softver Tower 8 Expert
Datum objave:22.05.2019.
Rok:21.06.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:19_OPD_2019
Računari i računarska oprema
Datum objave:21.05.2019.
Rok:20.06.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:18_OPD_2019
Nabavka i ugradnja transformatora snage 1600kVA – 20(10)/0,4kVA sa odgovarajućom sklopnom opremom za potrebe izgradnje nove zgrade NT parka
Potrošni materijal i servis za štamparsku mašinu u boji Xerox Versant 80
Datum objave:21.05.2019.
Rok:21.06.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:17-OPD-2019
Usluge održavanja klima uređaja (fan coil)
Datum objave:20.05.2019.
Rok:29.05.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:08-jnmvu-2019
USLUGE ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA
Datum objave:17.05.2019.
Rok:27.05.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:07-JNMVU-2019
Mettler Toledo FreeWeigh.Net programski paket
Datum objave:16.05.2019.
Rok:17.06.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:16_OPD_2019
Laboratorijska oprema
Datum objave:15.05.2019.
Rok:17.06.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:15OPD-2019
Komponente motornih vozila
Datum objave:13.05.2019.
Rok:22.05.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:15_JNMVD_2019
Usluga keteringa
Datum objave:10.05.2019.
Rok:20.05.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:05jnmvu-2019
Nabavka fotoaparata
Datum objave:08.05.2019.
Rok:17.05.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:14-jnmvd-2019
Usluge restorana sa nacionalnom kuhinjom
Datum objave:07.05.2019.
Rok:17.05.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:06-jnmvu-2019
Računari i računarska oprema
Datum objave:25.04.2019.
Rok:27.05.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:12_OPD_2019
Etaloniranje referentnih etalona Laboratorije za metrologiju
Datum objave:05.04.2019.
Rok:16.04.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04jnmvu-2019
Softver Matlab
Datum objave:25.03.2019.
Rok:25.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:11-opd-2019
Izrada i mašinska obrada na CNC mašini
Datum objave:22.03.2019.
Rok:01.04.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03_JNMVU_2019
Eksperimentalna aparatura za tačno podešavanje trna prilikom livenja
Datum objave:21.03.2019.
Rok:29.03.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:11_JNMVD_2019
Nabavka indeksa
Datum objave:21.03.2019.
Rok:01.04.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:10- jnmvd- 2019
Materijal za štampu i ispitivanje
Datum objave:15.03.2019.
Rok:15.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:10-OPD-2019
POTROŠNI MATERIJAL I SERVIS DIGITALNE MAŠINE ZA ŠTAMPU TIPA XEROX D 110
Datum objave:14.03.2019.
Rok:15.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:08-OPD-2019
Nabavka dobara sa uslugom održavanja štampača
Datum objave:12.03.2019.
Rok:21.03.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:08jnmvd-2019
Softver Tower 8 Expert
Računari i računarska oporema
Datum objave:08.03.2019.
Rok:08.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:07_OPD_2019
Nabavka opreme za audio tehniku
Usluge završne grafičke proizvodnje
Datum objave:07.03.2019.
Rok:08.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:04-OPU-2019
OFSET ŠTAMPE
Datum objave:07.03.2019.
Rok:09.04.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:03-OPU-2019
STOLARSKI PLOČASTI MATERIJAL SA USLUGOM SEČENJA
SOFTVER SNAGIT-TECHSMITH
Datum objave:11.02.2019.
Rok:14.03.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:05-OPD-2019
SITNI POTROŠNI STOLARSKI MATERIJAL
Datum objave:08.02.2019.
Rok:19.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:04-JNMVD-2019
Nabavka dobara za vodovod i kanalizaciju
Datum objave:08.02.2019.
Rok:18.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:03-JNMVD-2019
Nabavka inostranih časopisa za 2019.godinu za Biblioteku
Datum objave:31.01.2019.
Rok:11.02.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-jnmvd-2019
USLUGE OBEZBEĐIVANJA AVIO KARATA I DRUGOG PREVOZA, SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I PLAĆANJA KOTIZACIJA
Računari i računarska oprema
Datum objave:22.01.2019.
Rok:21.02.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:02_OPD_2019
Popravka mernog uređaja Leica Disto D5
Datum objave:22.01.2019.
Rok:31.01.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:02-JNMVU-2019
NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA PUTEM KARTICE ZA GORIVO
USLUGE STUDENTSKE(OMLADINSKE) ZADRUGE
Datum objave:16.01.2019.
Rok:18.02.2019.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Broj predmeta:01-OPU-2019
USLUGE RESTORANA SA ITALIJANSKOM KUHINJOM
Datum objave:11.01.2019.
Rok:21.01.2019.
Vrsta postupka:Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj predmeta:01jnmvu-2019