Naučni saradnik Jovana Topalić


Nedostaje slika

Jovana Topalić

Naučni saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeNaučni saradnik

Jovana Topalić rođena je 11.05.1990. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju "Filip Višnjić" završila je u Bijeljini kao nosilac Vukove diplome i Đak generacije. Diplomske i master studije završila je na Fakultetu tehničkih nauka, smer građevinarstvo, prva u generaciji.

Doktorirala je na Fakultetu tehničkih nauka 2022., sa temom "Model preliminarne procjene rizika za proces građenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda". Na matičnom fakultetu je zaposlena na poziciji naučnog saradnika. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija i objavljivala radove u domaćim i stranim časopisima. Učestvovala je kao projektant na velikom broju projekata hidrotehničkih objekata. Poseduje licencu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehička faza i nadzor.

Član je udruženja IPMA Srbija, kao i Društva građevinskih inženjera Novog sada. Govori engleski i nemački jezik.

Naučni saradnik
01.12.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik23.11.2022.30.11.2022.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač saradnik01.06.2022.22.11.2022.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač saradnik01.01.2022.31.12.2022.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač saradnik25.04.2021.31.12.2021.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač pripravnik01.05.2018.Departman za građevinarstvo i geodeziju
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Naučni saradnikTehnologija i organizacija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka31.10.2022.
Istraživač saradnikGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka25.04.2021.
Istraživač pripravnikGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač pripravnikGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka25.04.2018.