Predmet: Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu u građevinarstvu (17 - GM533)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTehnologija i organizacija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.07.2017..

Sticanje znanja o upravljanju rizicima bezbednosti i zdravlju na radu pri izvođenju građevinskih radova.
Osposobljenost za identifikaciju rizika bezbednosti i zdravlja na radu, kvantifikaciju rizika bezbednosti i zdravlja na radu i planiranje korektivnih mera pri izvođenju građevinskih radova. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.
Uvod u primenu metoda upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu u zavisnosti od usvojene tehnologije građenja. Opšte o metodama upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu i primeni istih prilikom planiranja i realizacije građevinskih radova. Analize procesa građenja sa aspekta identifikacije i kvantifikacije rizika bezbednosti i zdravlja na radu i izrada plana upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu.
Predavanje, auditorne vežbe, seminarski radovi i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na auditornim važbama detaljnije se obrađuje gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Student, na osnovu dobijenih informacija (predavanja, literatura, konsultacije i generalnih uputstava na početku vežbanja), rešava postavljene zadatke i izrađuje seminarske radove. Urađeni i pozitivno ocenjeni seminarski radovi su uslov za izlazak na ispit. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra i polaže se usmeno. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene seminarskih radova i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mučenski, V.Teorijske osnove bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Ćirović, G., Lazić-Vojinović,S.Bezbednost i zaštita zdravlјa na radu u građevinarstvu2009Visoka građevinsko-geodetska škola u BeograduSrpski jezik
Hughes, P., Ferrett, E.An Introduction to health and safety in Construction2007ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mučenski dr Vladimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Senjak Pejić Milena
Asistent-master

Auditorne vežbe