Fakultetska akta

Nacrt Izmena i dopuna Statuta Fakulteta tehničkih nauka28.02.2023.20230228
Osnivačka Akta27.04.2018.20180427
Statut28.09.2023.20230928
Akt o organizaciji Fakulteta tehničkih nauka od 17.5.2019. godine i sa izmenama i dopunama od od 27.12.2019. 31.01.2020. 27.02.2020. 10.06.2020. 24.07.2020. 29.01.2021. 31.05.2021. 1.4.2022. 30.9.2022. 28.12.2022. 27.02.2023. 8.5.2023. 16.06.2023. 27.10.2023. 29.12.2023. i 18.04.2024. godine.21.05.2024.20240521
Plan o postizanju rodne ravnopravnosti07.09.2022.20220907
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta od 17.05.2019.02.12.2019.20191202
Opšti uslovi ugovora o studiranju na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Modeli sporazuma i ugovora16.04.2019.20190416
Pravilnici17.01.2019.20190117
Odluke13.12.2017.20171213
Obrasci16.04.2019.20190416
Finansijska dokumenta26.09.2019.20190926
Akreditacije, Licence, Sertifikati, Ovlašćenja, i dokumenta za učešće na tenderima13.12.2017.20171213