Предмет: Основе теорије графова и комбинаторике (14 - IFE212)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 15.11.2012..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области класичних комбинаторних објеката, некласичних комбинаторних објеката и теорије графова.
Стечена знања користе се у даљем образовању и у стручним предметима, конструишу се и решавају математички модели из стручних предмета користећи градиво овога предмета.
Предавања (теоријска настава).Основи логике, класични и некласични комбинаторни објекти и графови (пермутације, варијације и комбинације са и без понављања), партиције скупова, Стирлингови бројеви, комбинаторика на рецима, рекурентне формуле, генеративне функције, основни појмови теорије графова, повезаност графова, специјалне класе графова, изоморфизам графова, матрице суседства, операције над графовима, стабла, планарни графови (основне теореме), Ојлерови и Хамилтонови путеви, Хамилтонове контуре. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери и тестови са теоријске наставе, којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе динамично и интерактивно. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним и репрезентативним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају редовне консултације и групне консултације. Део градива, који цини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 2 модула. Први модул:Комбинаторика. Други модул:Теорија графова.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Дорословачки РКомбинаторика на речима2000ФељтонСрпски језик
Тошић РаткоКомбинаторика1999Унивезитет у Новом СадуСрпски језик
Цветковић ДрагошТеорија графова и њене примене1990Научна књига БеоградСрпски језик
Robin J. WilsonIntroduction to Graph Theory1996Robin WilsonЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада15.00
Тестдада15.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Усмени део испитанеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дорословачки Раде

Предавања
Недостаје слика

Пантовић др Јованка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чомић др Лидија
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Аудиторне вежбе