Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Студио 01Б - Архитектонско пројектовање - алтернативни приступи32002.007
Архитектонска композиција у ентеријеру22001.005
Изборна позиција 120-20-202.006
Изборна позиција 222000.004
Изборна позиција 422000.005
Стручна пракса 100004.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Мобилијар22002.005
Пројектовање ентеријера22001.004
Стручна пракса 200002.002
Мастер рад - студијско истраживачки рад000120.0010
Мастер рад - израда и одбрана мастер рада00005.0010
 Документа