Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
181


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Математичка анализа 23300.007
Увод у електронику3210.007
Теорија електричних кола3111.007
Дигитална електроника3210.007
Практикум: инжењерски алати у електроници0011.002
Енглески језик - средњи2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Објектно оријентисано програмирање3300.007
Увод у микрорачунарску електронику3120.007
Основи телекомуникација3111.006
Мерења у електроници2020.004
Системи и сигнали3110.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Електромагнетика3300.007
Енглески језик за инжењере 12000.002
Микропроцесорска електроника3021.006
Аналогна микроелектронска кола3210.006
Лабораторијске вежбе из електронике0020.003
Практична електроника0021.003

Година: 3, Семестар: Летњи

Академске писане и говорне комуникације на српском језику2000.002
Микроелектроника3210.007
Импулсна и дигитална електронска кола3210.007
Дискретни системи3030.006
Изборна позиција 12-30-21-20.00-1.005
Изборна позиција 22020.00-1.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 330-30-30.006
Изборна позиција 430-21-30.006
Изборна позиција 50-30-20-30.006
Изборна позиција 63030.006
Изборна позиција 70-30-20-30.006
Стручна пракса0003.002

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 83030.006
Изборна позиција 930-21-30.006
Изборна позиција 100-20-20-30.005
Израда и одбрана дипломског рада00010.0012
 Документа