проф. др Јелисавета Шафрањ


Недостаје слика

др Јелисавета Шафрањ

Редовни професор


Телефон021/485-2308
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 904

1982 године на Универзитету у Новом Саду завршила сам Филозофски факултет, Одсек за енглески језик и књижевност и стекла звање професора енглеског језика и књижевности. 1994 године завршила сам Постдипломске специјалистичке студије на Филолошком факултету у Београду, Одсек за англистику, и одбранила специјалистички рад под називом ''Испитивање ставова и мотивације ученика гимназије према друштву и култури народа енглеског говорног подручја, према учењу страних језика и према учењу и настави енглеског језика као страног'', код ментора проф.др Наума Димитријевића. 2000 године завршила сам Постдипломске магистарске студије из области методике наставе енглеског језика на Филолошком факултету у Београду и одбранила магистарску тезу под називом ''Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију'', код ментора др Смиљке Стојановић, и тако стекла академски назив магистра филолошких наука. 2008 године на Филолошком факултету у Београду одобранила сам Докторску дисертацију под називом ''Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика'' и стекла академски назив доктора филолошких наука. Од 1982 године бавим се педагошким радом као професор енглеског језика, а од 2000 године радим на Факултету техничких наука као предавач енглеског језика као језика струке. Предавала сам на електротехничком одсеку, масинском одсеку, одсеку графичког дизајна и одсеку индустријских система и индустријског инжењерства и менаџмента. Уже специјалности су анализа дискурса, лингвистика текста, лингвистичка реторика, примењена и корпусна лингвистика као и енглески  језик струке.

Редовни професор
01.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент20.07.2009.01.07.2014.Департман за опште дисциплине у техници
Виши предавач24.06.2005.01.07.2009.Департман за опште дисциплине у техници
Редовни професор20.07.2019.30.09.2023.Катедра за друштвене науке
Ванредни професор20.07.2014.Катедра за друштвене науке
НазивУ Установи

Диплома

Филолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

1982

Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију

Магистратура

Филолошке науке

Филолошки факултет

2000

Испитивање ставова и мотивације ученика гимназије према друштву и култури народа енглеског говорног подручја, према учењу страних језика и према учењу и настави енглеског језика као страног

Специјализиција

Филолошке науке

Филолошки факултет

1994

Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика

Докторат

Филолошке науке

Филолошки факултет

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаNikolić S., Ćosić I., Vrgović P., Šafranj J., Strak M.: Perception of Educational Environment in the Region of Former Yugoslav Republics: PER_EDU, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2011, ISBN 978-86-7892-402-6
(М23) Рад у међународном часописуUsing Internet in English Language Teaching, NEW EDUCATIONAL REVIEW, (2011), vol. 26 br. 4, str. 45-59.
(М23) Рад у међународном часописуReflections of English Language Teachers Concerning Computer Assisted Language Learning (Call), NEW EDUCATIONAL REVIEW, (2011), vol. 23 br. 1, str. 269-282.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРеторичка анализа лида пословне вести, Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику, 2011, 1, стр.191-210.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомПрагматички аспект уџбеника енглеског језика, Педагогија, 2009, 1, стр.133-145.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStudents’ Communicative Competence, Зборник Института за педагошка истраживања, 2009, 1, стр. 180-195.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКатић М., Шафрањ Ј.: Превођење термина електронског пословања: преводилачке технике кроз призму контрастивне анализе, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2015, Вол. 58, Но 2, пп. 235-248, ИССН 0352-5724, УДК: 80/81(082
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Technical Description in Academic Writing, 8. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 3-4 Novembar, 2016, pp. 489-494
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: ESP in Engineering Education, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21 Jun, 2016, pp. 73-88
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Phraseology: A Link Between Language and Culture, 6. Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno: Masarykova Universita, 11-12 Septembar, 2014, pp. 151-162, ISBN 978-80-210-7922-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Syntactic Properties of Non-finite Clauses in Academic Written Discourse, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 519-525
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Electronic Textbooks for Learning English as a Foreign Language, 16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Fakultet tehnickih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 359-364
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić M., Šafranj J.: Problem-based Learning in ESP Classroom: Impact on Language for Engineers, 891. Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 26-27 Septembar, 2014, pp. 235-248, ISBN 978-86-7680-321-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Corrective Feedback in Teaching English for Specific Purposes, Contemporary Online Language Education Journal, 2012, Vol. 2, No 2, pp. 75-87, ISSN 2146-4200, 6. Akdeniz Language Studies Conference, Antalya: Akdeniz University TURKEY, 5-7 Maj, 2012, pp. 75-87, ISBN ISSN 2146-4200
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Ethnographic Research Tasks for Developing Intercultural Competence, Proceedings of the 4th International Conference Building Cultural Bridges, 2012, Vol. 2, pp. 38-42, ISSN 9965-792-05-4, 4. Proceedings of the 4th International Conference Building Cultural Bridges, Almaty: Suleyman Demirel University, Faculty of Philology, Kazahstan, 27-28 Septembar, 2012, pp. 38-42, ISBN 9965-792-05-4, UDK: 811.512
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić M., Šafranj J.: Master and Doctoral Thesis Writing for Students of Engineering, 2. Jezik struke: izazovi i perspektive, Beograd: Filološki fakultet, Beograd, 4-5 Februar, 2011, pp. 902-911, ISBN 978-86-915141
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Discourse Markers in the Financial Times Corpus, 46. English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLISIIR), Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 4-6 Decembar, 2009, pp. 295-312, ISBN 978-86-6153-005-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Developing Students’ English Language Competence, 16. 4th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Maribor, 22-23 Septembar, 2011, pp. 223-227, ISBN 978-961-6562-50-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Intercultural Business Communication, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 569-573
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Katić M.: Rhetorical Techniques of Paragraph Development, 2. Jezik struke: izazovi i perspektive, Beograd: Drustvo za strane jezike i knjizevnosti Srbije, 4-5 Februar, 2011, pp. 189-201, ISBN 987-86-915141-0-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Word Order in English and Serbian, 15. Brno Conference on Linguistics Studies in Engllish, Brno: Masaryk University, 16-17 Septembar, 2010, pp. 67-87
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Pedagogical Implications of the Study of University Students Motivation, 12. 10th International Conference of Language, Literature and Foreign Language Teaching - 2010: Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Language, Literature and Foreign Teaching Methodology, Alba Iulia, 28-29 Maj, 2010, pp. 123-133
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Business as a Site of Intercultural Communication, Zbornik radova, 2009, pp. 141-145, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad, 28-30 April, 2009, pp. 141-145
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Rhetorical Organisation of Business English Newspaper Articles , 1. Jezik struke - teorija i praksa, Beograd: University of Belgrade, 31-2 Januar, 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: From Discourse Structure to Text Summaries , 678. 6th Annual ELTA and IATEFL Conference - The Classroom that Beats the Odds, Beograd: British Council, 30-1 Maj, 2008, pp. 18-21
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Communication as an Important Factor of Overcoming Cultural Differences in Doing Business , 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 599-605, ISBN 978-86-7892-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: ESP – Writing Business Reports , 1. The Conference on Linguistic and Intercultural Education, Alba Iulia, 27-29 Novembar, 2008, pp. 751-763, ISBN 978-973-1890-05-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVidicki P., Ćulibrk J., Ćosić I., Šafranj J.: Limitations for the entrepreneurship development in selected municipalities of the autonomous region of vojvodina , 9. International Symposium Interdisciplinary Regional Research - ISIRR, Novi Sad, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J., Leković B., Ivanišević A., Mitrović Veljković S.: Potentials of the Entrepreneurship Development in Selected Municipalities of AP Vojvodina , 634. 9th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research ISIRR2007, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 21-22 Jun, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠafranj J.: Types of Attribution Relation in the Financial Times Corpus , 5. English language and literature studies: Structures across cultures, Beograd: Faculty of Philology, 7-9 Decembar, 2007
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Academic Writing Textbook for Students of Graphic Engineering and Design, 16. 8th Annual ELTA and IATEFL Conference, Beograd: British Council, 7-9 Maj, 2010, pp. 28-28
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Pluperfect in English and Serbian, 14. The 6th International Contrastive Linguistic Conference (ICLC6), Berlin, 30-2 Septembar, 2010
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Academic Writing for Engineering Graduates, 11. 7th Annual ELTA and IATEFL Conference, Novi Sad: British Council, 23-25 Maj, 2009, pp. 20-20
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Cohesion in Business English , 542. 5th ELTA Conference - Interactive Classroom: Have We Got What It Takes?, Beograd: British Council, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, English Language Teachers Association, 18-20 Maj, 2007, pp. 32-32
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Rhetorical Structure of Business English , 314. 4th IATEFL ELTA International Annual Conference: When Knowledge Wins: Strategy for 21st Century, Beograd: British Council, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, English Language Teachers Association, 12-14 Maj, 2006, pp. 14-14
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J.: Assessing and Evaluating English for Business Purposes , 313. The 6th National RATE and 5th Annual QUEST Joint Conference: Evaluation - a Requisite to Quality Learning, Cluj-Napoca, 28-30 Oktobar, 2005, pp. 15-15
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуЗивлак Ј., Шафрањ Ј.: Заступљеност језика за посебне намене у студијским програмима англистике, 4. Страни језик струке и професионални идентитет, Београд: Друштво за стране језике и књижевности Србије, 29-30 Септембар, 2017, пп. 43-43
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠafranj J., Zivlak J.: Multiple Intelligence Theory in Teaching English for Engineering, 4. Strani jezik struke i profesionalni identitet, Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, 29-30 Septembar, 2017, pp. 38-38
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Реторичка организација пословне вести, Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд 2009.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаШафрањ Ј.: Најчешће реторичке релације у дискурсу енглеског пословног језика: Актуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији, Београд, Центер за издавачку делатност економског факултета, 2013, стр. 149-166, ИСБН 978-86-403-1323-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Using Information Technology in English Language Learning Procedure: Blended Learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, pp. 514-521, ISSN 1877-0428
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаШафрањ Ј.: Настава енглеског језика за студенте инжењерског менаџмента и индустријских система, Настава и васпитање, 2009, Но 2, пп. 216-228, ИССН 0547-3330, УДК: 371-3 (80)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J., Gojkov-Rajić A., Katić M.: The Effects of Students´ Meta-cognitive Abilities and Gender on the Development of Their Foreign Language Skills, Nastava i vaspitanje, 2018, Vol. 67, No 1, pp. 147-161, ISSN 0547-3330, UDK: 159.953.3.072:81'243-057.875 159.922.072-057.875
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Logical/Mathematical Intelligence in Teaching English as a Second Language, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016, Vol. 232, pp. 75-82, ISSN 1877-0428
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Advancing Listening Comprehension through Movies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, pp. 169-173, ISSN 1877-0428
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNikolić S., Vrgović P., Stanković J., Šafranj J.: Students’ Emotional State and Educational Efficiency: Temptations of Modern Education, New Educational Review, 2015, Vol. 39, No 1, pp. 153-164, ISSN 1732-6729
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠafranj J.: Strategies of Learning English as a Foreign Language at Faculty of Technical Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, pp. 775-782, ISSN 1877-0428
(М52) Рад у часопису националног значајаŠafranj J., Zivlak J.: Spatial-Visual Intelligence in Teaching Students of Engineering, Research in Pedagogy / Istraživanja u pedagogiji, 2018, Vol. 8, No 1, pp. 71-83, ISSN 2217-7337, UDK: 37.013.77
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј., Зивлак Ј.: Усклађивање профила вишеструке интелигенције студената са интелектуалним профилом уџбеника енглеског језика струке, Педагогија, 2018, Вол. 73, Но 1, пп. 109-130, ИССН 0031-3807, УДК: 37
(М52) Рад у часопису националног значајаКатић М., Шафрањ Ј.: Творбени процеси у енглеском језику: Нове речи у области инжењерства заштите животне средине, Педагошка стварност, 2014, Но 1, пп. 95-101, ИССН 0553-4569, УДК: 37
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Усвајање културе у настави страног језика , Педагошка стварност, 2008, Но 1-2, пп. 91-99, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:81.243:316.722
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Учење енглеског језика за посебне намене на наставном градиву стручних предмета , Педагошка стварност, 2008, Но 7-8, пп. 716-729, ИССН 0553-4569, УДК: 811.111 276.6
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика , Педагошка стварност, 2008, Но 9-10, ИССН 0553-4569
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Употреба видеа у настави енглеског пословног језика , Педагошка стварност, 2007, Но 9-10, пп. 856-864, ИССН 0553-4569, УДК: 378.016:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Упознавање културних разлика у енглеском пословном језику , Педагошка стварност, 2006, Но 1-2, пп. 69-76, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Однос језика и културе у настави страног језика , Педагошка стварност, 2006, Но 9-10, пп. 771-779, ИССН 0553-4569, УДК: УДК: 372:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Уџбеничка литература за потребе наставе енглеског језика на нефилолошким факултетима техничког усмерења , Педагошка стварност, 2005, Но 3-4, пп. 239-249, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Енглески језик за посебне намене , Педагошка стварност, 2005, Но 9-10, пп. 738-748, ИССН 0553-4569, УДК: 372:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Референца као део граматичке кохезије у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 2003, Но 1-2, пп. 47-59, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:802.0
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Именичка супституција као део граматичке кохезије у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 2003, Но 5-6, пп. 442-454, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:811.111
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Потребе савремене наставе енглеског језика као језика струке , Педагошка стварност, 2002, Но 5-6, пп. 394-402, ИССН 0553-4569, УДК: 341.3:802
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Анализа кохезије и кохерентности текста у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 2001, Но 5-6, пп. 397-412, ИССН 0553-4569, УДК: 371.3:802.0
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Анализа дискурсног облика и синтаксе , Педагошка стварност, 2001, Но 7-8, пп. 533-545, ИССН 0553-4569, УДК: 371.32:802.2
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију , Педагошка стварност, 2000, Но 7-8, пп. 573-579, ИССН 0553-4569, УДК: 802.0(075.3)
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Примена реторичке анализе у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 1999, Но 1-2, пп. 72-82, ИССН 0553-4569, УДК: 372.820
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Говорни чин и догађај у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 1999, Но 5-6, пп. 445-457, ИССН 0553-4569, УДК: 372.880.20
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Мотивација и ставови ученика гимназије према учењу и настави страног језика , Педагошка стварност, 1996, Но 1-2, пп. 24-37, ИССН 0553-4569, УДК: 372.820:373.54
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Комуникативни приступ у настави страног језика , Педагошка стварност, 1996, Но 7-8, пп. 468-475, ИССН 0553-4569, УДК: 372
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Језичка вештина слушања и разумевања говора у настави страног језика , Педагошка стварност, 1995, Но 1-2, пп. 58-66, ИССН 0553-4569, УДК: 37.015.3
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Усвајање вокабулара у настави енглеског језика као страног , Педагошка стварност, 1995, Но 5-6, пп. 304-311, ИССН 0553-4569, УДК: 37.02
(М52) Рад у часопису националног значајаШафрањ Ј.: Анализа грешака међујезика , Педагошка стварност, 1995, Но 9-10, пп. 644-653, ИССН 0553-4569, УДК: 800.732
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић М., Шафрањ Ј., Мировић И.: Предлог о усвајању енглеских скраћеница за називе титула и звања инжењерских струка, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 303-308, ИСБН 978-86-7892-795-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић М., Шафрањ Ј., Мировић И.: Преводјење назива титула и звања стечених на Факултету техничких наука у Новон Саду: некад и сад , 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор, 23-26 Фебруар, 2015
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШафрањ Ј., Зивлак Ј.: Електронско учење у настави енглеског језика за инжењере , 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: ФТН, Нови Сад, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 1-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗивлак Ј., Шафрањ Ј.: Компетенције наставника у дигиталном добу, 24. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, Нови Сад, 21-23 Фебруар, 2018, пп. 120-122
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаШафрањ Ј.: Реторичка структура у дискурсу енглеског пословног језика, Докторска дисертација , Филолошки факултет у Београду, Катедра за општу лингвистику, 2008
(М72) Одбрањен магистарски радШафрањ Ј.: Дискурс анализа уџбеника енглеског језика за гимназију, Магистарска теза , Филолошки факултет у Београду, Катедра за англистику, 2000
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЕнглески језик за ГРИД 3 - Academic Writing for Graphic Engineering and Design, ФТН Издаваштво, Нови Сад 2012.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметEnglish for Biomedical Engineering, Faculty of Technical Sciences, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSome Aspects of Technical Statements in Power Engineering, Зборник радова, XI Међународни симпозијум Енергетска електроника Ее 2001, стр.150-153.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGenre Analysis of Research Abstract of an Engineering Scientific Paper, In Proceedings of English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, 10-12 December 2004, Faculty of Philology, Belgrade, pp.365-374.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Анализа дискурса уџбеника енглеског језика, Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд 2006.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАнглистика и језик струкеУниверзитет у Новом Саду20.07.2019.
Ванредни професорАнглистика и језик струкеУниверзитет у Новом Саду20.07.2014.
ДоцентЕнглески језикФакултет техничких наука20.07.2009.
Виши предавачЕнглески језикФакултет техничких наука24.06.2005.
Предавач страних језика и вештинаЕнглески језикФакултет техничких наука15.10.2000.