INDEL 2014


20.03.2014. - 10:51
Електротехнички факулет у Бања Луци организује десети међународни симпозијум INDEL 2014

Бања Лука, Босна и Херцеговина
6 - 8 новембар 2014

http://www.indel.etfbl.net