Докторске

FACTS уређаји и квалитет електричне енергије20.03.2014.20140320
Актуелно стање у области20.03.2014.20140320
Одабрана поглавља из електричних машина20.03.2014.20140320
Енергетски претварачи у обновљивим изворима електричне енергије20.03.2014.20140320
Утицај енергетских претварача на мрежу и околину20.03.2014.20140320
Савремене методе дигиталног управљања погонима и претварачима20.03.2014.20140320
Примена енергетске електронике у EEC-у20.03.2014.20140320
Одабрана поглавља из електромоторних погона20.03.2014.20140320
Обновљиви извори електричне енергије20.03.2014.20140320
Интеграција дистрибуираних енергетских извора20.03.2014.20140320
Интеграција дистрибуираних енергетских извора14.03.2014.20140314