Предмет: Управљање речним басенима (12 - MPK018)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Упознавање са основним елементима природног, друштвено – економског и правног окружења и начином њиховог утицаја на механизме управљања речним басенима
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене способности за решавање научно-истаживачких и стручних задатака и проблема у областу иправљања речним басенима
Презентују се методе предвиђања квалитета воде, омогућује се реална процена грешака антиципације и сходно томе повећава ефикасност управљања речним басенима и омогућује боља имплементација оквирне Директиве о водама Европске Уније. Доношење одлука приликом управљања речним басенима се заснива на реалним сигурносним оквирима за мере побољшања квалитета и граничним вредностима за одговарајуће приоритетне полутанте. Интегрално управљање речним басенима је један од највећих изазова XXИ века. Израз интегрално се односи на разноврсне аспекте који су кључни приликом постизања циљева одрживог развоја речних басена, подразумевајући захтеве за водом и потрошњу воде, преко-граничне аспекте, губитке воде, двојне аспекте – вода и животна средина, развој и животна средина (пораст броја становника, сиромаштво...), као и организационе и институционалне аспекте различитих размера.
Настава ће бити реализована у виду предавања, вежби и семинарског рада. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Семинарски радови се израђују по групама које одреди предметни професор, док су одбране семинарских радова аудиторне у терминима за вежбе. Колоквијуми се састоје из теоријског и рачунског дела који се могу се полагати писмено у току семестра у коме се изводи настава. Студенти који нису положили испит преко колоквијума морају полагати целокупан завршни испит.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Dimkic A.Milan., Brauch Heinz-Jürgen, Kavanaugh MichaelGroundwater Management in Large River Basins2008IWA Publishing,LondonЕнглески
Dante A., Caponera, Marcella NanniPrinciples of Water Law and Administration2007Taylor & FrancesЕнглески
Daniel P. Loucks, Eelco van BeekWater Resources Systems Planning and Management - an introduction to methods, models and applications2005UNESCO PublishingЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Димкић др Милан
Научни саветник

Предавања
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Зораја др Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Дворнић Тијана

Аудиторне вежбе