Референти Студентске службе - КОНТАКТИ


04.11.2022. - 10:08 

Шеф Студентске службе


Братислав Радумило

bratislavr@uns.ac.rs, studsluzba@uns.ac.rs
021/485-2222

Заменик шефа Студентске службе
Љубомир Милашиновић

ljubomir@uns.ac.rs,
021/485-2208

Координатор послова одељења за основне студије
Маријана Ерцег

ercegmarijana@uns.ac.rs
021/485-2208

Координатор послова одељења за други и трећи степен студија
Дражана Грбић

drazanam@uns.ac.rs
021/485-2209

Организација испита, резервација сала
Ивана Раонић

ftnispit@uns.ac.rs
021/485-2230ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Миодраг Армацки

Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници

stud.masinstvo@uns.ac.rs
021/485-2226

Мирела Тешија

Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент

stud.menadzment@uns.ac.rs
021/485-2224

Ибојка Фа

Геодезија и геоинформатика

Електротехника
Софтверске и информационе технологије

faibojka@uns.ac.rs

stud.geodezija@uns.ac.rs
021/485-2224

Милана Малетин

Софтверско инжењерство и информационе технологије

Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара


milanam@uns.ac.rs

stud.zastita@uns.ac.rs
021/485-2233

Валентина Вребалов

Архитектура
Сценска архитектура, техника и дизајн

stud.arhitektura@uns.ac.rs
021/485-2223

Јована Перишић-Ђорђијевски

Инжењерство информационих система

Мехатроника

stud.it@uns.ac.rs

stud.mehatronika@uns.ac.rs

021/485-2228

Графичко инжењерство и дизајн
Анимација у инжењерству

stud.grafika@uns.ac.rs
021/485-2221

Столић Милијана

Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије

stud.saobracaj@uns.ac.rs
021/485-2227

Алекса Мадић

Грађевинарство

stud.gradjevinarstvo@uns.ac.rs
021/485-2225

Биљана Анушић

Рачунарство и аутоматика

stud.racunarstvo@uns.ac.rs
021/485-2231

Драгана Тица

Енергетика, електроника и телекомуникације

stud.elektrotehnika@uns.ac.rs
021/485-2229


Сања Поњевић

Примењено софтверско инжењерство
Информациони инжењеринг
Мерење и регулација

sanjaponjevic@uns.ac.rs
021/485-2232МАСТЕР АКАДЕМСКЕ / СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Јасна Анђелић

Енергетика, електроника и телекомуникације
Рачунарство и аутоматика
Примењено софтверско инжењерство
Анимацију у инжењерству
Математика у техници
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Биомедицинско инжењерство
Мерење и регулација
Информациони инжењеринг
Чисте енергетске технологије

Вештачка интелигенција и машинско учење

Информациона безбедност
Електротехника

jasnaandjelic@uns.ac.rs
021/485-2420

Љиљана Морача

Производно машинство
Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници
Грађевинарство

Геодезија и геоинформатика
Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Инжењерство третмана и заштите вода


ljiljanamoraca@uns.ac.rs
021/485-2418

Бранко Спасић

Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Инжењерство иновација
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Архитектура
Сценска архитектура и дизајн
Планирање и управљање регионалним развојем
Графичко инжењерство и дизајн

Инжењерски менаџмент МБА

stud.master.branko@uns.ac.rs
021/485-2230МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ / ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Снежана Бојанић

Анимација у инжењерству
Биомедицинско инжењерство
Енергетика, електроника и телекомуникације
Графичко инжењерство и дизајн
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Рачунарство и аутоматика
Машинство
Саобраћај
Техничка механика

postdiplomske@uns.ac.rs
021/485-2209СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ / ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Оља Кузмановић-Куруц

Архитектура
Грађевинарство
Геодезија и геоинформатика
Индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Математика у техници
Сценски дизајн
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

doktorskestudije.ftn@uns.ac.rs
021/485-2209