Асистент са докторатом др Весна Гвоић


Недостаје слика

др Весна Гвоић

Асистент са докторатом


Телефон021/485-2554
E-mail
Академско звањеАсистент са докторатом
КанцеларијаКабинет 129C

Студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, уписује 2005. године, а 2011. године стиче звање дипломирани хемичар - биохемија. Мастер студије на истом факултету одбранила је 2012. године и стиче звање мастер аналитичар заштите животне средине. Докторске академске студије на Природно-математичком факултету, студијски програм хемија, уписује 2013. године, а докторску дисертацију под називом „Испитивање могућности примене Фентон-процеса у третману обојених отпадних вода графичке индустрије“ брани 2019. године и тиме стиче звање доктор наука - хемијске науке. Весна Гвоић је запослена на Факултету техничких наука, на Департману за графичко инжењерство и дизајн од 2012. године као сарадник у настави, 2014. године бира се у звање асистента, а 2019. године у асистента са докторатом. Од марта 2015. године ангажована је као истраживач у оквиру пројекта ТР34014 „Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних “емергинг” полутаната отпадних токова графичке индустрије“, финансираног од стране Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије.

Асистент са докторатом
04.12.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави01.11.2012.01.02.2014.Департман за графичко инжењерство и дизајн
Асистент-Мастер06.03.2017.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Асистент-Мастер06.03.2014.Катедра за графичко инжењерство и дизајн
НазивУ Установи
Хемијски састав и биолошке активности врсте Allium oleraceum L.

Диплома

Хемијске науке

Природно-математички факултет

2011

Испитивање могућности примене Фентон-процеса у третману обојених отпадних вода графичке индустрије

Докторат

Хемијске науке

Природно-математички факултет

2019

Утицај матрикса и дозе озона на промену садржаја прекурсора одабраних дезинфекционих нуспродуката у води

Мастер рад

Хемијске науке

Природно-математички факултет

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаKiurski J., Oros I., Gvoić (Kecić) V.: Print and Related Industry Air Quality, Chapter 23 in in Comprehensive Analytical Chemistry Vol. 73 TheQuality of Air, Amsterdam, Elsevier, 2016, str. 623-654, ISBN 978-0-444-6360
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиGvoić (Kecić) V., Kerkez Đ., Prica M., Lužanin O., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Dalmacija B.: Optimization of azo printing dye removal with oak leaves-nZVI/H2O2 system using statistically designed experiment, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 202, pp. 65-80, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKiurski J., Oros I., Gvoić (Kecić) V., Kovačević I., Aksentijević S.: The temporal variation of indoor pollutants in photocopying shop, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2016, Vol. 30, pp. 1289-1300, ISSN 1436-3240, UDK: DOI 10.1007/s00477-015-1107-4
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKiurski J., Marić B., Aksentijevic S., Oros I., Gvoić (Kecić) V., Kovačević I.: Indoor air quality investigation from screen printing industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 28, pp. 224-231, ISSN 1364-0321, UDK: DOI: 10.1016/j.rser.2013.07.039
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKiurski J., Marić B., Oros I., Gvoić (Kecić) V.: The ecodesign practice in Serbian printing industry, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 149, pp. 1200-1209, ISSN 0959-6526, UDK: DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.02.193
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKiurski J., Aksentijevic S., Oros I., Gvoić (Kecić) V., Kovačević I.: Multiple Regression Analysis as Indicator of Hazardous Organic Pollutants Interdependency in Pad Press Indoor Air, CLEAN - Soil Air Water, 2016, Vol. 44, No 12, pp. 1605-1613, ISSN 1863-0650, UDK: DOI: 10.1002/clen.201400473
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKiurski J., Marić B., Aksentijević S., Oros I., Gvoić (Kecić) V.: Occupational hazards in printing industry, International Journal of Environmental Science and Technology, 2016, Vol. 13, No 3, pp. 955-972, ISSN 1735-1472, UDK: DOI 10.1007/s13762-016-0937-z
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомGvoić (Kecić) V., Prica M., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Kulić A., Leovac Maćerak A., Dalmacija B.: Oxidative degradation of Cyan flexo dye with heterogeneous Fenton reagent - Fe2(MoO4)3 particle , Acta Periodica Technologica, 2019, Vol. 50, pp. 77-85, ISSN 1450-7188, UDK: 667.52:628.613.12
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGvoić (Kecić) V., Prica M., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Kulić A., Leovac Maćerak A., Dalmacija B.: Application of a definitive screening design to Magenta dye degradation by homogeneous Fenton process, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 331-334, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGvoić (Kecić) V., Prica M., Kerkez Đ., Lužanin O., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Leovac Maćerak A.: Definitive screening design for the optimization of flexographic water-based cyan dye removal from aqueous solution by nZVI-induced Fenton process, 9. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad, 8-10 Novembar, 2018, pp. 161-167, ISBN 978-86-6022-115-7
(М53) Рад у научном часописуGvoić (Kecić) V., Kerkez Đ., Prica M., Rapajić S., Leovac Maćerak A., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D.: Optimization of Cyan flexo dye removal by nano zero-valent iron using response surface methodology, Journal of Graphic Engineering and Design, 2017, Vol. 8, No 2, pp. 35-45, ISSN 2217-379X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниGvoić (Kecić) V., Prica M., Agarski B., Kerkez Đ., Bečelić-Tomin M., Tomašević Pilipović D., Dalmacija B.: Ocenjivanje životnog ciklusa nano nula valentnog gvožđa sintetisanog iz ekstrakta lišća hrasta, 12. International Scientific Conference ETIKUM, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 6-8 Decembar, 2018, pp. 169-172, ISBN 978-86-6022-123-2
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент са докторатомТеоријска и примењена хемијаФакултет техничких наука04.12.2019.
Асистент-мастерТеоријска и примењена хемијаФакултет техничких наука06.03.2017.
Асистент-мастерГрафичко инжењерствоФакултет техничких наука06.03.2014.
Сарадник у наставиИндустријско инжењерство и инжењерски менаџмент01.11.2013.
Сарадник у наставиГрафичко инжењерство и дизајнФакултет техничких наука01.11.2012.