Професор струковних студија др Жељко Марчићевић


Недостаје слика

др Жељко Марчићевић

Професор струковних студија


Телефон021/485-2207
E-mail
Академско звањеПрофесор струковних студија

Др Жељко Ј. Марчићевић, проф. информатике рођен је 14.06.1969. у Неузини, АП Војводина, Р.Србија.
Професор је на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Уписао студије школске 1990/91. године и завршава 21. јуна 1994. године.
Стручни (дршавни) испит успешно полаже 17.12.1996. године.
Последипломске магистарске студије пријављује школске 1994/95 под називом "Учење рачунарско информатичких садржаја на даљину" и окончава одбраном тезе 19.02.2000. године.
Стекао је звање: Магистар техничких наука, за научну област и ужу научну област: Информатика у образовању.
Докторску дисертацију пријављује 17.04.2002. године са темом "Квалитет наставног модела Интернет учионице за дистантно образовање информатичких садржаја путем мултимедијалних Интернет сервиса" и окончава одбраном дисертације 23.12.2004. године.
Стекао је звање: Доктор техничких наука из научне области и уже научне области: Информатика у образовању.
Ужа специјалност је Е-образовање, креирање и дизајњирање Wеб ИТ путем Wеб развојних алата, креирање и експлоатација БП за Интернет и моделовање Виртуелних система за учење на даљину.

Професор струковних студија
01.10.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Координатор услужних делатности13.06.2013.01.09.2013.Служба финансијско-рачуноводствених послова
НазивУ Установи
/

Диплома

Рачунарске науке

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

1994

Учење рачунарско информатичких садржаја на даљину

Магистратура

Рачунарске науке

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

2000

Квалитет наставног модела Интернет учионице за дистантно образовање информатичких садржаја путем мултимедијалних Интернет сервиса

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуВоскресенски В., Марчићевић Ж., Панајотовић Б.: "Remote monitoring of parameters of uninterruptible power supply systems for telecommunication devices". Technics Technologies Education Management – TTEM - Journal of society for development of teaching and business processing in new net environment in B&H, Academic Journal, Volume 5, Number 4, 2010. ISSN 1840-1503, http://www.ttem-bih.org , www.nainfo.nb.rs/nauka_u_srbiji/nasi_u_wos.3.html
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж., Милосављевић Б., "Virtual Internet Classroom System Modules for distance IT learning and teaching within the shared space of the global network", WSEAS, 9th International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EET '18), Парис, France Април 13-15, 2018. ISSN: 2367-8933. Volume 3, ст. 43-48. 2018. International Journal of Education and Learning Systems, http://iaras.org/iaras/journals/ijels
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСредојевић Д., Марчићевић Ж., Весин Б.: Information Systems in Education, 31st Internacional Conference on Organizational Science Development - Quality Innovation Future. University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences. March 21st – 23rd, 2012, Congress Centre Bernardin, Порторож, Словенија. Рад на CD-у број 129_П12, ISBN: 978-961-232-254-0 и у Зборнику абстраката стр. 153, ISBN: 978-961-232-253-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж., Томић Р., Томић Д.: "Components of the Virtual Internet Classroom model for distance learning of information content". World Scientific and Engineering Academy and Society. Recent Researches in Communications and computers. Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Communications (part of CSCC '12) and Proceendings of the 16th WSEAS International Conference on Computers (part of CSCC '12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012. год. Рад у зборнику радова стр. 215-220. ISBN: 978-1-61804-109-8. На CD-u COMCOM-34. Рад је објављен и на сајту www.wseas.org i indeksiran kao ISI Book, www.worldses.org/books/indexes.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТомић Р., Марчићевић Ж., Ђокић Н.: "Learning information content by distance learning, with a model of Virtual Internet classroom, by using ASP technology in a base Environment". World Scientific and Engineering Academy and Society. European Computing Conference. Proceendings of the European Computing Conference (ECC '11), Paris, France, Април 28-30, 2011. год. Рад у зборнику радова стр. 35-40. ISBN: 978-960-474-297-4. На CD-u ECC-03. Рад је објављен и на сајту www.wseas.org i indeksiran kao ISI Book, www.worldses.org/books/indexes.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Технологија телеконференцијских система". SymOrg 2006. X Интернационални симпозијум: "Промене у организацији и менаџменту – Изазови европских интеграција". Зборник радова у електронској форми на CD-у, поглавље: Информационе технологије у менаџменту, фајл 27.pdf. Златибор, 7-10. јуна 2006. године. CIP 005 (048), ISBN 86-7680-086-3. COBISS.SR-ID 131353100., 10. International symposium SymOrg, Златибор: FON, 7-10 Јун, 2006, ISBN 86-7680-086-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Wireless Wi-Fi WLAN бежични приступ Интернету за потребе спорта". II Congress of Montenigrin Sport Academy and III International Scientifical Conference – Social and economic relations in sport and Methodology and Technology in sport. Часопис за спорт, физичку културу и здравље "Sport Mont", бр. 10-11/IV, Црногорска спортска академија - Подгорица, јун 2006. ISSN 1451-7485., Спорт монт, 2006, ISSN 1451-7485
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Imajet Video komunikacioni softver". ИИ Међународна конференција "Менаџмент у спорту" - II nd Internatioonall Conference "Menagement in sport". Зборник радова – Collection of papers, стр. 276-281. Београд, 19-20. маја 2006. ISSN: 86-86197-07-8.www.fms.rs/BK%2007%20radovi.pdf, ISBN 978-86-86197-11-5.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Linktiviti Web Interaktivni Softver". II nd Internatioonall Conference "Menagement in sport". Зборник радова – Collection of papers, стр. 282-288. Београд, 19-20. маја 2006. ISSN: 86-86197-07-8. www.fms.rs/BK%2007%20radovi.pdf, ISBN 978-86-86197-11-5.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Web телеконференцијски систем у виртуелној Интернет учионици за карате спорт", Карате савез Војводине и Факултет за спорт и туризам – тимс, Нови Сад, ВИИ међународни научно-стручни симпозијум, Наука и карате спорт - "Моје дете карате спортиста", Зборник радова, Нови Сад 16.12.2006. CIP 796.853.26-053.2(082), ISBN 978-86-905425-2-9, COBISS.SR-ID 220458503.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарчићевић Ж.: Учење рачунарско информатичких садржаја на даљину, IX Међународна конференција "Информатика у образовању, квалитет и нове информационе технологије". Зборник радова, стр. 174-182. Зрењанин, 20-21. март 2000. године.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марчићевић Ж.: "Системи за електронско учење", Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 2010. Штампарија Мондограф, 380 стр., илустравија 24 цм, Нови Сад. CIP – каталогизација у публикацији - Библиотека Метице српске, Нови Сад, UDK 004.42:37.018.43(075.8), ISBN 978-86-7203-109-6, COBISS.SR-ID 250557703. , Нови Сад, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 2010., 2010, стр. 1-380, ISBN 978-86-7203-109-6
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марчићевић Ж.: "Примена информационих технологија", Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 2010. Штампарија MONDO-GRAF, 272 стр., илустрација 24 цм, Нови Сад. CIP – каталогизација у публикацији - Библиотека Метице српске, Нови Сад, 004 (075.8), ISBN 978-86-7203-112-6, COBISS.SR-ID 257215495. , Нови Сад, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 2010., 2010, стр. 1-272, ISBN 978-86-7203-112-6
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марчићевић Ж., Марошан З.: "Примена информационих технологија", Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 2009. Штампарија Alfa-graf, 281 стр., илустрација 24 цм, Нови Сад. CIP – каталогизација у публикацији - Библиотека Метице српске, Нови Сад, 004 (075.8), ISBN 978-86-7203-095-2, COBISS.SR-ID 237739271. , Нови Сад, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад 2009., 2009, стр. 1-281, ISBN 978-86-7203-095-2
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Марчићевић Ж.: "Примена рачунара", Универзитетски уџбеник, Факултет за спорт и туризам – Тимс., Нови Сад 2007.CIP – Каталогизација у публикацији - Библиотека Метице српске, Нови Сад 004 (075.8), ISBN 978-86-85871-03-0, COBISS.SR-ID 221115399., Нови Сад, Факултет за спорт и туризам Tims., Нови Сад 2007. ISBN 978-86-85871-03-0
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаМарчићевић Ж.: Дидактика: за професоре информатике и технике", Др Коста Воскресенски, (мр Жељко Марчићевић, део дванаести: Пројекат научно истраживачког рада на тему: "Квалитет наставног модела Интернет учионице за дистантно образовање информатичких садржаја путем мултимедијалних Интернет сервиса", стр. 123-141). Слике: Мр Жељко Марчићевић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2004. CIP 004:37.02(075.8), ИСБН 86-7672-020-7, COBISS.SR-ID 195482631., стр. 123-141, ISBN 86-7672-020-7
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеПроф. др Радован Томић, Доц. др Жељко Марчићевић, мр Александра Клашња – Милићевић, мр Вера Субић, Денис Бугар, Драгана Болесников, Милка Марковић. Припрема монографије – Монографија "50 година Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду". Штампарија Mondograf, 248 стр., илустравија 27 цм. CIP 378.6:339 (497.113 Нови Сад), , COBISS.SR-ID 242947847., Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 2009. год., 2009, ISBN 978-86-7203-100
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаХерцег Ђ., Марчићевић Ж.: "A lightweight conference management system on ASP.NET ". Časopis: Novi Sad Journal of Mathematics . Reference vol. 39, iss. 1, pp. 111-121, 2009, University of Novi Sad, Departmant of Mathematics and Informatics 2009. ISSN 1450-5444, UDK 378:51 (497.113) (082), COBISS.SR-ID, nsjom@dmi.uns.ac.rs, http://www.emis.de/journals/NSJOM/ http://scindeks.nb.rs/Journals.aspx., Novi Sad Journal of Mathematics, 2009, Vol. 39, No 1, pp. 111-121, ISSN 1450-5444
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂорђевић М., Марчићевић Ж.: "Систем подршке за маркетинг одлучивање". Часопис: Економске теме. Vol. 47, број 2, чланак 7, стр. 113-126, година 2009. Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу. ISSN 0353-8648, UDK 33, COBISS.SR-ID 17960194, иnstitut@eknfak.ni.ac.yu., "Економске теме" Економски факултет Ниш, 2009, Vol. 47, No 2, пп. 113-126, ISSN 0353-8648
(М53) Рад у научном часописуМарчићевић Ж.: "Интерфејс према дистрибутивним базама података помоћу АСП технологије". Научно-стручни скуп: Менаџмент, иновације и развој 2008. Научно - стручни часопис: Journal for Scientists and Engineers - Менаџмент Иновације Развој – МИР – Management Innovation development, стр. 25-28, бр. 9, Октобар 2008., Година 3. Друштво за Менаџмент, Иновације и Развој "Србија Инвент". ISSN 1452-8800, UDK 005, COBISS.SR-ID 139971340., Менаџмент Иновације Развој, 2008, ISSN 1452-8800
(М53) Рад у научном часописуМарчићевић Ж.: "Имплементација АСП модела у дистрибуираном базном окружењу". , Школа бизниса, 2008, No 2, pp. 174-181, ISSN 1451-6551, UDK: CIP 65.012
(М53) Рад у научном часописуМарчићевић Ж.: "Архитектура вишеслојних база података"., Школа бизниса, 2008, No 3, pp. 120-129, ISSN 1451-6551, UDK: CIP 65.012
(М53) Рад у научном часописуМарчићевић Ж.: "Wireless Wi-Fi WLAN бежични приступ Интернету за потребе спорта".Часопис за спорт, физичку културу и здравље "Sport Mont", 2006, No 10-11/IV, pp. 167-172, ISSN 1451-7485
(М53) Рад у научном часописуМарчићевић Ж.: "Технологија Бридгит и Wебдемо за интерактивну видеоконференцију". Часопис за науку, културу и умјетност - "Универзитетска мисао", стр. 413., бр. 4-5, 2005.-2006. Интернационални Универзитет у Новом Пазару. , Универзитетска мисао, 2005, No 4-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Хронолошка панорама еволуције медија и ресурса за дистантно образовање". Научно-стручни скуп: Менаџмент, иновације и развој 2008. Зборник радова на CD-у, фајл MIR46.doc. Врњачка Бања, 04-05. април 2008. године. CIP 005 (497.11) 2006/2012 (082) ISBN 978-86-86677-04-4, Друштво за менаџмент, иновације и развој, "Србија инвент" Зрерњанин, а) Менаџмент – Србија – 2006-2012 – Зборници, COBISS.SR-ID 148864268.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Систем трансфера кредита као дирекција у трансформацији образовања универзитета централне и источне Европе". TREND 2006. XII Скуп трендови развоја: "Болоњски процес и примена новог закона". Зборник радова, стр. 173. Копаоник, Конаци Сунчани врхови, 06-09. март 2006. године. ISBN 86-85211-75-1. COBISS.SR-ID 211191303., 12. Скуп "Трендови развоја" - TREND, Копаоник: FTN, 6-9 Март, 2006, ISBN 86-85211-75-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Правац трансфера кредита у Онлине образовању на даљину на основним и последипломским студијама". TREND 2006. XИИ Скуп трендови развоја: "Болоњски процес и примена новог закона". Зборник радова, стр. 177. Копаоник, Конаци Сунчани врхови, 06-09. март 2006. године. ISBN 86-85211-75-1. COBISS.SR-ID 211191303., 12. Скуп "Трендови развоја" - TREND, Копаоник: FTN, 6-9 Март, 2006, ISBN 86-85211-75-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Бежична мрежна технологија". YU INFO 2006. Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама. Зборник радова на CD-у, област Рачунарске мреже и телекомуникације, фајл 121.pdf. Копаоник, 06-10. март 2006. године. ISNB 86-85525-01-2., 12. YU INFO, Копаоник, 6-10 Март, 2006, ISBN ISNB 86-85525-01-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Модел хипермедијалне виртуелне Интернет учионице за интеркултурално и кооперативно E-образовање". YU INFO 2005. Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама. XI научно-стручна конференција YU INFO 2005. Зборник радова на CD-у област E-SOCIETY, fajl 029.pdf. Копаоник, 7-11. март 2005. године. ISBN 86-85525-00-4., 11. YU INFO, Копаоник, 1-8 Март, 2005, ISBN 86-85525-00-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарчићевић Ж.: "Телекомуникационе технологије за развој наставног модела Интернет учионице у дистантном образовању". XIX Научно-стручни скуп Info-Teh 2004. Сусрет науке и бизниса. Зборник радова на CD-у поглавље 9.1., фајл 091.pdf. Врњачка Бања, 24-28. мај 2004. године. CIP 007:004 (082) (0.034.2), ISBN 86-82831-10-4, COBISS.SR-ID 114952972.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарчићевић Ж., Сотировић В.: "Природа разних облика и технологија комуникација у дистантном образовању". YU INFO 2003. Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама. Зборник радова на CD-у поглавље: Примењена информатика, фајл 144.pdf. Копаоник, 10-14. март 2003. године., 9. YU INFO, Копаоник, 1-8 Март, 2005
(М66) Уређивање зборника саопштења скупа националног значајаМарчићевић Ж., Клашња-Милићевић А., Мировић (рођ. Субић) В., Бугар Д., Блесников Д., Марковић М.: Организациони одбор. Научни скуп – Пословно окружење у Србији и светска економска криза (тематски зборник), Нови Сад, 27. октобар 2009. год. www.vps.ns.ac.rs/english/Callforpapers1.pdf. Штампарија Mondograf, 174 стр., илустравија 24 цм Нови Сад. CIP 338.124.4 (497.11)(083.97), ISBN 978-86-7203-101-0, ISBN 978-86-7203-102-7 (CD-ROM), COBISS.SR-ID 243148551., 1. Пословно окружење у Србији и светска економска криза, Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, 27 Септембар, 2009, pp. 1-181, ISBN 978-86-7203-101-0
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчићевић Ж.: Сајт Центра за социјални рад за општину Вршац, www.czsr-vrsac.org.yu у html технологији, Вршац 2006. год., 2006
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчићевић Ж.: Софтвер "Виртуелна Интернет учионица" у докторској дисертацији, генерисан у ASP.NET технологији, испорука 1 CD. Библиотека - Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2004. год. , 2004
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчићевић Ж.: Софтвер за дистантно образовање у магистарској тези, Дистанце Леарнинг, креиран у ASP.NET технологији, испорука 1 CD. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2000. год., 2000
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчићевић Ж.: Сајт Гимназије "Борислав Петров - Браца" у Вршцу, www.bpb.edu.yu у html технологији, Вршац 1997., 1997
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчићевић Ж.: RLC – Осцилаторно коло за предмет физика и електроника. Каталошки број 00033, испорука 1 CD. Генерисан у Висуал Басиц-у. Нотиран у књизи Софтвер за ђаке – водич кроз образовни софтвер, Т.Ф. "Михајло Пупин", Зрењанин, 1997. год. стр. 89., 1997
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчићевић Ж.: Географски атлас Европе, генерисан у Visual Basic-у. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 1994. год., 1994
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчићевић Ж.: База за обрачун LD (личног дохотка), генерисана у бази FoxPro. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 1993. год., 1993
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Професор струковних студијаПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.