Асистент Милош Обрадовић


Недостаје слика

Милош Обрадовић

Асистент


Телефон
E-mail
Академско звањеАсистент

Милош Обрадовић је рођен 5.12.1995. године у Новом Саду. Основну школу "Иво Лола Рибар" у Новом Саду завршио је 2010. године одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. Гимназију "Јован Јовановић Змај", друштвено-језички смер, завршио је 2014. године у Новом Саду. Факултет техничких наука уписао је 2014. године у Новом Саду, департман за Архитектуру и урбанизам. Дипломирао је 6.9.2018. године одбраном дипломског рада на тему: "Презентација вишепородичног стамбеног објекта у низу помоћу виртуелне реалности", оценом 10. Стручну праксу обавио је у фирми Case3D Doo, 21000 Нови Сад, у фебруару и марту 2018. године. Мастер студије уписао је по завршетку основних, 2018. године, на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму. Мастер студије завршио је 27.11.2019. године одбраном мастер рада на тему: "Интерактивна презентација једнопородичног стамбеног објекта коришћењем виртуелне реалности", оценом 10. Као студент основних студија, својим радом учествовао је на изложби “Лице Бечеја“, 13.7.2018. године. Као студент мастер студија, својим радом учествовао је на изложбама: Architectural Acoustics 8.2.2019; "Frank Lloyd Wright", октобар 2019; Laboratory Space 2.0, 2020. Извођење наставне активности започео је 2019. године као сарадник у настави. Области интересовања су му архитектонска визуализација, интерактивна визуализација, проширена и виртуелна реалност и 3D моделовање. Познаје рад у програмима AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Max, Rhino, SketchUp, PhotoModeler, Agisoft Metashape, 3DF Zephyr, Adobe Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator, ArcGIS, Unity i Unreal Engine. Рекреативно се бави фудбалом и тенисом. Говори, чита и пише енглески језик - Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International.

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМилош Обрадовић, Ивана Васиљевић, Исидора Ђурић, Јелена Кићановић, Весна Стојаковић, Ратко Обрадовић: Virtual Reality Models Based on Photogrammetric Surveys - A Case Study of the Iconostasis of the Serbian Orthodox Cathedral Church of Saint Nicholas in Sremski Karlovci (Serbia), Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No 8, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуОбрадовић М., Мишић С., Васиљевић И., Иветић Д., Обрадовић Р.: The Methodology of Virtualizing Sculptures and Drawings: A Case Study of the Virtual Depot of the Gallery of Matica Srpska, Electronics (Basel), 2023, Vol. 12, No. 19, ISSN 2079-9292
(М23) Рад у међународном часописуВасиљевић И., Сантоши Ж., Обрадовић М., Попконстантиновић Б., Будак И., Обрадовић Р.: Copyright Protection of 3D Digitized Sculptures by Use of Haptic Device for Adding Local-Imperceptible Bumps, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2023, Vol. 30, No. 6, pp. 2001-2008, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомБранислав Попконстантиновић, Миша Стојићевић, Зорана Јели, Милош Обрадовић, Popa Dragos-Laurentiub: Simulation and Motion Study of Mechanical Integrator 3D Model, FME Transactions, 2019, VOL. 47, No 2, pp 299-303
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомМиша Стојићевић, Зорана Јели, Милош Обрадовић, Ратко Обрадовић, Gabriel – Catalin Marinescu: Designs of Solar Concentrators, FME Transactions, 2019, VOL. 47, No 2, pp 273-278
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИсидора Ђурић, Весна Стојаковић, Снежана Мишић, Игор Кекељевић, Ивана Васиљевић, Милош Обрадовић, Ратко Обрадовић: Church Heritage Multimedia Presentation: Case study of the iconostasis as the characteristic art and architectural element of the Christian Orthodox churches, 37. eCAADe + SIGraDi 2019 - Architecture in the Age of the 4th Industrial Revolution, Porto: eCAADe, SIGraDI, FAUP, 11-13 Septembar, 2019, ISBN 978-94-91207-17-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИсидора Ђурић, Ивана Васиљевић, Милош Обрадовић, Весна Стојаковић, Јелена Кићановић, Ратко Обрадовић: Comparative Analysis of Open-Source and Commercial Photogrammetry Software for Cultural Heritage. Conference: eCAADe2021 – Towards a new, configurable architecture, Volume 2 - eCAADe 39, 2021.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИсидора Ђурић, Ивана Васиљевић, Милош Обрадовић, Јелена Кићановић, Весна Стојаковић, Ратко Обрадовић (2022). 3D DIGITIZATION AND VIRTUAL APPLICATION AS TOOLS FOR EDUCATION ABOUT CULTURAL HERITAGE, ICERI2022 Proceedings, pp. 1496-1504.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилош Обрадовић, Јелена Кићановић: THE ABILITY OF UNREAL ENGINE TO CREATE AN INTERACTIVE SPACE FOR IMMERSIVE AND NON-IMMERSIVE TYPES OF VR SYSTEMS, 8th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2021.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилош Обрадовић, Јелена Кићановић, Марко Вучић: Implementation of the 3D model complexity in VR environment in the case of Novi Sad city center, 7th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2020.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилош Обрадовић, Јелена Кићановић, Весна Стојаковић: Interactive presentation in architecture by Virtual Reality, 7th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2020.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИвана Васиљевић, Ратко Обрадовић, Исидора Ђурић, Жељко Сантоши, Милош Обрадовић, Игор Будак: Acquisition of photographs for photogrammetric reconstruction of sculpture in different lighting conditions – Photographing in the interior and in the exterior, 7th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija 2020.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЂурић И., Обрадовић М., Стојаковић В.: Free software for image-based modeling education: Comparative analysis - advantages and disadvantages , 9. Mongeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad; Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, 7-10 June, 2023, ISBN 978-86-6022-575-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОбрадовић М.: Various concepts of user movement within the immersive virtual space in architecture, 9. Mongeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad; Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, 7-10 June, 2023, ISBN 978-86-6022-575-9
(М53) Рад у научном часописуМилош Обрадовић: Интерактивна презентација једнопородичног стамбеног објекта коришћењем виртуелне реалности, Зборник радова Факултета техничких наука, Год. 35 Бр. 07 (2020)
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
АсистентТеорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизмуФакултет техничких наука05.11.2023.
АсистентТеорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизмуФакултет техничких наука05.11.2020.
Сарадник у наставиТеорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизмуФакултет техничких наука20.12.2019.
Сарадник у наставиТеорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизмуФакултет техничких наука20.12.2018.