проф. др Борислав Јефтенић


Недостаје слика

др Борислав Јефтенић

Редовни професор


Телефон0113218339
E-mail
Академско звањеРедовни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
Електромоторни погон летећих маказа

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1972

Анализа и синтеза регулисаног електромоторног погона основних подсистема ротационих екскаватора

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1978

Електромоторни погон са трофазним асинхроним мотором напајаним из реалног струјног извора променљиве учестаности са истовременом контролом напона и клизања

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1987

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуЛ. Б. Ристић, Б. И. Јефтенић, "Implementation of Fuzzy Control to Improve Energy Efficiency of Variable Speed Bulk Material Transportation", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, pp. 2959-2969, 2012, Digital Object Identifier (DOI) 10.1109/TIE.2011.2169639, ISSN 0278-0046
(М21) Рад у врхунском међународном часописуБорслав Јефтенић, Милан Бебић, "Realization of Rewinder with a Reduced Number of Sensors", IEEE Transactions on Industrial Electronics, ISSN 0278-0046, August 2010, vol. 57, no. 8, pp. 2797 – 2806, Digital Object Identifier 10.1109/TIE.2009.2036638
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJevremovic, V. R.; Vasic, V.; Marcetic, D. P.; Jeftenic, B., "Speed-sensorless control of induction motor based on reactive power with rotor time constant identification", IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS 2010 4 (6):462-473., ISSN 1751-8660
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуБ. И. Јефтенић, Л. Б. Ристић, "Electrostatic Shaft Voltage at the Crack – Gas Compressor: the Phenomenon Analyses, Testing, Measuring and the Problem Solution", International Review of Electrical Engineering (IREE), February 2008, ISSN: 1827- 6660, pp. 23-32
(М23) Рад у међународном часописуNebojsa MITROVIC, Vojkan KOSTIC, Milutin PETRONIJEVIC, Borislav JEFTENIC, "Multi-Motor Drives for Crane Application", Advances in Electrical and Computer Engineering, Volume 9, Number 3, 2009, pp. 57-62, doi: 10.4316/AECE.2009.03011., ISSN 1582-7445, e-ISSN 1844-7600
(М23) Рад у међународном часописуБ. Јефтенић, С.Статкић, М. Бебић, Л. Ристић, "New concept of electrical drives for paper and board machines based on energy efficiency principles", Thermal Science 4/2006, Časopis termičara Srbije i Crne gore, Vol. 10, Number 4, Belgrade 2006, ISSN: 0354-9836, pp. 63-78. (UDC:676.026.23/.25, BIBLID:0354-9836)
(М23) Рад у међународном часописуН. Митровиц, В. Костиц, М. Петронијевиц, Б. Јефтениц, "Practical Implementation of Multi-Motor Drives for Wide Span Gantry Cranes", Iranian Journal of Science and Technology. Transaction B: Engineering, Volume 34, No. B6, pp 649-654, 2010, ISSN 1028-6284
(М23) Рад у међународном часописуА.Николиц, Б.Јефтениц, "Precise Vector Control of CSI Fed Induction Motor Drive", European Transactions on Electrical Power (ETEP), John Wiley & Sons USA, Issue 2, Volume 16, pp. 175-188, March 2006., ISSN 1430-144X
(М23) Рад у међународном часописуНебојша Митровић, Војкан Костић, Милутин Петронијевић, Борислав Јефтенић, "Practical Implementation of Load Sharing and Anti Skew Controllers for Wide Span Gantry Crane Drives", Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, Volume 56, Number 3, 2010, pp. 207-216, UDC 621.875.5., ISSN 0039-2480
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниЛ. Ристић, М. Бебић, С. Штаткић, И. Михаиловић, Д. Јевтић, Б. Јефтенић, "Bulk Material Transportation System in Open Pit Mines with Improved Energy Efficiency", Proc. of the 15th WSEAS International Conference on Systems (Part of the 15th WSEAS CSCC Multiconfrence), ISBN: 978-1-61804-023-7, ISSN: 1792-4235, Corfu Island, Greece, July 14-16, 2011, pp. 327 - 332
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниА.Николић, Б.Јефтенић, "Hysteresis Control and Constant-Switching Strategy in Direct Torque Control Drive – A Comparative Analysis", Proceedings of the 12th WSEAS International Multi-Conference on Circuits, Systems, Computers and Communications, Crete Island, Greece, July 2008.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛ.Б. Ристић, М.З. Бебић, Д.С. Јевтић, И.Д. Михаиловић, С.Ж. Штаткић, Н.Т. Рашић, Б.И. Јефтенић, "Fuzzy speed control of belt conveyor system to improve energy efficiency", In Proc. of the 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp. DS2a.9-1- DS2a.9-7, Novi Sad, Serbia, september 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ. Бебић, Н. Рашић, С. Штаткић, Л. Ристић, Д. Јевтић, И. Михаиловић, Б. Јефтенић, "Drives and Control System for Paper-Board Cross Cutter", In Proc. of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp. LS6c.3-1- LS6c.3-8, Novi Sad, Serbia, september 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБорислав Јефтенић, Лепосава Ристић, Милан Бебић, Саша Штаткић, "Controlled Induction Motor Drives Supplied by Frequency Converters on Belt Conveyors – Modeling and Commissioning", IEEE-IECON 2009 - The 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 3-5, 2009, Porto, Portugal. Digital Object Identifier: 10.1109/IECON.2009.5414671
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилутин П. Петронијевић, Небојша Митровић, Борислав Јефтенић, Војкан Костић, "Effects of Unsymmetrical Voltage Sags on Adjustable Speed Drives Torque Ripple", 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2009, 03-05 November, 2009, Porto, Portugal, Preprint Proceedings, pp. 1124-1129.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАлександар Николић, Борислав Јефтенић, "Current Source Converter Topologies for PMSG Wind Turbine Applications", In Proc. of 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPEPEMC 2010, ISBN: 978-1-4244-7854-5, IEEE catalog number CFP 1034A-DVD, pp S14-27 - S14-32, Ohrid, Macedonia, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБ. Јефтенић, И. Михаиловић, М. Бебић, Л. Ристић, Д. Јевтић, Н. Рашић, С. Штаткић, "Energy efficiency in transportation of bulk material with frequency controlled drives", In Proc. of 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010, ISBN: 978-1-4244-7854-5, IEEE catalog number CFP 1034A-DVD, pp. T5 105-113, Ohrid, Macedonia, September 2010.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниС. Штаткић, Б. Јефтенић, М. Бебић, "Controlled Multi Motor Crawler Drive with Adjustable Steering Radius on Open Pit Mining Machines", Proc. of The International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2010, Pisa, Italy, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД. Јевтић, И. Михаиловић, Л. Ристић, М. Бебић, С. Штаткић, Н. Рашић, Б. Јефтенић, "Improving energy efficiency of belt conveyors system", XVI International Symposium on Power Electronics – Ee 20011 Novi Sad, 26-28 October, 2011, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-352-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниН. Рашић, С. Штаткић, М. Бебић, Л. Ристић, Б. Јефтенић, "Controlled two-crawler travel drives on open pit mine", XVI International Symposium on Power Electronics – Ee 20011 Novi Sad, 26-28 October, 2011, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-352-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ. Бебић, Н. Рашић, Л. Ристић, Д. Јевтић, И. Михаиловић, С. Штаткић, Б. Јефтенић, "Realization of rewinder with sensorless tension control", XVI International Symposium on Power Electronics – Ee 20011 Novi Sad, 26-28 October, 2011, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-352-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБ. Јефтенић, Л. Ристић, М. Бебић, С. Штаткић, И. Михаиловић, Д. Јевтић, "Optimal Utilization of the Bulk Material Transportation System based on Speed Controlled Drives", In Proc. of The XIX International Conference on Electrical Machines ICEM 2010, ISBN: 978-1-4244-4175-4, IEEE catalog number CFP 1090B-CDR, RF-009709, pp. 1 - 6, Rome, Italy, September 2010.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБ. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић, С. Штаткић, "Universal Control Block for Paper Machine Drives", IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT 2010, Print ISBN: 978-1-4244-5695-6 , Digital Object Identifier: 10.1109/ICIT.2010.5472759 , pp. 445-450, Vi a del Mar, Chile, 2010.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБорислав Јефтенић, Милан Бебић, Лепосава Ристић, Драган Јевтић, Илија Михаиловић, Неша Рашић, Саша Штаткић, "Basic concept of remote control of multi motor drive of belt conveyor with uniform load distribution", CD Proc. Program of 15th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, 12 – 14 October 2009, Dubrovnik, Croatia.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаА. Николић, Б. Јефтенић, "Примена директне контроле момента у асинхроном погону са струјним инвертором", Електропривреда, Часопис Заједнице југословенске електропривреде, ИССН 0013-5755, Број 2, Година ЛXИ, Април-Јун 2009., УДК: 521.232; 621.3.018.5, 621.314.572 пп. 5-18
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБ. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић, "Оптимизација потрошње енергије картон и папир машине", Термотехника, Часопис термичара Србије и Црне горе, Год. XXИX, Број 1-4, 2003, пп. 39-48. (УДЦ:676.012/.013, БИБЛИД:0350-218X, 29(2003), 1-4, 39-48)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛ. Ристић, З. Стојиљковић, Б. Јефтенић, М. Бебић, "Двострано напајани асинхрони ветрогенератори - преглед стања", Енергија, Лист Савеза енергетичара, ИССН 0354-8651, Број 2, Година ИВ, Јун 2005, УДЦ 620.9, пп. 224-228
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБ. Јефтенић, Л. Ристић, М. Бебић, "Електростатички напон на вратилу крек-гас компресора: анализа појаве, испитивање, мерење и предлог решења проблема", Енергија, Лист Савеза енергетичара, ИССН 0354-8651, број 3-4, година ИX, децембар 2007, УДЦ 621.51:621.3.015, пп. 61-66
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБ. Јефтенић, Л. Ристић, М. Бебић, С. Штаткић, Д. Јевтић, И. Михаиловић, Н. Рашић, "Realization of System of Belt Conveyors Operation with Remote Control", Интегритет и век конструкција, Заједничко издање Друштва за интегритет и век конструкција (ДИВК) и Института за испитивање материјала (ИМС), ИССН 1451-3749, Вол 10, Но 1, Април 2010, УДК/УДЦ: 621; пп. 21-31
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБорислав Јефтенић, "Controlled Multi Drives", Electronics, vol.5, no. 1-2, December 2001. pp. 10-17.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаАлександар Николић, Борислав Јефтенић, "Experimental survey of the motor reference curent correction under the vector control”, Electronics, vol. 4., no 1, Banja Luka, November 2000, pp. 35 - 39
(М52) Рад у часопису националног значајаН. Митровић, Б. Јефтенић, М. Петронијевић, “Double Fed Induction Motor Speed Control with Standard PWM Inverter in Stator”, Facta Universitatis Series: Electronics and Energetics, Vol. 10, No. 1, 1997, pp. 125-138.
(М52) Рад у часопису националног значајаБ. И. Јефтенић, М. П. Петронијевић, Н. Митровић: “Single phase reversible rectifier with unity power factor” Facta Universitatis Series: Electronics and Energetics, Vol 10. No. 2 1997, pp 295-309.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБ. Јефтенић, В. Васић, Ђ. Орос, "Електромоторни погони - збирка решених задатака" Академска мисао, Београд 2003
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБ. Јефтенић, В. Васић, Ђ. Орос, "Регулисани електромоторни погони - решени проблеми са елементима теорије" Академска мисао, Београд 2004
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБ.И.Јефтенић, В.Вучковић, "Практикум за лабораторијске вежбе из електромоторних погона", ЕТФ Београд, треће проширено издање 2000. ИСБН 86-7466-106-8
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБ. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, "Вишемоторни електрични погони", ИСБН: 978-86-7466-402-5, Академска мисао, Београд 2011. год, 214 страна, ЦОБИСС.СР.ИД 183865100
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛеви Е., Јефтенић Б., Вучковић В., “Modelling and Digital Simulation of a Current Source Inverter Fed Induction Motor Drive”, ICEM’88, Pisa, Italy, 1988.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ. Петронијевић, Б.Јефтенић, Н. Митровић, В. Костић, "Matlab/Simulink Simulation of Voltage Sags Effects on Adjustable Speed Drives”, SCIETIFIC BULLETIN of „Politehnica” University of Timisoara, ROMANIA, Transactions on AUTOMATIC CONTROL and COMPUTER SCIENCE, ISSN 1224-600X, Vol.49(63), No. 1 , 2004., pp.155-158, 2004.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниА.Николић, Б. Јефтенић "Fixed-point DSP Algorithm forFlux Estimation in DTC IM Drive”, EUROCON 2005. Beograd 22-24.11.2005, pp 1582-1585.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниН. Митровић, В. Костић, М. Петронијевић, Б.Јефтенић, "Simulation of Direct Torque Control Schemes for Electric Drive Application, Part I”, SCIETIFIC BULLETIN of „Politehnica” University of Timisoara, ROMANIA, Transactions on AUTOMATIC CONTROL and COMPUTER SCIENCE, ISSN 1224-600X, Vol.49(63), No. 1 , 2004., pp.83-86, 2004.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВ. Костић, Н. Митровић, М. Петронијевић, Б.Јефтенић, "Torque Ripple Minimization in Direct Torque Controlled Induction Motor Drive Based on Duty Ratio Modulated Method, Part II”, SCIETIFIC BULLETIN of „Politehnica” University of Timisoara, ROMANIA, Transactions on AUTOMATIC CONTROL and COMPUTER SCIENCE, ISSN 1224-600X, Vol.49(63), No. 1 , 2004., pp.87-92, 2004
(М23) Рад у међународном часописуБорислав Јефтенић, Милорад Крговић, Милан Бебић, “The Selection of Sectional Drives for the Replacement of the Line Shaft Drive in a Paper Machine”, International journal for physics, chemistry and technology of cellulose and lignin edited by the Romanian academy “Cellulose chemistry and technology”, 36, 5-6, Sept.-Oct., pp.559-565, 2002.
(М23) Рад у међународном часописуБ. Колоња, Д. Игњатовић, Б.Јефтенић, “The application of frequency converters for the regulation of belt conveyor drives in surface mining”, International journal ISSN 1451-107X “Transport & Logistics”, Number 5 , December 2003. (05/03), pp.11-27, 2003.
(М23) Рад у међународном часописуМ.Матаушек, Б.Јефтенић, Д.Миљковић,М.Бебић, “Gain Scheduling Control of DC Motor Drive with Field Weakening”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 43. No. 1 Dec. 1996, pp.153-162.
(М23) Рад у међународном часописуМ.Матаушек, Д.Миљковић, Б.Јефтенић, “Nonlinear Multi Input-Multi Output Neural Network Control of DC Motor Drive with Field Weakening”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 45, No. 1 , Feb. 1998, pp. 185-187.
(М23) Рад у међународном часописуЈефтенић, Б.И.; Бебић, М.З.; Митровић, Н.Н., “A Simple Speed Sensorless Control For Variable Frequency Induction Motor Drives”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Volume: 14 Issue: 3 , Sept. 1999 Page(s): 500 -505
(М23) Рад у међународном часописуБорислав Јефтенић, Милорад Крговић, Милан Бебић, Марио Белинчевић, “Actionarile distribuite ale unei masini de hartie”, (na rumunskom) Balkan pulp and paper news, Vol. III, July 2002, pp. 26-28.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЗдравко Андонов, Борислав Јефтенић, Слободан Мирчевски "Results recurrence on genetic algorithm estimation of the induction motor equivalent scheme parameters”, Electronics, vol. 7., no 2, Banja Luka, December 2003, pp. 68. – 71.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБ. Јефтенић, С.Статкић, М. Бебић, Л. Ристић, "New concept of electrical drives for paper and board machines based on energy efficiency principles”, Thermal Science 4/2006, Časopis termičara Srbije i Crne gore, Vol. 10 (Suppl.), Number 4, Belgrade 2006, pp. 1-240. (UDC:676.026.23/.25, BIBLID:0354-9836, 10(2006), Suppl., 4, 63-78)
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕнергетска електроника, машине и погониЕлектротехнички факултет01.07.2011.
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине и погониЕлектротехнички факултет09.03.2006.
ДоцентЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕлектротехнички факултет16.09.1988.
АсистентЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕлектротехнички факултет16.09.1978.
Асистент приправникЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоЕлектротехнички факултет16.09.1974.