проф. др Миле Клашња


Недостаје слика

др Миле Клашња

Редовни професор


Телефон021 485 3727
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Дипл. инж. технологије, прехрамбени одсек, Технолошки факултет, Нови Сад, 1974. Радио у Пивари Бечеј, 1973-1976. Магистар наука, 1980., доктор наука, 1990. Одговорни пројектант технолошких процеса, број лиценце 371 5708 03. Запослен на Технолошком факултету у Новом Саду, од 1976., као асистент, затим као доцент, ванредни професор и сада у звању редовног професора. Предаје: Технологију воде, Технологију отпадних вода, Заштиту околине. Ради у областима: биотехнологија, хемијска технологија, и заштита животне средине.

НазивУ Установи
Утицај додатка вишка квасца и отпадног квасца укомину на технолошки процес производње и карактеристике готовог пива

Магистратура

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1980

Вишестепено анаеробно биолошко пречишћавање јако оптерећених отпадних вода

Докторат

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1990

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуШћибан М., Клашња М., Антов М., Шкрбић Б.: Removal of water turbidity by natural coagulants obtained from chestnut and acorn, Bioresource Technology, 2009, Vol. 100, pp. 6639-6643, ISSN 0960-8524
(М21) Рад у врхунском међународном часописуШћибан М., Радетић Б., Кеврешан Ж., Клашња М.: Adsorption of heavy metals from electroplating wastewater by wood sawdust , Bioresource Technology, 2007, Vol. 98, No 2, pp. 402-409
(М21) Рад у врхунском међународном часописуДалмација М., Прица М., Далмација Б., Рончевић С., Клашња М.: Quantifying the environmental impact of As and Cr in stabilized/solidified materials, Science of the Total Environment, 2011, Vol. 412, pp. 366-374
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуТубић, А., Агбаба, Ј., Далмација, Б., Рончевић, С., Клашња, М. анд Иванчев-Тумбас, И. (2010) 'Effects of O3, O3/H2O2 and Coagulation on Natural Organic Matter and Arsenic Removal from Typical Northern Serbia Source Water', Separation Science and Technology, 45: 16, 2553 - 2564
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуРончевић С., Далмација Б., Иванчев-Тумбас И., Тричковић Ј., Петровић О., Клашња М., Агбаба Ј.: Kinetics of Degradation of Hydrocarbons in the Contaminated Soil Layer, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2005, Vol. 49, No 1, pp. 27-36
(М23) Рад у међународном часописуР. Малбаша, Е. Лончар, Е., М. Ђурић, М. Клашња, Љ. Коларов, С. Марков: Scale-up of Black Tea Butch Fermentation by Kombucha. Food and Bioproducts Processing, 2006, 84 (C 3): 192-199
(М23) Рад у међународном часописуАгбаба Ј., Иванчев-Тумбас И., Далмација Б., Клашња М.: Formation of byproducts in the course of intemediate ozonation of groundwater pretreated by ozone and polyaluminium chloride, Water Science and Technology, 2004, Vol. 49, No 4, pp. 63-68
(М23) Рад у међународном часописуИванчев-Тумбас И., Тричковић Ј., Карловић Е., Тамаш З., Рончевић С., Петровић О., Клашња М., Далмација Б.: GC/MS-SCAN to follow the fate of crude oil components in bioreactors set to remediate contaminated soil, International Biodeterioration and Biodegradation, 2004, Vol. 54, pp. 311-318
(М23) Рад у међународном часописуАгбаба Ј., Иванцев-Тумбас, И., Далмација, Б., Клашња, М.: Formation of byproducts in the course of intemediate ozonation of groundwater pretreated by ozone and polyaluminium chloride. Water Science and Tecnology, 49 (4), 2004, pp 63-68.
(М23) Рад у међународном часописуТубић А., Далмација Б., Агбаба Ј., Иванчев-Тумбас И., Клашња М., Далмација М.: Tracking disinfection by-products and arsenic removal during various drinking water treatment trains, Water Science and Technology, 2010, UDK: doi:10.2166/wst.2010.926
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет15.03.2006.
Ванредни професорТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет01.01.1999.
ДоцентТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет01.01.1991.
Асистент - стари називТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет01.01.1976.