ванр. проф. Живојин Петровић


Недостаје слика

Живојин Петровић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Школске 1969/70 уписује се на студије социологије, на Групи за социологију Филозофског факултета у Београду. Студије завршава 1974. године са просечном оценом 8,27. Магистарске студије уписује 1976. године на студијској групи за Општу социологију, Филозофског факултета у Београду и завршава 1986. године са просечном оценом 8,50. Докторску дисертацију брани 1997. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 1974. до 1978. године, био је запослен као социолог истраживач у Центру за социјални рад општине Звездара у Београду; од 1978. до 1983. године, радио је као асистент приправник у начном раду на новооснованом Институту за социолошка истраживања села у Новом Саду; после расформирања овог Института 1983. године, прелази у Институт за економику пољопривреде и социологију села Пољопривредног факултета у Новом Саду. Доцент је на наставном предмету Социологија, на Департману за економику пољопривреде и социологију села Пољопривредног факултета у Новом Саду и доцент на наставном предмету Социологија и ветеринарско медицинска етика на Департману за ветеринарску медицину истог факултета. Члан је Српског удружења за социологију СДС. Служи се француским и енглеским језиком.

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖ. Петровић (1998) Улога образованих професионалних група у ширењу знања у сељачкој пољопривреди. У: Резимеи реферата са ИВ научног скупа „Интелигенција и село“. Завод за социологију развоја села, Југословенско удружење за социологију села и пољопривреде, Власина, стр. 107-108.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ. Митровић, Ж. Петровић (1995) Актуални проблеми нашег села. (уводни реферат на ИВ Конгресу о храни). у: Развој агроиндустријске производње Југославије, књ. И, Београд, с. 103-123. УДК: 63(497.1)(063)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ. Митровић, Ж. Петровић (1995) Актуални проблеми нашег села. (уводни реферат на ИВ Конгресу о храни). у: Развој агроиндустријске производње Југославије, књ. И, Београд, с. 103-123. УДК: 63(497.1)(063)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖ. Петровић, Д. Јанковић, Ј. Самарџија (2004) Обележја саветодавног рада пољопривредних станица Војводине. У: Капитал у пољопривреди. Економски факултет – Суботица, Институт за економику пољопривреде – Београд, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села – Нови Сад, Палић, с. 173-186. ИСБН: 86-7233-097-8, УДК: 005:63(082), 63:336(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈ. Самарџија, Ж. Петровић, Ј. Симић (2004) Улога пољопривредних станица Војводине у едукацији сељака за модерну пољопривредну производњу. У: Капитал у пољопривреди. Економски факултет – Суботица, Институт за економику пољопривреде – Београд, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села – Нови Сад, Палић, с. 187-198. ИСБН: 86-7233-097-8, УДК: 005:63(082), 63:336(082
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуЖ. Петровић, Ј. Чикић (2005) Партиципација и одржив развој локалних сеоских заједница. У: Рурални развој и заштита животне средине. Завод за социологију развоја села, Југословенско удружење за социологију села и пољопривреде, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, Институт за агроекономију Пољопривредног факултета у Београду, Власотинце – Власинско језеро, с. 14. ИСБН: 86-902797-2-5, УДК: 338.43(082), 631.95(082)
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуПетровић Ж., М. Миладиновић, Ј. Чикић (2006) Производност истраживача у пољопривредним наукама Војводине. У: Трипковић, М. (ур.) Социјални капитал и интегративни потенцијали АП Војводине и Републике Србије. Филозофски факултет – Нови Сад. ИСБН: 86-80271-39-X, УДК: 316.422 (497.11) (048.3), 316.422 (497.113) (048.3)
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Ж. Петровић, Д. Јанковић (2010) Пољопривредно саветодавство Србије – стање, проблеми и могућности реформе. Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 1-201. ИСБН: 978-86-7520-186-
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Ј. Чикић, Ж. Петровић (2010) Органска производња и пољопривредна газдинства Србије – руралносоциолошка анализа. Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 1-145. ИСБН: 978-86-7520-187-8
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаЖ. Петровић (ур.) (2007) Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине. Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 1-290. ИСБН: 978-86-7520-153-3
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорСоциолошке наукеПољопривредни факултет01.11.2012.