доц. др Бранка Драшковић


Недостаје слика

др Бранка Драшковић

Доцент


Телефон
E-mail
Академско звањеДоцент
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
Ставови младих према браку и ванбрачној заједници

Диплома

Психолошке науке

Филозофски факултет

1991

Процена ефеката методе консулатција и ментроског рада на успех даровитох ученика

Магистратура

Психолошке науке

Универзитет у Београду

1996

Лидер-креатор промена

Докторат

Техничко - технолошке

Факултет за економију, финансије и администрацију

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомТрбовић А., Драшковић Б., Лалић Д., ( 2013): Правци промене кадровске политике предузећа као вид јачања конкурентности у контексту светске економске кризе ; часопис ТЕМЕ - ТМ. Г. XXXВИИ; Бр. 1; Стр 203-221; Ниш: јануар- март 2013. УДК 658.310.8 + 339.137.2 (497.11)
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаДрашковић Б. ( 2010 ): Лидерство и конкурентност , округли сто на ФЕФА, зборник Куда иде конкурентност Србије - ФЕФА, стр. 122-135, ИСБН 978-86- 86218-13-5,
(М53) Рад у научном часописуДрашковић Б., Нешић С., (2014 ): Људски ресурси као фактор конкурентности Србије. Зборник радова: Име игре је конкурентност – путеви обнове српског развоја. Издавач: Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА), Универзитет Сингидунум, Београд, стр.183-199, ИСБН 978-86-86281-23-4.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДрашковић Б. ( 2010 ) :Руководиоци предузећа као лидери тржишних реформи Србије на путу ка европској унији , часопис Изазови европских интеграција – Службени гласник, бр.11, стр. 123, ИССН: 1820- 9459, ЦОБИСС. СР-ИД 1511881740
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДрашковић Б.; Лалић Д.; Трбовић А.( 2012): Радне праксе као интегрални део студија менаџмента , XВИИИ скуп: Тренд 2012 :Интернационализација универзитета, Копаоник 2012, стр. 112-114, Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука, Нови Сад, ИСБН 978-86-7892-388-3, ЦОБИСС. РС-ИД 269448711
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавић Н.; Џунић М.; Драшковић Б.; Албијанић М. (2009):Како унапредити конкурентност српске привреде у условима економске кризе –Научни скуп : Раст у условима глобалне рецесије и финансијске кризе- (не)конвенционалне иницијативе – Копаоник бизнис форум, стр. 251-273, СЕС, ИСБН 978-86- 84651-15-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавић Н.; Џунић М.; Драшковић Б.; Албијанић М. (2010): Оцена нивоа конкурентности Србије са предлогом мера – Научни скуп- Србија после кризе: како се позиционирати у глобалној економији која излази из кризе - Копаоник бизнис форум -СЕС
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМенаџмент и маркетингУниверзитет Сингидунум01.07.2014.