Предмет: Заштита на раду у области управљања отпадом (17 - ZR300)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 19.12.2018..

Оспособљавање студената за сагледавање целокупног система управљања отпадом са аспекта безбедности и здравља на раду. Циљ предмета је упознавање студената са аспектом заштите на раду у свим деловима система управљања отпадом од настанка, преко сакупљања, транспорта, претовара, рециклаже, енергетког искоришћења до коначног одлагања отпада. У циљу обезбеђивања безбедног радног места и смањења професионалне изложености неповољним утицајима проблематика заштите на раду реализује се кроз анализу оперативних поступака, избор заштитне опреме и оптимизацију организације рада.
Студенти стичу потребна знања за разумевање специфичности проблематике управљања отпадом како би могли да изаберу оптимална решења у домену заштите на раду у свим сегментима система управљања отпадом. Стеченим знањима студент треба да буде у могућности да спроводи законске прописе, указује на могућа унапређења услова рада и смањење ризика од професионалне изложености негативним утицајима у области управљања чврстим отпадом.
Теоријска настава: Појам отпада, врсте отпада, састав комуналног отпада, својства комуналног отпада, Национална и ЕУ законска регулатива у области управљања отпадом, систем управљања отпадом, планови управљања отпадом. Аспекти заштите на раду у сегментима управљања отпадом: Генерисање и сакупљање отпада, опрема за транспорт отпада, постројења за сепарацију отпада, поступци рециклаже отпада, сагоревање комуналног отпада, механичко биолошки третман МБТ, компостирање и анаеробна дигестија комуналног отпада, депоновање комуналног отпада. Финансијске импликације управљања отпадом. Практична настава: На вежбама се детаљније обрађује градиво са предавања коришћењем софтвера за моделовање процеса и коришћењем примера из праксе у свих области управљања отпадом. Студенти се обучавају за самостално доношење одлука о избору адекватне заштитне опреме прлигођене специфичностима радног места. Кроз мониторинг радних услова, сагледавају се могућности унапређења процеса рада у области сакупљања, транспорт, третмана и одлагања отпада.
Предавање, рачунарске о лабораторијске вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива праћен одговарајућим примерима из праксе, ради лакшег разумевања и усвајања градива. На рачунарским вежбама обрађују се софтверски алати за моделовање процеса у различитим сегментима система сакупљања отпада, као и софтверски алати за планирање структуре система управљања отпадом. У оквиру лабораторијских вежби испитују се специфичности услова радне средине различитих сегмената система управљања отпадом и евалуирају поступци и мере за смањење негативног утицаја. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Вујић,Г. и др.Управљање отпадом у земљама у развоју2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Christensen, T.H.Solid Waste Technology & Management, volume 1 & 22011Wiley Publication, United KingdomСрпски језик
Крстић, И., Анђелковић, Б.Професионални ризик2013Факултет заштите на раду, НишСрпски језик
Ridley, J., Channing, J.Safety at Work2008Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevier Linacre House, Jordan HillСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада2.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада3.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Живанчев Миодраг
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Тошић Николина
Истраживач сарадник

Рачунарске вежбе