Билтен за избор у звање (Архива)
Архива избора у звање годину дана уназад. За остала избора у звања извршити претрагу.

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:05.05.2022.
Приказује се до:12.05.2022.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Инжињерство заштите животне средине
Кандидат:

Др Младенка Новаковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.04.2022.
Приказује се до:19.05.2022.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Организација и технологије транспортних система
Кандидат:

др Жељко Стевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.04.2022.
Приказује се до:25.04.2022.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Производни и услужни систени, организација и менаџмент
Кандидат:

др Дуња Бошковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:05.04.2022.
Приказује се до:12.04.2022.
Звање:Асистент
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Владимир Јурошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.03.2022.
Приказује се до:06.04.2022.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

др Небојша Божанић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:29.03.2022.
Приказује се до:05.04.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидати:

Александра Бобић,
Милица Чонкић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.03.2022.
Приказује се до:05.04.2022.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област: Рачунарска графика
Кандидат:

др Исидора Ђурић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:28.03.2022.
Приказује се до:27.04.2022.
Звање:Научни саветник
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

др Драгана Бајић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.03.2022.
Приказује се до:01.04.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Вук Станојев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.03.2022.
Приказује се до:01.04.2022.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Инжењерство заштите на раду
Кандидат:

др Бојана Зораја
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.03.2022.
Приказује се до:14.04.2022.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Инжињерство заштите животне средине
Кандидат:

Тијана Маринковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.03.2022.
Приказује се до:14.04.2022.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција
Кандидат:

др Биљана Илић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:11.03.2022.
Приказује се до:18.03.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Квалитет, ефективност и логистика
Кандидати:

Кристина Ристић,
Немања Вајагић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.03.2022.
Приказује се до:06.04.2022.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Конструкције, инсталације, екологија и грађење
Кандидат:

Сања Владисављевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.02.2022.
Приказује се до:01.03.2022.
Звање:Асистент
Ужа област:Геодезија
Кандидат:

Татјана Будимиров
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.02.2022.
Приказује се до:25.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Петар Митровић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.02.2022.
Приказује се до:25.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Ленка Брестовачки
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.02.2022.
Приказује се до:25.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Саобраћајнице
Кандидат:

Панта Крстић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.02.2022.
Приказује се до:25.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област: Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

Стефан Војводић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.02.2022.
Приказује се до:25.02.2022.
Звање:Асистент
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидати:

Миљан Јањушевић
Ивана Шањевић
Софија Приљева
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:11.02.2022.
Приказује се до:18.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидати:

Теодора Гвока,
Ива Јуретић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.02.2022.
Приказује се до:18.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Петар Трифуновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.02.2022.
Приказује се до:18.02.2022.
Звање:Асистент
Ужа област:Механика
Кандидат:

Соња Балаћ
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:08.02.2022.
Приказује се до:15.02.2022.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област: Механика деформабилног тела
Кандидат:

др Армин Берецки
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:08.02.2022.
Приказује се до:15.02.2022.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

др Јована Дедеић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:07.02.2022.
Приказује се до:14.02.2022.
Звање:Асистент
Ужа област: Теоријска и примењена математика
Кандидати:

Дуња Јанков,
Емилија Илић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.02.2022.
Приказује се до:14.02.2022.
Звање:Асистент
Ужа област: Механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника
Кандидат:

Владан Митровић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:04.02.2022.
Приказује се до:06.03.2022.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Индустријски маркетинг, предузетништво и иновације
Кандидат:

Бојана Бајић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:02.02.2022.
Приказује се до:04.03.2022.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Теоријска и примењена економија
Кандидат:

Ивана Јоловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:01.02.2022.
Приказује се до:08.02.2022.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидат:

Сладјан Јелић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:28.01.2022.
Приказује се до:04.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област: Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Јелена Матковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.01.2022.
Приказује се до:26.02.2022.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област: Енергетска електроника, машине и погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

др Жарко Јанда
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:26.01.2022.
Приказује се до:25.02.2022.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција
Кандидат:

Тиана Миловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.12.2021.
Приказује се до:29.01.2022.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Технологије пластичног деформсања, адитивне и виртуелне технологије
Кандидат:

Немања Дачевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.12.2021.
Приказује се до:05.01.2022.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Тања Радојчић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.12.2021.
Приказује се до:22.12.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Катарина Маричић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.12.2021.
Приказује се до:17.12.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Никола Гаврановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.12.2021.
Приказује се до:10.12.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Геоинформатика
Кандидат:

др Владимир Пајић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:24.11.2021.
Приказује се до:01.12.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидати:

Срђан Шобот,
Александра Зец,
Миа Вујовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.11.2021.
Приказује се до:19.12.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Виолета Стефановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.11.2021.
Приказује се до:25.11.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Александар Граховац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.11.2021.
Приказује се до:25.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Термотехника, термоенергетика и управљање енергијом
Кандидат:

Владимир Пилић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:05.11.2021.
Приказује се до:05.12.2021.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидат:

Слободан Илић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.10.2021.
Приказује се до:05.11.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Хидротехника
Кандидат:

Маријана Милиц
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.10.2021.
Приказује се до:28.11.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Геодезија
Кандидат:

Марина Давидовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуелно пројектовање
Кандидат:

Марко Загоричник
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Анђела Милићевић,
Андреј Катин
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Владимир Винцан
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидати:

Милан Шаш,
Здравко Готовац
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидати:

Лука Радовић,
Милица Матијевић,
Душан Николић,
Ивана Ковачевић,
Милица Шкипина,
Балша Шаренац,
Светлана Антешевић,
Александар Бекер,
Јелена Драгишић,
Марко Рашета,
Мирослав Томић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Технологија и организација грађења и менаџмент
Кандидат:

Мирјана Терзић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Конструкције у грађевинарству
Кандидат:

Тања Ножица
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Душан Кењић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Димитрије Стојановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Метрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибори
Кандидат:

Милош Ранисављев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Машински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникације
Кандидат:

Срђан Никачевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Ђорђе Драгутиновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Николина Дакић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика
Кандидат:

Мирко Катона
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Биомедицинско инжењерство
Кандидат:

Николина Маравић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.10.2021.
Приказује се до:01.11.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Милена Савковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.10.2021.
Приказује се до:18.11.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Срђан Шобот
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2021.
Приказује се до:25.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Предраг Главаш
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2021.
Приказује се до:25.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Дарко Лазаревић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2021.
Приказује се до:17.11.2021.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Драмске и аудиовизуелне уметности у архитектури, техници и дизајну
Кандидат:

Борис Миљковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:18.10.2021.
Приказује се до:25.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидати:

Игор Фијат,
Гала Голубовић,
Наташа Бесермењи Миљуш
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2021.
Приказује се до:25.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција
Кандидат:

Владан Пантић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2021.
Приказује се до:25.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Дариа Видовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.10.2021.
Приказује се до:25.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Технологија и организација грађења и менаџмент
Кандидат:

Драгана Станојевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидати:

Марио Волаш,
Сања Мандић,
Јелена Рафаиловић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Борис Радовановић,
Небојша Пилиповић,
Слађана Бабић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Тамара Жувела,
Душан Крстић,
Нина Козма,
Сара Лазаревић,
Софија Ђорђевић,
Наталија Гајић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:14.11.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Сања Радовић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатике
Кандидати:

Анђела Трајковић,
Александар Вујиновић,
Ева Јанковић,
Илија Брдар,
Митар Перовић,
Тамара Ковачевић,
Тамара Ранковић,
Владимир Буђен,
Лука Дорић,
Александар Хаџибабић,
Радован Жупунски,
Киш Гергељ,
Василије Бурсаћ,
Милена Вујичић,
Хелена Анишић,
Милена Лакетић,
Александар Игњатијевић,
Јован Ивошевић,
Милена Ковачевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Машински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникације
Кандидат:

др Мирјана Бојанић Шејат
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Информационо-комуникациони системи
Кандидат:

Владимир Фабри
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања
Кандидат:

Дејан Маринковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Милутин Студен
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Јасмина Савић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Бојан Јорговановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Истраживач приправник
Ужа област:Енергетска електроника, машине и погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидати:

Милица Јарић,
Мирко Бештић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидати:

Ана Брдар,
Катарина Илић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.10.2021.
Приказује се до:05.11.2021.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Драмске и аудиовизуелне уметности у архитектури, техници и дизајну
Кандидат:

Содја Зупанц Лоткер
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.09.2021.
Приказује се до:29.10.2021.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Др Милан Радовановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:03.09.2021.
Приказује се до:10.09.2021.
Звање:Асистент из уметничког поља
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн-сценски дизајн
Кандидати:

Маја Ивановић
Луна Шаламон
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:01.09.2021.
Приказује се до:08.09.2021.
Звање:Сарадник у настави из уметничког поља
Ужа област:Графички дизајн
Кандидати:

Бућко Ивана
Мандић Олга
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:31.08.2021.
Приказује се до:07.09.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене раунарске науке и информатика
Кандидат:

Ненед Глигоров
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:31.08.2021.
Приказује се до:07.09.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Поштански саобраћај и комуникације
Кандидат:

Ђорђије Дупљанин
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.08.2021.
Приказује се до:06.09.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Филип Младеновић
Кандидат:

Филип Младеновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:26.08.2021.
Приказује се до:02.09.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидат:

Станко Спасојевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.08.2021.
Приказује се до:31.08.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Моторна возила и мотори СУС
Кандидат:

Далибор Фехер
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.08.2021.
Приказује се до:30.08.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

др Славко Ракић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.08.2021.
Приказује се до:19.08.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Биомедицинско инжењерство
Кандидат:

Јелена Булатовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.08.2021.
Приказује се до:09.09.2021.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

др Сашо Џероски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.08.2021.
Приказује се до:16.08.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја
Кандидат:

др Ненад Саулић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:06.08.2021.
Приказује се до:13.08.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Квалитет, ефективност и логистика
Кандидати:

Даргана Мађерчић
Катарина Ковачевић
Саво Голуб
Јована Ђикановић
Бојан Јеринић
Марија Милосављевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:05.08.2021.
Приказује се до:04.09.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Тања Митровић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.07.2021.
Приказује се до:06.08.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму
Кандидат:

Јелена Пепић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.07.2021.
Приказује се до:18.08.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Драгана Коцић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.07.2021.
Приказује се до:26.07.2021.
Звање:Асистент
Ужа област: Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Смиља Стокановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.07.2021.
Приказује се до:22.07.2021.
Звање:Асистент
Ужа област: Теоријска и премењена физика
Кандидат:

Александар Рикало
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.07.2021.
Приказује се до:12.08.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Поштански саобраћај и комуникације
Кандидат:

Наташа Чачић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:09.07.2021.
Приказује се до:16.07.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

др Страхил Гушавац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.07.2021.
Приказује се до:13.07.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја
Кандидат:

Никола Панџић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.06.2021.
Приказује се до:29.07.2021.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција
Кандидат:

др Илдико Мерта
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.06.2021.
Приказује се до:18.06.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Логистика и интермодални транспорт
Кандидат:

др Марко Величковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:02.06.2021.
Приказује се до:09.06.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Архитектонско - урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

др Јелена Деспотовић