Билтен за избор у звање (Архива)
Архива избора у звање годину дана уназад. За остала избора у звања извршити претрагу.

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.11.2023.
Приказује се до:24.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Александра Ковачевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.11.2023.
Приказује се до:22.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена економија
Кандидати:

Јована Вуковић,
Младен Суботић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Немања Трифуновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Катарина Цветковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Никола Вукић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Јелена Керац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.11.2023.
Приказује се до:17.11.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Метрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибори
Кандидат:

Александар Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.10.2023.
Приказује се до:03.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Биомедицинско инжерство
Кандидат:

Николина Живановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн - сценски дизајн
Кандидат:

Драгана Пилиповић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Александар Кокиновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Драгана Славић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

Вукашин Буквић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Слађана Бабић,
Ленка Брестовачки,
Небојша Пилиповић,
Ања Тановић,
Јана Јанковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидати:

Сара Братић,
Јован Рајчевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Организација и технологије транспортних система
Кандидат:

Ненад Мрђеновић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидати:

Марија Голубовић,
Милица Тадић,
Александра Петровић,
Александар Петровски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Милица Вујанић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Сава Његован
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатике
Кандидати:

Аница Ђукић,
Марко Његомир,
Никола Немеш,
Никола Мандић,
Ева Јанковић,
Петар Марковић,
Иван Мршуља,
Милош Поповић,
Јелена Хрњак,
Милица Вучинић,
Сара Попарић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Андреа Павловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Александра Росић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Иван Чејић,
Давид Видовић,
Дејан Пејић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроенергетика
Кандидати:

Ивана Кошутић,
Дарко Лазаревић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Миломир Спајић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидати:

Јелена Петрић,
Сандра Бркић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Никола Петровић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Маша Шарановић,
Ирена Ијачић,
Сандра Меловић,
Марко Штака
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидати:

Божидар Козић,
Бранка Милаковић,
Ања Дацић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидати:

Вељко Радојичић,
Стефан Топалов,
Анастасија Голић,
Михаило Глуховић,
Драган Зарић,
Анђела Поповић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатике
Кандидати:

Михаела Осмајић,
Теодор Сакал Францишковић,
Татјана Гавриловић,
Милена Јелић,
Милан Подунавац,
Богдан Давинић,
Елена Акик,
Ања Делић,
Бранислав Ристић,
Дане Милишић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Исидора Познановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидати:

Ана Ђурић,
Александра Хорњак
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Алекса Комосар,
Сара Кијановић,
Тамара Жувела,
Софија Ђорђевић,
Нина Козма
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидат:

Владимир Фабри
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидати:

Тамара Илић,
Сања Цветојевић,
Милена Ристић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидати:

Николина Стојишић,
Никола Максимовић,
Алберт Хауцк
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидат:

Станко Спасојевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника
Кандидати:

Марко Вукић,
Андреја Живков
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област: Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму
Кандидат:

Тамара Миљковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Процеси обраде скидањем материјала
Кандидат:

Александра Косановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Термотехника, термоенергетика и управљање енергијом
Кандидат:

Мина Солаковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Игор Бабић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.10.2023.
Приказује се до:05.11.2023.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн- сценски дизајн
Кандидат:

Зоја Ердељан
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.10.2023.
Приказује се до:10.10.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Слободан Јовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.09.2023.
Приказује се до:06.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Раденко Михајловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.09.2023.
Приказује се до:25.09.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Степан Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.09.2023.
Приказује се до:25.09.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

др Јелена Стратијев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.09.2023.
Приказује се до:18.09.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидат:

Александра Бобић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.09.2023.
Приказује се до:13.09.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Милена Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.07.2023.
Приказује се до:26.07.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Александра Перић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.06.2023.
Приказује се до:28.07.2023.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Драмске и аудиовизуелне уметности у архитектури и техници и дизајну
Кандидат:

Матко Ботић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.06.2023.
Приказује се до:30.06.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теорија конструкција
Кандидат:

Владимир Живаљевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.06.2023.
Приказује се до:19.07.2023.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

др Драгиша Мишковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.05.2023.
Приказује се до:31.05.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Јелена Бјелица
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.05.2023.
Приказује се до:30.05.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидат:

Марина Булат
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.03.2023.
Приказује се до:31.03.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Борис Јеличић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.03.2023.
Приказује се до:29.03.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Хидротехника
Кандидат:

Данило Стипић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:21.03.2023.
Приказује се до:28.03.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидати:

Тамара Бојанић,
Александар Векић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.03.2023.
Приказује се до:24.03.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теорија конструкција
Кандидат:

Јелена Мирјанић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:28.02.2023.
Приказује се до:07.03.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидати:

Александра Мрачевић,
Степан Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.02.2023.
Приказује се до:06.03.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидат:

Марија Иванковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.02.2023.
Приказује се до:02.03.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Геоинформатика
Кандидат:

др Жељко Бугариновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.02.2023.
Приказује се до:20.02.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидат:

Соња Голић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.02.2023.
Приказује се до:20.02.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидати:

Тина Тановић
Милица Говедарица
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Александар Кичић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Алекса Тирнанић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Николина Павковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Ангела Фајси
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму
Кандидат:

Дејан Богавац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Технологије пластичног деформисања, адитивне и виртуелне технологије
Кандидат:

Милица Панић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област: Инжењерство информационих система
Кандидат:

Анђела Тодорић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидат:

Мирослав Стефановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.02.2023.
Приказује се до:17.02.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Стојанка Братиц
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:31.01.2023.
Приказује се до:07.02.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Вук Станојев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.01.2023.
Приказује се до:27.02.2023.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

др Борис Станојевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.01.2023.
Приказује се до:25.01.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Милорад Марковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.01.2023.
Приказује се до:16.02.2023.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

др Драгана Цветковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:16.01.2023.
Приказује се до:23.01.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидати:

Теодора Гвока,
Ива Јуретиц
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.01.2023.
Приказује се до:20.01.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Ливење, термичка обрада, инжењерство површина и нанотехнологије
Кандидат:

Марко Загоричник
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.01.2023.
Приказује се до:18.01.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Квалитет, ефективност и логистика
Кандидат:

Марко Орошњак
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.01.2023.
Приказује се до:17.01.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Биомедицинско инжењерство
Кандидат:

Милица Ињац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.01.2023.
Приказује се до:13.01.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Др Стефан Шкорић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.01.2023.
Приказује се до:13.01.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуелно пројектовање
Кандидат:

Дејан Божић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.01.2023.
Приказује се до:13.01.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Машине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања
Кандидат:

др Милош Кнежев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.12.2022.
Приказује се до:05.01.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Саобраћајнице
Кандидат:

Панта Крстић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:26.12.2022.
Приказује се до:02.01.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рацунарске науке и информатика
Кандидат:

Никола Милосављевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.12.2022.
Приказује се до:20.12.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн - сценска архитектура и техника
Кандидат:

Дарко Секулић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:02.12.2022.
Приказује се до:09.12.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област: Архитектонско- урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Нина Чегар