Билтен за избор у звање (Архива)
Архива избора у звање годину дана уназад. За остала избора у звања извршити претрагу.

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.06.2024.
Приказује се до:19.06.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

др Симона Прокић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:08.05.2024.
Приказује се до:07.06.2024.
Звање:Научни саветник
Ужа област: Геотехника
Кандидат:

др Срђан Костић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:30.04.2024.
Приказује се до:07.05.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика
Кандидат:

Никола Иланковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.04.2024.
Приказује се до:02.05.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја
Кандидат:

Андреа Ковачевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.04.2024.
Приказује се до:14.05.2024.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Геодезија
Кандидат:

др Саша Бакрач
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.04.2024.
Приказује се до:10.04.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Ливење, термицка обрада, инзењерство поврсина и нанотехнологије
Кандидат:

Ненад Кулунџић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.03.2024.
Приказује се до:29.03.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Душан Кењић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:22.03.2024.
Приказује се до:29.03.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Душан Стојковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.03.2024.
Приказује се до:18.03.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Владимир Маринковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.03.2024.
Приказује се до:18.03.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене уметности и дизајн у архитектури и техници
Кандидат:

Катарина Кети Захаријев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:05.03.2024.
Приказује се до:03.04.2024.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

др Срђан Ковачевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.02.2024.
Приказује се до:05.03.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Милица Јанков
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.02.2024.
Приказује се до:26.02.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Косана Павловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.02.2024.
Приказује се до:26.02.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска Графика
Кандидат:

Дариа Варга
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.02.2024.
Приказује се до:26.02.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Тијана Носек
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.02.2024.
Приказује се до:26.02.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Технологије пластичног деформисања, адитивне и виртуалне технологије
Кандидат:

Милица Панић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:07.02.2024.
Приказује се до:14.02.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Милорад Трифуновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:05.02.2024.
Приказује се до:12.02.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Михаило Вељић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:05.02.2024.
Приказује се до:12.02.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидати:

Исидора Николић
Александра Гаговић
Дариа Варга
Данијела Милекић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:02.02.2024.
Приказује се до:09.02.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена физика
Кандидати:

Петра Шешеља
Дарко Брунет
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:01.02.2024.
Приказује се до:08.02.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теријска и примењена математика
Кандидат:

Тијана Остојић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:31.01.2024.
Приказује се до:07.02.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја
Кандидат:

Дарко Чутурић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:24.01.2024.
Приказује се до:31.01.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму
Кандидат:

Дејан Богавац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.01.2024.
Приказује се до:25.01.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

др Јелена Ђокић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:16.01.2024.
Приказује се до:23.01.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн - сценска архитектура и техника
Кандидат:

Дарко Секулић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.01.2024.
Приказује се до:19.01.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Милица Ињац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.01.2024.
Приказује се до:19.01.2024.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област: Материјали и технологије спајања
Кандидат:

Петар Јањатовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:12.01.2024.
Приказује се до:19.01.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидат:

Александра Хашка
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:04.01.2024.
Приказује се до:11.01.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Реља Михић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.12.2023.
Приказује се до:28.01.2024.
Звање:Научни сарадник
Ужа област: Конструкције, инсталације, екологија и грађење
Кандидат:

др Миљан Шуњевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.12.2023.
Приказује се до:05.01.2024.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидат:

Лана Дујмовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.12.2023.
Приказује се до:05.01.2024.
Звање:Асистент
Ужа област:Геотехника
Кандидат:

Николина Ћирић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.12.2023.
Приказује се до:24.01.2024.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

др Владимир Тодић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:21.12.2023.
Приказује се до:28.12.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Анастасија Пејковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:21.12.2023.
Приказује се до:28.12.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Стефан Маринков
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.12.2023.
Приказује се до:19.01.2024.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Ликовне уметности у архитектури, техници и дизајну
Кандидат:

Крешимир Рогина
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.12.2023.
Приказује се до:14.01.2024.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Ливење, термичка обрада, инжењерство површина и нанотехнологија
Кандидат:

Зоран Бобић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.12.2023.
Приказује се до:22.12.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Инжињерство информационих система
Кандидат:

Анђела Тодорић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.11.2023.
Приказује се до:06.12.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Јована Кљајић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.11.2023.
Приказује се до:24.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска електротехника
Кандидат:

Александра Ковачевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.11.2023.
Приказује се до:22.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена економија
Кандидати:

Јована Вуковић,
Младен Суботић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Немања Трифуновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Катарина Цветковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Никола Вукић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.11.2023.
Приказује се до:20.11.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидат:

Јелена Керац
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:10.11.2023.
Приказује се до:17.11.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Метрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибори
Кандидат:

Александар Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.10.2023.
Приказује се до:03.11.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Биомедицинско инжерство
Кандидат:

Николина Живановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн - сценски дизајн
Кандидат:

Драгана Пилиповић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Александар Кокиновић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Драгана Славић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

Вукашин Буквић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Слађана Бабић,
Ленка Брестовачки,
Небојша Пилиповић,
Ања Тановић,
Јана Јанковић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидати:

Сара Братић,
Јован Рајчевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Организација и технологије транспортних система
Кандидат:

Ненад Мрђеновић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидати:

Марија Голубовић,
Милица Тадић,
Александра Петровић,
Александар Петровски
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Милица Вујанић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Сава Његован
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатике
Кандидати:

Аница Ђукић,
Марко Његомир,
Никола Немеш,
Никола Мандић,
Ева Јанковић,
Петар Марковић,
Иван Мршуља,
Милош Поповић,
Јелена Хрњак,
Милица Вучинић,
Сара Попарић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Андреа Павловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроенергетика
Кандидат:

Александра Росић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Иван Чејић,
Давид Видовић,
Дејан Пејић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроенергетика
Кандидати:

Ивана Кошутић,
Дарко Лазаревић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Миломир Спајић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидати:

Јелена Петрић,
Сандра Бркић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Примењено софтверско инжењерство
Кандидат:

Никола Петровић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Маша Шарановић,
Ирена Ијачић,
Сандра Меловић,
Марко Штака
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидати:

Божидар Козић,
Бранка Милаковић,
Ања Дацић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидати:

Вељко Радојичић,
Стефан Топалов,
Анастасија Голић,
Михаило Глуховић,
Драган Зарић,
Анђела Поповић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатике
Кандидати:

Михаела Осмајић,
Теодор Сакал Францишковић,
Татјана Гавриловић,
Милена Јелић,
Милан Подунавац,
Богдан Давинић,
Елена Акик,
Ања Делић,
Бранислав Ристић,
Дане Милишић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Исидора Познановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидати:

Ана Ђурић,
Александра Хорњак
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Алекса Комосар,
Сара Кијановић,
Тамара Жувела,
Софија Ђорђевић,
Нина Козма
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Информационо - комуникациони системи
Кандидат:

Владимир Фабри
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Графичко инжењерство
Кандидати:

Тамара Илић,
Сања Цветојевић,
Милена Ристић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидати:

Николина Стојишић,
Никола Максимовић,
Алберт Хауцк
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидат:

Станко Спасојевић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника
Кандидати:

Марко Вукић,
Андреја Живков
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област: Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму
Кандидат:

Тамара Миљковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Процеси обраде скидањем материјала
Кандидат:

Александра Косановић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Термотехника, термоенергетика и управљање енергијом
Кандидат:

Мина Солаковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:13.10.2023.
Приказује се до:20.10.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Игор Бабић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.10.2023.
Приказује се до:05.11.2023.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Сценска архитектура, техника и дизајн- сценски дизајн
Кандидат:

Зоја Ердељан
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:03.10.2023.
Приказује се до:10.10.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Слободан Јовић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.09.2023.
Приказује се до:06.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Раденко Михајловић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.09.2023.
Приказује се до:25.09.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Степан Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:18.09.2023.
Приказује се до:25.09.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

др Јелена Стратијев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:11.09.2023.
Приказује се до:18.09.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Рачунарска графика
Кандидат:

Александра Бобић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.09.2023.
Приказује се до:13.09.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Милена Милошевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:19.07.2023.
Приказује се до:26.07.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Производни и услужни системи, организација и менаџмент
Кандидат:

Александра Перић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.06.2023.
Приказује се до:28.07.2023.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Драмске и аудиовизуелне уметности у архитектури и техници и дизајну
Кандидат:

Матко Ботић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:23.06.2023.
Приказује се до:30.06.2023.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Теорија конструкција
Кандидат:

Владимир Живаљевић