Предмет: Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине (06 - Z205)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Циљ предмета је упознавање студената са појмом одрживог развоја, системом заштите животне средине, законском регулативом из области животне средине и глобалним проблемима животне средине.Савладавање градива треба да омогући студентима разумевање сложених односа медју чиниоцима одрживог развоја, као и да укаже на неопходност мултидисциплинарног сагледавања проблема.
Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању, пре свега у стручним предметика. Савладано градиво овог предмета представљаце полазну основу у предметима у којима це циљ бити ресавање постојецих проблема у области животне средине.
Теоријска настава: Природни ресурс, Неисцрпни ресурси - исцрпни ресурси, Тематска стратегија ЕУ као оквир за одрживо коришћење природних ресурса, Природни ресурси и национална стратегија Србије за придруживање ЕУ, Елементи животне средине који се регулишу, Концепт интегралне заштите и контроле животне средине, РИО конференција и Агенда 21, Конференција у Јоханесбургу, Конвенције из области заштите животне средине, Међународне организације, Прописи ЕУ у области заштите животне средине,Тематске стратегије ЕУ и стратегија придруживања Србије ЕУ, Национлани прописи у области заштите животне средине. Глобалне атмосверске промене, Потенцијал глобалног загревања, Предвиђање средњих глобалних температура, Регионални утицај температурних промена, ЦДМ пројекти, Системско повезивање одрживог коришћења природних ресурса и животне средине, Систем националних рачуна и подеђавање националног доходтка као показатеља одрживог развоја, Економски индикаториПрактична настава: На вежбама се обрађују одговарајући примери везани за градиво са предавања уз активније учешће студената.
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. Предавања: На предавањима се излаже теоријски део градива са примерима који за циљ имају лакше савладавање градива. На аудиторним вежбама се детаљније обрађује градиво са предавања уз активније учешће студената.Поред предавања и аудиторних вежби редовно се одржавају и консултације. Градиво је подељено у две целине које прате два колоквијума. Прву целину чине области: Појам одрживог развоја, Систем заштите животне средине и законска регулатива у области животне средине. Другу целину чини област: Глобални проблеми животне средине.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Михајлов, А., Вујић, Г., Убавин, Д.Одрживо коришћење природних ресурса2007Скрипта, интерно издање ФТНСрпски језик
López, Ramón, and Michael A. Toman.Economic Development and Environmental Sustainability - New Policy Options2006Oxford: Oxford University PressЕнглески
Daniel B. Botkin, Edward A. KellerEnvironmental Science2003John Wiley &sons, incЕнглески
Анђелка Н. МихајловОдрживи развој и животна средина ка Европи у 95 корака2005Привредна комора Србије и "Амбасадори животне средине"Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Димкић др Милан
Научни саветник

Предавања
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Цветковић др Драгана
Научни сарадник

Аудиторне вежбе