Предмет: Савремене методе ремедијације земљишта (06 - Z414)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Упознавање студената са основама педологије, распростирања загађења у различитим медијима животне средине, као и савременим методама ремедијације.
Студенти се оспособљавају у погледу разумевања проблематике и комплексности ремедијације земљишта кроз упознавање са свим релевантним факторима који се у тим процесима појављују. Циљ предмета је развијање мултидисциплинарног погледа на проблеме ремедијације земљишта, а што је неопходно за разумевања и решавање проблема у оваквом динамичком систему.
Теоријска настава. Основни појмови педологије, Физичко хемијске карактеристике земљишта, Геолошке карактеристике земљишта Србије и Војводине, Квалитет земљишта у Србији и Војводини, Квалитет земљишта у Европи, Распростирање загађујуће материје у земљишту, Основни типови загађујућих материја, НАПЛ дистрибуција у земљишту, НАПЛ дистрибуција у земљишту, Ризик и процена ризик, РБЦА и ЕПА метода поступка процене нивоа загађења земљишта и избор методе ремедијације. Преглед метода ремедијације, Основни принципи биодеградације загађујућих материја у земљишту, Биолошке, Физичке, Хемијске и термичке методе ремедијације земљишта. Практична настава: Израда и одбрана обавезног семинарског рада везаног за применљивост различитих метода ремедијације. Упознавање и рад на софтверу за моделирање распростирања загађујућих материја у земљишту.
Предавања, аудиторне везбе, рачунарске вежбе, семинарски рад, посете индустријским постројењима и консултације.Предавања: На предавањима се изводи теоријски део градива уз примере ради лакшег разумевања градива. На вежбама које прате предавања детаљније се обрађују примери и градиво са предавања. на рачунарски вежбама студенти се обучавају за рад на софтверским алатима који симулирају процесе у земљишту и кретање полутаната. Услов за испит су одбрањем семинарски рад и урађене рачунарске вежве. Испит се полаже писмено.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Н.Крешић,С.Вујасиновић,И.МатићРемедијација подземних вода и геосредине2006Рударско геолошки факултет, БеоградСрпски језик
Миљковић, Н. С.Основи педологије1997Природноматематички факултет, Нови СадСрпски језик
E. Riser-RobertsRemediation of Petroleum Contaminated1998CRC Press LLCЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Станисављевић др Немања
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Косанић Тијана
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Михајловић мр Вишња
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ковачевић др Срђан
Научни сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе