Предмет: Увод у инжењерство заштите животне средине (17 - Z101A)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Упознавање студената са актуелним проблемима из области заштите животне средине и основним принципима заштите животне средине. Циљ предмета је да се студенти упознају са терминологијом, специфичним циљевима инжењерства заштите животне средине, као и да се код студената развију основни принципи разматрања проблема у животној средини, као што су интердисциплинарност и глобалност. Ова знања су основа за успешно даље студирање.
Стечена знања из основних принципа заштите животне средине неопходних за струку. Познавање терминологије и основних принципима заштите животне средине, неопходних за даље студирање и рад у области инжењерства заштите животне средине.
Теоријска настава:Увод у инжењерство заштите животне средине као дисциплину (животна средина у кризи, симптоми кризе животне средине, нова димензија кризе животне средине, циљ инжењерства животне средине, одрживи развој, интердисциплинарност и глобалност). Основни појмови општег инжењерства окружења (појам система, границе система, размена енергије и материје кроз границе система, планета Земља као систем, токови, циклуси и структуре система животне средине, структура отвореног система животне средине). Кружење воде и глобални циклуси неких хемијских елемената (кружење воде, хемијски елементи, кружни токови, глобални циклус угљеника у природи, глобални циклус сумпора у природи, глобални циклус азота у природи). Међуутицај цивилизације и животног окружења (развитак градова, демографска експлозија, прехрана становништва). Атмосфера, значајни параметри атмосфере и МДК загађујућих супстанци у атмосфери (структура атмосфере, температура у атмосфери). Бука као специфичан вид загађења (настајање звука и његово преношење, извори буке, дозвољени нивои буке у животној средини). Извори, карактеристике и ефекти загађења (загађење ваздуха, извори загађења ваздуха, примарни и секундарни полутанти ваздуха, ефекти аерозагађења, озон као проблем у животној средини, глобално загревање). Основни принципи заштите животне средине. Практична настава (вежбе): На вежбама се примерима и рачунским задацима илуструју теме обрађене на теоријској настави, што доприноси бољем дефинисању, бољем сагледавању и бољем разумевању тема обрађених на теоријској настави.
Предавања. Аудиторне везбе. Консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. МарковићФизичкохемијске основе заштите животне средине - књига И: Стања и процеси у животној средини1995Факултет за Физичку хемију, Универзитет у БеоградуСрпски језик
The environmentCris park1997RoutledgeЕнглески
Д. Марковић, Ш. Ђармати,. И. Гржетић, Д ВеселиновићФизичкохемијске основе заштите животне средине - књига ИИ: Извори загађивања последице и заштита1996Универзитет у БеоградуСрпски језик
Штрбац, Д., Петровић-Гегић, А., Мросављевић, З.Увод у инжењерство заштите животне средине2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Штрбац др Драгана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Миросављевић др Зорица
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ћојбашић Сања
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе