Предмет: Технологије енергетског искоришћења отпада (17 - ZC047)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 09.10.2012..

Оспосовљавање студената за сагледавање целокупног циклуса управљања отпадом и решавање проблема из сегмента третмана отпада уз енергетску валоризацију. Циљ предмета је да се на основу анализе основних и савремених технологија омогући решавање проблема управљања отпада уз енергетско искоришћење и оспособљавање студената да процене применљивост расположивих технологија у конкретним условима.
Студенти стичу неопходна знања за решавања конкретиних проблема избора најоптималнијих решења за третман и искоришћење отпада уз генерисање корисних видова енергије. Студенти ће бити у могућности да се баве анализом, пројектовањем и оптимизацијом рада постројења за третман отпада.
Теоријска настава: Појам отпада, Количине и састав комуналног отпада, Национална и ЕУ законска регулатива, Депоновање отпада, Технологије искоришћења отпада, Механичко биолошки третман отпада, Анаеробна дигестија, Сагоревање отпада, Управљање депонијским гасом. Практична настава: На вежбама се обрађују примери на којима се студенти обучавају за решавање конкретних проблема из области управљања отпадом: планирање система управљања отпадом, рад на софтверским алатима за моделовање процеса продукције депонијског гаса и одређивања енергетског потенцијала депонија.
Предавање, аудиторене вежбе, рачунарске вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива праћен одговарајућим примерима из праксе, ради лакшег разумевања и усвајања градива. На аудиторним вежба се детаљније обрађује градиво са предавања уз активније учешће студената. На рачунарским вежбама обрађују се софтверски алати којима се симулирају процеси на депонијама. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Писмени део испита се може полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Вујић,Г. и др.Управљање отпадом у земљама у развоју2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Марина Р. Илић, Саша Р. МилетићОснови управљања чврстим отпадом1998Институт за испитивање материјалаСрпски језик
Убавин, Д., Батиниц, Б., Станисављевић Н.Технологије енергетског искоришћења отпада2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Christensen, T.H.Solid Waste Technology & Management, Volume 1 & 22011Wiley Publication, United KingdomЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Тошић Николина
Истраживач сарадник

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Виги Марија
Истраживач приправник

Рачунарске вежбе