Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер енергетских технологија (Дипл. инж. енерг. техн.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Енергетске технологије: Техничко-технолошке науке


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Чисте енергетске технологије је конципиран као интердисциплинаран студијски програм, кога доминантно чине две научне области, машинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. У реализацији наведеног интердисциплинарног студијског програма поред предмета из поменуте две научне области, заступљени су и предмети из области електротехничког и рачунарског инжењерства, општих природних дисциплина и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Гвозденац Урошевић др Бранка
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.006
Енергија, друштво и окружење3300.006
Електромашински материјали3030.007
Хемија у машинству2020.004
Изборни предмет - страни језик2000.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.006
Инжењерске графичке комуникације2211.009
Техничка физика2020.006
Механика 1 - основе3201.007
Изборни предмет - страни језик 22000.002
Изборни предмет 12200.005

Година: 2, Семестар: Зимски

Основи термодинамике2200.005
Основи механике флуида2110.005
Основи електротехнике2200.005
Енергетске трансформације2200.005
Информационе технологије и системи у енергетском менаџменту2020.007
Теорија вероватноће и статистика2200.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Операциона истраживања3300.007
Електроенергетски претварачи3120.007
Енергетска ефикасност3300.007
Изборна позиција - 132-300.00-1.007

Година: 3, Семестар: Зимски

Моделовање и симулација енергетских система2111.007
Системи аутоматског управљања у енергетици3300.007
Обновљиви извори енергије3200.005
Економични и енергетски ефикасни електрични системи2200.006
Изборни предмет 20-30-10-30.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Мерење и регулисање2200.005
Инжењерски прорачуни апарата и уређаја енергетских технологија2110.006
Чисти извори електричне енергије2202.007
Изборни предмет 32200.005
Изборни предмет 42-31-20-10.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Примењена аутоматизација у индустрији и зградарству2110.005
Савремене енергетске технологије3020.005
Пројектовање и планирање у заштити животне средине3300.007
Изборни предмет 52200.004
Изборни предмет 631-30-20.006
Стручна пракса0004.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 72-30-20-30.004
Технологије енергетског искоришћења отпада3210.006
Изборни предмет 831-20-20.006
Дипломски рад00010.0014