Предмет: Докторска дисертација (теоријске основе) (17 - DUR01)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областУправљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ12
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2018..

Теоријским основама докторске дисертације, оцењује се способност студената докторских студија за самосталан научно-истраживачки рад и има за циљ: да мотивише студенте да прикажу и синтетизују теоријски и истраживачки рад, да одреди креативан потенцијал студената за наставак студија, да одреди способност студената да разумеју и примењују фундаменталне концепте науке, да тестира говорне способности студената и способност јасног изражавања својих идеја и да идентификује области науке које је потребно да кандидат додатно изучи као неопходну основу за израду докторске дисертације.
Оспособљавање студената за постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама из тематике докторске дисертације. Студент се такође оспособљава и за самостално решавање теоретских и практичних проблема, разумевање и употребу савремених знања, способност праћења савремених достигнућа, независно и креативно деловање, повезивање знања из различитих области и примену, решавање проблема употребом научних метода, извођење нумеричних симулација и експерименталних истраживања, престављање и дискусију резулатата истраживања, комуникацију на професионалном нивоу у писању научно-истраживачких резулата.
Претраживање и анализа научно-истраживачких резултата. Писање предметног пројекта из тематике докторске дисертације. Студент је дужан да напише предметни пројекат у којем ће образложити тему докторске дисертације. У раду студент треба да дефинише и образложити: предмет (проблем) истраживања, потребу за истраживањем, циљеве истраживања, научне хипотезе, план рада, методе које ће бити примењене и остале релевантне податке.
Студент је обавезан да предметни пројекат изради у оквиру задате теме, који брани пред комисијом. Током израде, саветник може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног рада. Студент обавља консултације са саветником и са предметним наставницима, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме докторске дисертације. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, нумеричке симулације и експериментална истраживања, представља и дискутује резултате истраживања, ако је то предвиђено темом рада.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
СвиЧасописи са СЦИ/СЦИе/ССЦИ листе из проблематике студијског програмаSvi Сви
СвиДокторске дисертације из проблематике студијског програмаSvi Сви
СвиУџбеници и монографије из проблематике студијског програмаSvi Сви
СвиЗборници радова научних скупова из проблематике студијског програмаSvi Сви
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!