Докторске студије / Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (Др.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Грађевинско инжењерство)


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Булајић др Борко
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Одабрана поглавља из управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара5210
Изборна позиција 1 (Заједнички предмет)4210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 20-50-410
Изборна позиција 30-50-410
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 40-50-210
Изборна позиција 50-50-210
Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација (теоријске основе)0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Техничка обрада и одбрана0010
Докторска дисертација - Елаборат0020