О Департману


01.02.2013. - 00:00 
Департман за архитектуру и урбанизам на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду основан је у јесен 1996. године и данас има преко 1250  дипломираних инжењера ове сложене дисциплине и техничке и уметничке, у исто време. Истовремено са програмом основних студија уписана је и прва генерација постдипломских студија, па је тако на овом Департману до сада диплому магистра стекло 20 кандидата, а докторске дисертације одбранило 11 кандидата. После шеснаест година се са задовољством може констатовати и разложност и дубоки смисао оснивања Архитектуре на ФТН, на којој је укупно у свим досадашњим годинама уписано преко 2350 студената.

Департман за архитектуру на ФТН има модеран и отворен школски план и програм наставе, у јединству теорије и праксе, локалних утицаја и светских трендова, у складној комбинацији архитектуре као уметности и као грађене средине од великог социјалног, економског, техничког, културног и развојног значаја. Од школске 2005/2006. године студије су усклађене са Болоњском декларацијом, тако да су сада сви предмети једносеместрални, а студирање је организовано по моделу 4+1 +3. Програми Департмана на свим нивоима студија су акредитовани 2007. године као први за област Архитектуре у Србији.

Први степен - Основне академске студије трају четири године, односно осам семестара. На Департману за архитектуру и урбанизам постоје два студијска програма основних академских студија: Архитектура и Сценска архитектура, техника и дизајн. Након завршених основних академских студија Архитектура и после одбрањеног завршног испита, студенти стичу звање Дипломирани инжењер архитектуре и 240 ЕСПБ. Након завршених основних академских студија Сценска архитектура, техника и дизајн, студенти стичу звање Дипломирани инжењер сценског дизајна и 240 ЕСПБ.
Наставком студија на другом степену, студенти се опредељују за један од четири студијска програма: Архитектура, Планирање и управљање регионалним развојем, Сценска архитектура и дизајн, Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму. У оквиру студијског програма Архитектура, студенти се опредељују за један од три модула: Архитектонско и урбанистичко пројектовање, Савремене теорије и технологије у архитектури и Дизајн ентеријера.
На студијском програму Архитектура, након завршеног другог семестра и одбрањеног мастер рада стиче се диплома Мастер инжењер архитектуре. На студијском програму Планирање и управљање регионалним развојем, након завршеног другог семестра и одбрањеног мастер рада стиче се диплома Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја. На студијском програму Сценска архитектура и дизајн, након завршеног другог семестра и одбрањеног мастер рада стиче се диплома Мастер уметник сценског дизајна. На студијском програму Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму, након завршеног другог семестра и одбрањеног мастер рада стиче се диплома Мастер инжењер дигиталног дизајна у архитектури.
Трећи степен - Докторске студије трају три године, а студенти се опредељују за студијски програм Архитектура или студијски програм Сценски дизајн. Настава одвија у прве две године (четири семестра), а у току треће године (пети и шести семестар) кандидати израђују докторску дисертацију. На студијском програму Архитектура, након израде и одбране докторског рада, стиче се диплома Доктор наука - архитектура. На студијском програму Сценски дизајн, након израде и одбране докторског рада, стиче се диплома Доктор уметности - сценски дизајн.

Мултидисцилинарност је била и остала основна политика на којој је Департман за архитектуру и урбанизам инсистирао, а развијаће и у будућности. У том смислу су акредитоване и специјалистичке студије из области архитектуре и урбанизма, а у сарадњи са другим факултетима унутар интегрисаног Универзитета у Новом Саду, других универзитета у регији као и институција и организација које својом делатношћу могу допринети квалитету образовања будућих специјализаната.
Департман за архитектуру и урбанизам сарађује са свим другим департманима на ФТН, па је тако за низ предмета на Архитектури са успехом ангажован велики број наставника и сарадника са целог факултета, посебно са Грађевинског департмана. Све материје и теме грађења и конструктерства раде стручни и компетентни чланови различитих катедри. Сарадња са стручњацима из различитих области и бројних организација у граду развија се из године у годину, па се још бољи резултати на том пољу тек очекују.
Врло рано је Департман имао низ стручних пројеката и студија за градове и мања насеља у Војводини, од Сремске Митровице, Куле и Апатина, Бечеја старог и новог, Ирига и Бачке Паланке, све до Новог Сада, па се и сада у том правцу воде важни преговори за нове ангажмане. Департман је организовао годишње изложбе студентских радова, а како су ове манифестације изазвале огромна интересовања стручне и културне јавности, тако су неке од тих изложби биле пренете и у друге градове (Сомбор, Суботица, Зрењанин, Бечеј, Панчево итд.).

Један од ходника четвртог спрата наставног блока на факултету адаптиран је у Галерију која је добила име по професору ''Ђури Којићу'' у којој се разнолике изложбе одржавају током целе године и са великим успехом. Осим студентских радова у Галерији су излагани и ученички радови средњих школа као и радови истакнутих архитеката како са домаће тако и са иностране сцене. У жељи да се архитектура и урбанизам што више приближе студентима као и осталим заинтересованим грађанима у амфитеатру „Ранко Радовић", на истом спрату, организују се бројна предавања и гостовања истакнутих личности, пре свега из области грађене средине, а намењена су широј стручној, али и културној јавности.

Сваке године наставници, асистетни, сарадници и бројни студенти учествују на различитим домаћим и међународним професионалним скуповима, конгресима, симпозијумима и конференцијама, као и летњим школама и стручним радионицама. Студенти у великом број иду на студије на факултете у иностранству у трајању од једног семестра до целе године, што им омогућује да своје знање обогате са искуствима професора из различитих средина.

Младе колеге које су стекле дипломе на нашем Департману су у последњих неколико година освојиле бројна признања и прве награде на различитим конкурсима, како у нашој земљи тако и на међународном нивоу, што несумњиво потврђује висок ниво и квалитет студија и стеченог знања.