Предмет: Технологије енергетског искоришћења отпада (12 - ZC047)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 09.10.2012..

Оспосовљавање студената за сагледавање целокупног циклуса управљања отпадом и решавање проблема из сегмента енергетског искоришћења отпада. Циљ предмета је да се на основу анализе основних и савремених технологија омогући решавање проблема управљања отпада уз енергетско искоришћење.
Студенти стичу неопходна знања за решавања конкретиних проблема избора најоптималнијих решења за искоришћење отпада у циљу добијања енергије. Студенти ће бити у могућности да се баве анализом, пројектовањем и оптимизацијом рада постројења за третман отпада.
Теоријска настава: Појам отпада, Количине и састав комуналног отпада, Национална и ЕУ законска регулатива, Депоновање отпада, Технологије искоришћења отпада, Механичко биолошки третман отпада, Анаеробна дигестија, Сагоревање отпада, Управљање депонијским гасом. Практична настава: На вежбама се обрађују примери на којима се студенти обучавају за решавање конкретних проблема из области управљања отпадом: планирање система управљања отпадом, рад на софтверским алатима за моделовање процеса продукције депонијског гаса и одређивања енергетског потенцијала депонија.
Предавање, аудиторене вежбе, рачунарске вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива праћен одговарајућим примерима из праксе, ради лакшег разумевања и усвајања градива. На аудиторним вежба се детаљније обрађује градиво са предавања уз активније учешће студената. На рачунарским вежбама обрађују се софтверски алати којима се симулирају процеси на депонијама. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Писмени део испита се може полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Вујић, Г., Убавин, Д., Станисављевић, Н., Батинић, Б.Управљање отпадом у земљама у развоју2012ФТНСрпски језик
Марина Р. Илић, Саша Р. МилетићОснови управљања чврстим отпадом1998Институт за испитивање материјалаСрпски језик
Група аутораСтратегија управљања отпадом за период 2010. – 2019. године2012Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике СрбијеСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Станисављевић др Немања
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Миросављевић др Зорица
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Миловановић Душан

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Зораја др Бојана
Асистент - др наука

Рачунарске вежбе