Предмет: Мониторинг животне средине (17 - Z204A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

-Развијање знања у области мониторинга животне средине. -Упознавање студента са захтевима, имплементацијом и применом националне и ЕУ законске регулативе из области заштите животне средине. -Упознавање студената са одговорностима законодавних институција, акредитованих лабораторија и појединаца у процесу планирања и спровођења мониторинга животне средине. -Стицање знања за планирање и спровођење мониторинга ваздуха, отпадних гасова, површинских вода, подземних вода и отпадних вода. -Стицање знања из области узорковања и лабораторијске анализе ваздуха, отпадних гасова, површинских вода, подземних вода и отпадних вода. -Стицање знања за препознавање валидности и значаја резултата лабораторијских испитивања. -Стицање знања за вредновање усклађености са законским захтевима и тумачење резултата мониторинга ваздуха, отпадних гасова, површинских вода, подземних вода и отпадних вода. -Упознавање студената са пројектима који садрже мониторинг животне средине.
Након завршеног курса и положеног испита студенти ће моћи да: -Препознају и тумаче захтеве националне и ЕУ регулативе; -Идентификују релевантену законску регулативу која се односи на област заштите животне средине; -Идентификују одговарајуће методе за узорковање и лабораторијску анализу ваздуха и отпадних гасова; -Идентификују и примене одговарајуће методе за узорковање и лабораторијску анализу површинских вода, подземних вода и отпадних вода; -Планирају и дизајнирају мониторинге одабраних медијума животне средине (ваздух, отпадни гас, површинска вода, подземна вода и отпадна вода).
Предавања: Мониторинг животне средине – основни принципи. Национална и ЕУ регулатива у области заштите животне средине. Акредитоване лабораторије за мониторинг животне средине. Загађење и мониторинг квалитета ваздуха и отпадних гасова. Загађење и мониторинг квалитета вода (површинске, подземне и отпадне воде). Приказ истраживачког мониторинга. Приказ надзорног мониторинга. Лабораторијске вежбе: Основни принципи мониторинга и добре лабораторијске праксе. Захтеви стандарда 17025:2017. Упознавање са акредитованом лабораторијом за мниторинг животне и радне средине. Методе и опрема за узорковање ваздуха и отпадних гасова. Методе и опрема за узорковање и анализу вода. Узорковање воде на терену и теренска мерења. Лабораторијска анализа узорка воде. Писање извештаја о испитивању воде. Параметри у отпадним водама. Утицај присуства загађујућих супстанци у водама на здравље људи. Депонијски гасови. Методе одређивања састава депонијских гасова. Писање извештаја о испитивању депонијских гасова. Писање плана и програма мониторинга отпадних вода на основу захтева законске регулативе и градива наученог у току семестра (студије случаја по групама).
Предавања. Лабораторијске вежбе. Консултације. У циљу прикупљања предиспитних бодова током семестра, студенти су обавезни да редовно присуствују предавањима и лабораторијским вежбама и положе 2 теста. Након успешно реализованих предиспитних обавеза студенти стичу право да полажу испит. Испит се састоји из писменог и обавезног усменог дела. У току трајања семестра студенти могу положити писмени део испита кроз два колоквијума. Уколико студент не положи писмени део испита кроз форму колоквијума, студент излази на писмени део испита који обухвата градиво целог семестра. Укупна оцена испита се формира сумирањем броја бодова освојених из предиспитних обавеза, колоквијума (или писменог испита) и усменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Grupа аutоrа (CITAC and EURACHEM)Guide to Quality in Analytical Chemistry – An aid to accreditation2002CITAC, EurachemЕнглески
Ed. David H.F. Liu & Bela G. LiptakEnvironmental Engineer s Handbook1999CRC Press LLCЕнглески
Environment AgencyGuidance on Monitoring of Landfill, Leachate, Groundwater and Surface Water2002Environment AgencyЕнглески
Roger ReeveIntroduction to Environmental Analysis2002John Wiley & Sons Ltd.Енглески
Маја Петровић, Ивана Михајловић, Маја СремачкиМониторинг животне средине - Интерни практикум за извођење лабораторијских вежби2018Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Петровић др Маја
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Живанчев др Невена
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Шуњевић Миљан
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Антић Катарина
Стипендиста Мин.науке на докт.студијама

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Дачевић Немања
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе