Osnovne akademske studije / Tehnička mehanika i dizajn u tehnici
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer mašinstva (Dipl. inž. maš.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Mašinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
241 

Studijski program osnovnih akademskih studija Tehnička mehanika i dizajn u tehnici sačinjen je na osnovu savremenih naučnih saznanja u oblasti mašinstva i informacionih tehnologija po ugledu na slične studijske programe vodećih univerziteta u svetu. ...
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 13300.007
Mehanika 12200.005
Mašinski materijali4031.008
Softverski praktikum0030.003
Tehnička fizika2020.004
Izborni predmet 12000.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 23300.007
Mehanika 22200.005
Inženjerske grafičke komunikacije4220.009
Osnove programiranja4040.007
Izborni strani jezik 12000.002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Mehanika 33300.007
Mašinski elementi4400.008
Otpornost materijala4400.009
Računarske metode u inženjerstvu2300.005
Stručna praksa 10003.002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Osnovi mehanike fluida2110.005
Teorija oscilacija2200.005
Osnove mašinskih tehnologija 12020.004
Osnovi termodinamike2200.005
Kompjutersko projektovanje2022.005
Teorija mehanizama i mašina2110.004
Izborni strani jezik 22000.002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Teorija elastičnosti2200.005
Sistemi automatskog upravljanja4400.008
Praktikum CAD/CAE1111.005
Kompjuterski podržana kinematika i dinamika mehaničkih sistema2020.003
Matematika 32200.005
Izborni predmet 22110.005

Godina: 3, Semestar: Letnji

Računska mehanika kontinuuma3110.005
Dinamika i stabilnost konstrukcija2200.004
Metode konačnih elemenata3020.005
Osnove mašinskih tehnologija 22020.004
Izborni predmet 320-11-20.004
Izborni predmet 43-42-300.00-1.007

Godina: 4, Semestar: Zimski

Vibracije, buka i dizajn2200.006
Računarske simulacije dinamičkih procesa2030.006
Stručna praksa 20003.002
Izborni predmet 52-30-20-20.004
Mehatronika4040.007
Izborni predmet 620-11-20.004

Godina: 4, Semestar: Letnji

Industrijska robotika4040.008
Izborni predmet 730-30-30.00-1.006
Izborni predmet 830-30-30.006
Diplomski rad - istraživački rad0000.006
Diplomski rad - izrada i odbrana0004.005