Asistent - dr nauka Armin Berecki


Nedostaje slika

Armin Berecki

Asistent - dr nauka


Telefon021/485-2238
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent - dr nauka
KancelarijaKabinet 204
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
06.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent06.03.2019.05.03.2022.Katedra za tehničku mehaniku
Asistent06.03.2016.05.03.2019.Katedra za tehničku mehaniku
Saradnik u nastavi06.03.2014.01.02.2016.Katedra za tehničku mehaniku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2021.Katedra za tehničku mehaniku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Mogućnost primene programabilnih logičkih kontrolera pri merenju deformacije u mašinskim konstrukcijama

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent - dr naukaMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka06.03.2022.
AsistentMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka06.03.2019.
AsistentMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka06.03.2019.
AsistentMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka06.03.2016.
Saradnik u nastaviMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka06.03.2015.
Saradnik u nastaviMehanika deformabilnog telaFakultet tehničkih nauka06.03.2014.