doc. dr Miroslav Dramićanin


Nedostaje slika

dr Miroslav Dramićanin

Docent


Telefon021/4852340
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 116

Rođen sam 26. Marta 1988. U Sremskoj Mitrovici, Srbija. Završio sam osnovnu školu u selu Šašinci. Nakon toga sam 2007. godine završio srednju tehničku školu Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici kao đak generacije. Po završetku srednje škole upisao sam Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, smer proizvodno mašinstvo. Oktobra 2011. odbranio sam diplomski rad sa temom “Razvoj baze za projektovanje pribora” sa ocenom 10. Prosečna ocena tokom osnovnih akademskih studija mi je 9.85 od 10.00. Iste godine upisujem master akademske studije na smeru proizvodno mašinstvo. Tokom master studija prosečna ocena mi je 10.00, decembra 2012 odbranio sam master rad pod naslovom “Razvoj sistema za višekriterijumsko vrednovanje konstrukcija pribora” sa ocenom 10.
Po završetku osnovnih studija zaposlio sam na katedri za Materijali i tehnologije spajanja na Departmanu proizvodno mašinstvo, Fakultet tehničkih nauka kao asistent – master. Doktorsku tezu sa naslovom „Uticaj aktivnog premaza na dubinu uvara pri zavarivanju nerđajućeg čelika netopljivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa“ odbranio sam 2019. godine. Od jula 2020. godine sam zaposlen kao Docent na FTN za užu naučnu oblast Materijali i tehnologije spajanja.
Pored aktivne nastave učesnik sam na više projekta:
Domaći projekt br. 451-03-68/2020-14/200156: "Inovativna naučna i umetnička ispitivanja iz domena delatnosti FTN-a" podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Međunarodni projekt  COST CA15102 – „Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME)“  i COST CA18120 “Reliable roadmap for certification of bonded primary structures” . Učestvovao sam na uspešno završenim projektima tehnološkog razvoja Republike Srbije TR34015 “Projektovanje, razvoj i primena nove generacije ADI materijala”, i Technology transfer facility (TTF) project 1073 „Activated Flux Based on Nano and Micro Particles for TIG Welding
Polja interesovanja su mi vezana za postupke zavarivanja električnim lukom (TIG, MIG/MAG) i trenjem (FSW), ADI materijale, keramike, kompozitne materijale.

Publikovao sam kao autor ili koautor više od 70 naučnih radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim i nacionalnim konferencijama, od kojih je 13 radova u časopisima na SCI/SCIe listi, kao i 5 tehničkih rešenja.

Docent
01.07.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant01.11.2019.Fakultet tehničkih nauka
Saradnik u nastavi01.11.2012.01.10.2013.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent01.11.2013.Katedra za materijale i tehnologije spajanja
NazivU Ustanovi
Razvoj baze podataka za automatizovani izbor univerzalnih pribora

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Uticaj aktivnog premaza na dubinu uvara pri zavarivanju nerđajućeg čelika netopljivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Razvoj sistema za višekriterijumsko vrednovanje konstrukcija pribora

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJanjatović P., Erić Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L., Baloš S., Dramićanin M., Grbović Novaković J., Rajnović D.: The Effect of Water Concentration in Ethyl Alcohol on the Environmentally Assisted Embrittlement of Austempered Ductile Irons , Metals, 2021, Vol. 11, No 94, pp. 1-16, ISSN 2075-4701
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Dramićanin M., Janjatović P., Zabunov I., Klobčar D., Bušić M., Grilli M.: Metal Oxide Nanoparticle-Based Coating as a Catalyzer for A-TIG Welding: Critical Raw Material Perspective, Metals, 2019, Vol. 9, No 5/567, pp. 1-12, ISSN 2075-4701
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Dramićanin M., Janjatović P., Zabunov I., Pilić B., Goel S., Szutkowska M.: Suppressing the Use of Critical Raw Materials in Joining of AISI 304 Stainless Steel Using Activated Tungsten Inert Gas Welding, Metals, 2019, Vol. 9, No 11/1187, pp. 1-13, ISSN 2075-4701
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Janjatović P., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Pilić B., Hanus P., Jaworska L.: Microstructure, Microhardness, and Wear Properties of Cobalt Alloy Electrodes Coated with TiO2 Nanoparticles, Metals, 2019, Vol. 9, No 11/1186, pp. 1-10, ISSN 2075-4701
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJanjatović P., Erić Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L., Baloš S., Dramićanin M., Grbović Novaković J., Rajnović D.: The Effect of Water Concentration in Ethyl Alcohol on the Environmentally Assisted Embrittlement of Austempered Ductile Irons , Metals, 2021, Vol. 11, No. 94, pp. 1-16, ISSN 2075-4701
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Radisavljević I., Rajnović D., Dramićanin M., Tabaković S., Erić-Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L.: Geometry, mechanical and ballistic properties of ADI material perforated plates, Materials and Design, 2015, Vol. 83, pp. 66-74, ISSN 0261-3069
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Pilić B., Jovičić M.: Modification of Cellulose and Rutile Welding Electrode Coating by Infiltrated TiO2 Nanoparticles, Metals and Materials International, 2016, Vol. 22, No 3, pp. 509-518, ISSN 1598-9623
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Antić A.: FSW welding of Al-Mg alloy plates with increased edge roughness using square pin tools of various shoulder geometries, Materiali in Tehnologije, 2016, Vol. 50, No 3, pp. 387-394, ISSN 1580-2949
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDramićanin M., Baloš S., Janjatović P., Zabunov I., Grabulov V.: ACTIVATED FLUX TIG WELDING OF STAINLESS-STEEL PIPES , Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, 2019, Vol. 25, No 4, pp. 353-360, ISSN 1451-9372, UDK: 621.791:669.14.018.8
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Rajnović D., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Erić-Cekić O., Grbović-Novaković J., Šiđanin (Sidjanin) L.: Abrasive wear behaviour of ADI material with various retained austenite content, International Journal of Cast Metals Research, 2016, Vol. 29, No 4, pp. 187-193, ISSN 1364-0461
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Radisavljević I., Rajnović D., Janjatović P., Dramićanin M., Erić Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L.: Ballistic Behaviour of Austempered Compacted Graphite Iron Perforated Plates, Defence Science Journal, 2019, Vol. 69, No 6, pp. 571-576, ISSN 0011-748X
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomBaloš S., Rajnović D., Labus Zlatanović D., Dramićanin M., Šiđanin (Sidjanin) L., Rakita M., Skakun (Francuski) P.: Failure of a Combine Harvester Front Axle, Integritet i vek konstrukcija, 2016, Vol. 16, No 2, pp. 95-98, ISSN 1451-3749
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDramićanin M., Baloš S., Rajnović D., Šiđanin (Sidjanin) L., Labus Zlatanović D., Erić-Cekić O.: Cavitation behaviour of ADI materials in water, 9. International seminar "Advanced Manufacturing Technologies" - AMT, Sozopol, 25-30 Jun, 2015, pp. 95-98, ISBN 1313-4264
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBaloš S., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Janjatović P., Šiđanin (Sidjanin) L.: GMAW welding of MPM sheets in active gas, 8. The International Conference "Innovative technologies for joining advanced materials" - TIMA, Timisoara: National R&D institute for welding and material testing - ISIM Timisoara, 2-3 Jun, 2016, pp. 75-78
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduDramićanin M., Baloš S., Rajnović D., Labus Zlatanović D., Janjatović P., Erić Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L.: The microstructure influence on abrasive wear behaviour of ductile irons, 16. European Microscopy Congress, Lyon, 29-2 Avgust, 2016, pp. 1-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMaterijali i tehnologije spajanjaFakultet tehničkih nauka01.07.2020.
AsistentMaterijali i tehnologije spajanjaFakultet tehničkih nauka01.11.2016.
Saradnik u nastaviNauka o materijalima i inženjerski materijaliFakultet tehničkih nauka01.12.2013.
AsistentMaterijali i tehnologije spajanjaFakultet tehničkih nauka01.11.2013.