Подаци о звању
НазивСпецијалиста инжењер заштите животне средине (Спец. инж. зашт. жив. сред)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ниво студијаСпецијалистичке академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
Z00Инжењерство заштите животне срединеСрпски језик2390