Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке академске студије


Звање које се стиче
Специјалиста инжењер заштите животне средине (Спец. инж. зашт. жив. сред)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


Специјалистичке академске студије на студијском програму Инжењерство заштите животне средине трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер заштите животне средине....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Станисављевић др Немања
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методологија научно-истраживачког рада00031.004
Изборни предмет (бира се један предмет)32002.008
Примењена анализа физичко-хемијских параметара32003.008
Изборни предмет (бира се један предмет)43003.0010

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет (бира се један предмет)33004.0010
Изборни предмет (бира се један предмет)43003.0010
Анализа токова материјала у урбаним системима43003.0010

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет (бира се један предмет)32001.007
Стручна пракса00003.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - специјалистички рад000150.0015
Израда и одбрана специјалистичког рада00006.005