Предмет: Индустријска екологија и загађење земљишта (17 - Z414A)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Циљ овог предмета је стицање знања о примени индустријске екологије у циљу идентификације кључних аспеката загађења земљишта у разним антропогеним и индустријским системима као и могућим методама за њихову превенцију и ремедијацију.
Исход образовања подразумева способност студента да на основу примене концепта индустријске екологије успоставе основу за идентификовање полутаната и загађења услед антропогених индустријских активности и дефинишу неопходне активности за превенцију и ремедијацију контаминираних медијума животне средине са посебним акцентом на загађење земљишта. Циљ предмета је развијање мултидисциплинарног погледа на проблеме загађења и ремедијације земљишта.
Теоријска настава: Утврђивање концепта примене индустријске екологије на антропогене и индустријске система, системска анализа антропогених и индустријских система, идентификација примарних и секундарних загађења и полутаната, моделовање индустријских екосистема у циљу оптимизације мера за превенцију загађења и ремедијацију, контролисање употребе материјала у индустријским процесима, дематеријализација нуспрозвода, билансирање индистријских улаза и излаза у медијуме животне средине са посебним акцентом на земљиште, методе ремедијације земљишта, основни принципи биодеградације загађујућих материја у земљишту, биолошке, физичке, хемијске и термичке методе ремедијације земљишта, распротирање загађујућих материја у земљишту. Практична настава: На вежбама се детаљније обрађује градиво са предавања кроз илустративне примере и примере из праксе.
Предавања, аудиторне вежбе, рачунарске вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива праћен карактеристичним примерима ради бољег разумевања изложеног градива. На вежбама која прате предавања детаљније се анализирају илустративни и реални примери, који се дефинишу кроз проблеме које је потебно решити у оквиру предиспитних обавеза. На рачунарским вежбама студенти се обучавају за системско моделовање индустријских система и процесе ремедијације земљишта, кроз концепт индустријске екологије. Предиспитне обавезе студента подразумевају израду предметног пројекта и презентацију пројекта. Завршни део испита састоји се из писменог дела. Услов за испит су одбрањен предметни пројекат и урађене рачунарске вежбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Крешић, Н., Вујасиновић, С., Матић, И.Ремедијација подземних вода и геосредине2006Рударско геолошки факултет, БеоградСрпски језик
Миљковић, Н. С.Основи педологије1997Природноматематички факултет, Нови СадСрпски језик
Riser-Roberts, E.Remediation of Petroleum Contaminated1998CRC PressЕнглески
Ayres, R. U. and Simonis, U. E.,Industrial Metabolism. Restructuring for Sustainable Development,1994Tokyo, UN University Press.Енглески
Graedel, T., Allenby, B.Industrial Ecology2003Pearson Education, New JerseyЕнглески
Рисер-Робертс, Е.Ремедиатион оф Петролеум Цонтаминатед Соилс1998Таyлор & ФранцисЕнглески
Finkbeiner, M.Special Types of Life Cycle Assesment2016Springer, NetherlandsЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Станисављевић др Немања
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Стошић др Милена
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Тошић Николина
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе