проф. др Момчило Кујачић


Недостаје слика

др Момчило Кујачић

Редовни професор


Телефон021/485-2495
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 015

РО ПТТ саобраћаја Зрењанин 1978-1991: Стручни референт за ТТ линије и мреже, Шеф службе за поштански саобраћај, Директор – ООУР ПТТ експлоатација, Директор – ООУР Пошта, Директор – РО ПТТ саобраћаја, РО ПТТ саобраћај, Зрењанин. ЈП ПТТ саобраћај Србија, Београд 1991-2005: Директор дирекције за поштански саобраћај. Саветник генералног директора за поштански саобраћај. Помоћник генералног директора. Директор дирекције за стратегију и развој. Саветник у дирекцији за стратегију, развој и маркетинг. Факултет техничких наука, Нови Сад : 0д 01.10.2002. до 30.09.2007. Доцент

Редовни професор
25.09.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор04.10.2007.01.09.2012.Департман за саобраћај
Доцент21.09.2005.01.09.2007.Департман за саобраћај
Доцент01.10.2002.01.08.2005.Департман за саобраћај
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Улазне функције поште Зрењанин и масовно опслуживање

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1978

Истраживање модела организације у поштанском саобраћају

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1999

Избор најбоље варијанте у пројектовању организације поштанског саобраћаја коришћењем аналитичког мрежног процеса.

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуБлагојевић М., Кујачић М., Шарац Д.: Activity-based management of costs and revenue of universal postal service operator, Metalurgia international, 2013, No 3, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуЈовановић Б., Кујачић М., Шарац Д., Атанасковић П.: Fuzzy logic approach to predicting waiting time, Metalurgia international, 2013, No 4, ISSN 1582-2214,
(М23) Рад у међународном часописуКујачић М., Шарац Д., Марковић Д., Јовановић Б.: Providing universal postal service in developing countries, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 8, pp. 1158-1165, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуБојовић Н., Кујачић М., Мацура Д.: Organizational design of a post office using analytic network process (Article), Scientific Research and Essays, 2010, Vol. 5, No 10, pp. 1194-1212, ISSN 1992-2248
(М23) Рад у међународном часописуБлагојевиц М., Марковић Д., Кујачић М., Добродолац М.: Applying activity based costing model on cost accounting of provider of universal postal services in developing countries (Article), African Journal of Business Management, 2010, Vol. 4, No 8, pp. 1605-1613, ISSN 1993-8233
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКујачић М., Бојовић Н.: Organizational Desgn of Postal Corporation Structure Using Fuzzy Multicriteria decision Making , Computational & Mathematical Organization Theory, Volume 9, Number 1, may 2003, Kluwer Academic Publishers, Boston/U.S.A. 2003, pp 5-18.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б.: Access to the postal network of the public operator, SEETSI, Budva, FMSK Berane, 2012.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б.: Регионални приступ финансирању универзалне поштанске услуге, Саобраћајни факултет Сарајево, 1. SEETSI, Сарајево, 2010.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Јекић М.: Значај коридора 4Б за развој поштанског саобраћаја у региону, међународна конференција: Стратешки развој саобраћајног коридора Букурешт-Београд-Бар-Бари (4Б).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Ожеговић С., Кујачић М.: The synergy effects of strategic partnerships in providing the universal postal service, 13. International symposium SymOrg, Zlatibor, 5-9 Jun, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарковић З., Шарац Д., Кујачић М.: Efficiency analysis of transport and logistics system in the Post of Serbia, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: FTN Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 278-285, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б., Бајић И.: Postal entrepreneurial incubator, 1. International scientific conference "Communications and business sector", Berane, Montenegro 2011, Berane: Faculty for Management in Traffic and Communication, Berane, 20 Jun, 2011, pp. 64-79, ISBN 978-99-40-575-07-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Марковић З.: Poštanska e-sela i prekogranična saradnja, 1. Scientific conference with International participation "AGROBIZ 2011", Novi Pazar, Serbia, Novi Pazar, 10 Oktobar, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Ожеговић С.: Postal touristic services as a generator for regional developement, 1. Turizam kao faktor regionalnog razvoja, Crna Gora, Plav 2011, Plav: Faculty for Management in Traffic and Communication, Berane, 15-16 Septembar, 2011, pp. 183-191, ISBN 978-99-40-575-08-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Planning the Resources for Ensuring Provision of Universal Postal Service, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: FTN Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 29-37, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић Б., Кујачић М., Шарац Д.: Postal traffic as generator of sustainable development, 3. Towards a humane city, Novi Sad, 27-28 Oktobar, 2011, ISBN 978-86-7892-349-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБлагојевић М., Кујачић М., Добродолац М.: Анализа трошкова по активностима поштанског ланца вредности који имплицирају развој конкуренције, Symorg 2010, Зборник радова на Цд-у., 12. International symposium SymOrg, Златибор, 9-12 Јун, 2010, ISBN 978-86-768-215-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШарац Д., Кујачић М.: Organization of the postal network and optimization of resurces at the level of municipalities in Serbia, 12. International symposium SymOrg, Zlatibor, 9-12 Jun, 2010, pp. 66-67
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOžegović S., Kujačić M.: Koncept upravljanja ključnim kupcima - Identifikacija ključnih faktora za uspešno upravljanje u poštanskom saobraćaju, 11. Simpozijum SymOrg, Beograd: FON Beograd, 7-10 Jun, 2008, ISBN 978-86-7680-161-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М.: Директни маркетинг, X Међународни симпозијум - Изазови европских интеграција
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Реструктурирање и поиштанске реформе, 9. Симпозијум SymOrg, Златибор: Факултет организационих наука, 7-10 Јун, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКујачић М.: Организациона трансформација Поште Србије, , 8. Симпозијум SymOrg, Београд: Факултет организационих наука, 7-10 Јун, 2002, пп. 809-816
(М43) Монографска библиографска публикацијаКујачић М.: Поштанске услуге и мрежа, Нови Сад, ФТН издаваштво, 2010, ISBN 978-86-7892-307
(М43) Монографска библиографска публикацијаКујачић М.: Организација и технологија поштанског саобраћаја, Уџбеник, Факултет за менаџмент у саобраћају и комуникацијама., Беране, FMSK Berane, 2010, ISBN 9940-9237-7-8
(М43) Монографска библиографска публикацијаКујачић М.: Основи поштанског саобраћаја, Нови Сад, ФТН издаваштво, 2009, ISBN 978-86-7892-152-0
(М43) Монографска библиографска публикацијаКујачић М.: Поштански саобраћај , Факултет техничких наука, 2005, ISBN 86-85211-26-3
(М43) Монографска библиографска публикацијаКујачић М.: Примена аналитичког мрежног процеса у пројектовању организације поштанског саобраћаја , Саобраћајни факултет, 2002, ISBN 86-7395-126-7
(М43) Монографска библиографска публикацијаНове технологије и услуге у поштанском саобраћају, Нови Сад: Факултет техничких наука, 2012, ISBN 978-86-7892-384-5
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Благојевић М., Шарац Д.: Управљање приходима и трошковима оператора универзалне поштанске услуге по јединицама поштанске мреже, засновано на активностима, Техника - Менаџмент, 2012, Vol. 6, No 3, pp. 463-468, ISSN 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаОжеговић С., Шарац Д., Кујачић М.: Организациони аспекти управљања кључним купцима у поштанском саобраћају, Техника - Менаџмент, 2012, No 5, ISSN 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаШарац Д., Ожеговић С., Кујачић М., Радивојевић М.: Управљање јавном поштанском мрежом у условима промене вредности економских показатеља, Техника - Менаџмент, 2012, ISSN 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д., Благојевић М.: Управљање трошковима у поштанском саобраћају применом ABC (Activity based costing) методе, Техника - менаџмент 4/2011., Техника - Менаџмент, 2011, ISSN 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д.: Менаџмент финансијских ресурса универзалног поштанског сервиса, оригинални научни рад, Техника 6/2008, Менаџмент, стр 1-8., Техника - Менаџмент, 2011, ISSN 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаШарац Д., Кујачић М., Јовановић Б.: Управљање поштанском мрежом у руралним подручјима Републике Србије, Техника - Менаџмент, 2010, pp. 6-11, ISSN 1450-9911
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д.: Менаџмент финансијских ресурса универзалног поштанског сервиса, Техника - Машинство, 2008, No 6, pp. 1-9, ISSN 0461-2531
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Шарац Д.: Развој и раст поштанске делатности кроз алијансе, Техника - Машинство, 2004, No 3, pp. 347-354, ISSN 0461-2531
(М52) Рад у часопису националног значајаКујачић М., Бојовић Н.: Organizational modeling, Postal technology international, 2007, pp. 62-63, ISSN 1472-5274
(М53) Рад у научном часописуКујачић М.: Планирање активности Поште према стратегијским уговорима - "великим корисницима", Савремена пошта, 2007, No 2, ISSN 1452-0958
(М53) Рад у научном часописуКујачић М.: Организованост и законска регулатива, Савремена пошта, 2005, No 1, pp. 23-27, ISSN 1452-0958
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б., Јеремић Д.: Примена Fuzzy логике у управљању ресурсима поштанске мреже, 29. POSTEL 2011-XXIX Симпозијум о новим технологијама у постанском и телекомуникационом саобрацају, Београд, Србија, Београд, 6-7 Децембар, 2011, pp. 87-96, ISBN 978-86 7395-287
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Јовановић Б.: Рационализација трошкова локалне самоуправе повећањем ефикасности мреже јавног оператора у руралном подручју , 28. PosTel, Београд, 14-15 Децембар, 2010, pp. 49-56, ISBN 978-86-7395-274-1
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д., Јовановић Б.: Модел одрживости универзалног поштанског сервиса, 27. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 15-16 Децембар, 2009, pp. 3-13, ISBN 978-86-7395-259-8
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСпасић Д., Кујачић М.: Операције за промену статуса електронских сертификата сертификационог тела Поште, 26. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд,Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 16-17 Децембар, 2008, ISBN 978-86-7295-252-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Пековић О.: Управљање кључним рачунима у Пошти, 25. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд: СФ Београд, 11-12 Децембар, 2007
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Процедурални модел финансирања поштанских реформи, 24. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд: Саобраћајни факулте Београд, 12-13 Децембар, 2006, ISBN 86-7395-200-X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Финансирање поштанских реформи , 23. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 13-14 Децембар, 2005, pp. 69-79, ISBN 86-7395-200-X
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Имплементација поштанске стратегије, 22. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд: Саобраћајни факултет Београд, 7-8 Децембар, 2004, pp. 47-56, ISBN 86-7395-177-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Кујачић М.: Поштанске реформе, Поштанско саветовање- Поглед у будућност
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Шарац Д.: Искуства у реструктурирању поштанског саобраћаја, 21. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд: Саобраћајни факултет, 9-10 Децембар, 2003, pp. 53-59
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Бојовић Н.: Примена аналитичког мрежног процеса (ANP) у пројектовању организације, 29. SYM-OP-IS Симпозијум о операционим истраживањима, Тара: Факултет организационих наука, 9-12 Октобар, 2002, pp. 12-15
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКујачић М., Кнежевић Н.: Развој модела организације поштанског саобраћаја, 20. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel, Београд: Саобраћајни факултет, 9-10 Децембар, 2002, pp. 61-68
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаКујачић М.: Избор најбоље варијанте у пројектовању организације поштанског саобраћаја коришћењем аналитичког мрежног процеса, Докторска дисертација , Саобраћајни факултет, 2001
(М72) Одбрањен магистарски радКујачић М.: Истраживање модела организације у поштанском саобраћају, Магистарска теза , Саобраћајни факултет, 1999
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоКујачић М.: Предлог стратегије развоја поштанске дјелатности у Црној гори, Министарство саобраћаја поморства и телекомуникација, бр.01-2881/1 од 21.07.2008, 2012
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПоштански саобраћај и комуникацијеФакултет техничких наука25.09.2012.
Ванредни професорТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука04.10.2007.
ДоцентСаобраћајно инжењерствоФакултет техничких наука01.10.2002.