Проф. Емеритус др Мирјана Војиновић-Милорадов


Недостаје слика

др Мирјана Војиновић-Милорадов

Проф. Емеритус


Телефон021/485-2405
E-mail
Академско звањеПроф. Емеритус
КанцеларијаКабинет 011A

Завршила је Технолошки факултет 1963, магистрирала 1972, а докторирала 1976. године. Од 1964. била је запослена на Технолошком факултету, а после интеграционих процеса на Универзитету 1977. године прелази на Природно-математички факултет, где је држала наставу на предмету Хемија за студенте групе Биологије. Од 1977. до 1984. држи наставу на предмету Општа и неорганска хемија на Технолошком факултету, оделење у Сремској Митровици, а од 1984. године предаје на Медицинском факултету на предмету Хемија за студенте медицине и стоматологије. Од 1992. држи наставу студентима медицине, група на енглеском језику. Од 1985. изводи наставу на курсу Примењена хемија на Факултету техничких наука, а од 2000. године реализује наставу на курсевима Распростирање поремећаја, Анализа података и Еколошки практикум на усмерењу Инжењерство заштите животне средине Факултета техничких наука. Од 1991. изводи редовну наставу на последипломским магистарским универзитетским студијама Инжењерства заштите животне средине у оквиру АЦИМСИ-ЦИМСИ (раније ТЕМПУС центар) на предметима Хемијски принципи у заштити животне средине и Атмосферска хемије. Научна област: Мониторинг садржаја ПОП/ПЦБ у води, земљишту и седименту – абиотском и биотском матриксу, а посебно у хуманим узорцима и хуманом млеку и биолошком материјалу (јетре жаба); развој нових метода за одређивање полихлорованих бифенила, полиароматичних угљоводоника и других органохлорних перзистентних полутаната; хемија фулерена и биофулерена; квалитет и управљање водама. Радови: Више од 300 радова из наведених области, објављених у интернационалним и националним часописима и више од 200 саопштења на међународним и националним конгресима, симпозијумима и саветовањима. Пет пленарних предавања на националним и међународним конгресима по позивима

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.2002.01.12.2004.Департман за енергетику и процесну технику
Редовни професор01.11.2006.01.09.2007.Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Редовни професор01.01.2005.01.10.2006.Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
НазивУ Установи
Спектрофотометријско одређивање пиролидон карбонске киселине

Диплома

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1963

Одвајање и одређивање карбонилних једињења хроматографијом на танком слоју

Магистратура

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1971

Хроматографско и спектрофотометријско испитивање алдехида и кетона

Докторат

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1976

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., Živanov M.: Colorimetric fiber optic probe for measurement of chemical parameters in surface water, Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 168-173, ISSN 0925-4005
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRadonić (Jakšić) J., Jovčić Gavanski N., Ilić M., Popov S., Batić Očovaj S., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Emission sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air during heating and non-heating periods in the city of Novi Sad, Serbia DOI 10.1007/s00477-016-1372-x, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2016, ISSN 1436-3240
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVukavić T., Vojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Ristivojević A.: Human milk POPs and neonatal risk trend from 1982 to 2009 in the same geographic region in Serbia, Environment International, 2013, Vol. 54, pp. 45-49, ISSN 0160-4120
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Fries E.: Application of Twisselmann Extraction, SPME, and GC-MS To Assess Input Sources for Organophosphate Esters into Soil, Environmental Science and Technology, 2011, Vol. 45, No 6, pp. 2264-2269, ISSN 0013-936X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Pap S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: The emission of BTEX compounds during movement of passenger car in accordance with the NEDC, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 639, pp. 339-349, ISSN 0048-9697
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPetrović (Đogo) M., Sremački M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Obrovski B., Vojinović-Miloradov M.: Health risk assessment of PAHs, PCBs and OCPs in atmospheric air of municipal solid waste landfill in Novi Sad, Serbia, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 644, pp. 1201-1206, ISSN 0048-9697
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVojinović-Miloradov M., Krizan J.: QUALITY OF YUGOSLAV RIVERS (1991–1995) Naziv časopisa: Water Res , Water Research, 1997, Vol. 11, No 31, pp. 2914-2917, ISSN 0043-1354
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиПетровић (Ђого) М., Сремачки М., Радонић (Јакшић) Ј., Михајловић И., Обровски Б., Војиновић-Милорадов М.: Хеалтх риск ассессмент оф ПАХс, ПЦБс анд ОЦПс ин атмоспхериц аир оф муниципал солид wасте ландфилл ин Нови Сад, Сербиа, Сциенце оф тхе Тотал Енвиронмент, 2018, Вол. 644, пп. 1201-1206, ИССН 0048-9697
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVojinović-Miloradov M., Buzarov D., Adamov J., Šimić S., Popović E.: DETERMINATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS AND POLYAROMATIC HYDROCARBONS IN FROG LIVER , Water Science and Technology, 1996, Vol. 34, No 7-8, pp. 153-156, ISSN 0273-1223
(М21) Рад у врхунском међународном часописуZelenović Vasiljević T., Srđević Z., Vojinović-Miloradov M., Bajčetić R.: GIS and the analytic hierarchy process for regional landfill site selection in transition countries: A case study from Serbia, Journal of Environmental Management, 2012, Vol. 49, pp. 445-458, ISSN 0301-4797
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Radonić (Jakšić) J., Trifunović S., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Evaluation of the adsorption potential of eco-friendly activated carbon prepared from cherry kernels for the removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) from aqueous wastes, Journal of Environmental Management, 2016, Vol. 184, pp. 297-306, ISSN 0301-4797
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGrujić-Letić N., Milanović M., Milić N., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Turk Sekulić M.: Determination of Emerging Substances in the Danube and Potential Risk Evaluation DOI: 10.1002/clen.201400402, CLEAN - Soil Air Water, 2014, ISSN 1863-0650
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTurk Sekulić M., Okuka M., Živančev (Šenk) N., Radonić (Jakšić) J., Vojinović-Miloradov M., Vidicki B.: Assessment of atmospheric distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons using a molecular structure model, Atmospheric Research, 2013, Vol. 128, pp. 111-119, ISSN 0169-8095
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKaišarević (Zorić) S., Hilscherova K., Weber R., Sundqvist K., Tysklind M., Voncina E., Bobic S., Andrić N., Pogrmić-Majkić K., Vojinović-Miloradov M., Giesy J., Kovačević R.: Characterization of dioxin-like contamination in soil and sediments from the “hot spot” area of petrochemical plant in Pancevo (Serbia). , Environmental Science and Pollution Research, 2011, Vol. 18, pp. 677-686, ISSN 0944-1344
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Klanova J.: Gas/particle partitioning of persistent organic pollutants generated during the war accident in Serbia, Environmental Science and Pollution Research, 2009, Vol. 16, No 1, pp. 65-72, ISSN 0944-1344
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilić N., Milanović M., Grujić-Letić N., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M.: Occurrence of antibiotics as emerging contaminant substances in aquatic environment, International Journal of Environmental Health Research, 2013, Vol. 23, No 4, pp. 296-310, ISSN 0960-3123
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKiurski J., Adamović (Majkić) S., Oros I., Krstić J., Vojinović-Miloradov M.: The removal efficiency of heavy metals from spent printing developer, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2012, Vol. 7, No 1, pp. 5-16, ISSN 1842-4090
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Ćulibrk D., Vojinović-Miloradov M., Kukić B., Turk Sekulić M.: Prediction of gas-particle partitioning of PAHs based on M5’ model trees, Thermal Science, 2011, Vol. 15, No 1, pp. 115-124, ISSN 0354-9836, UDK: doi: 10.2298/TSCI100809005R
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMrazovac S., Vojinović-Miloradov M.: Correlation of main physicochemical parameters of some groundwater in northern Serbia, Journal of Geochemical Exploration, 2011, Vol. 108, No 3, pp. 176-182, ISSN 0375-6742
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSonja Kaišarević, Nebojša Andrić, Stanka Bobić, Jelena Tričković, Ivana Teodorović, Mirjana Vojinović-Miloradov, Radmila Z. Kovačević, Detection of Dioxin-like Contaminants in Soil from the Area of Oil Refineries in Vojvodina Region of Serbia, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (2007), online, 10.1007/s00128-007-9241-4
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTurk M, Jakšić J, Vojinović Miloradov M, Klanova J, Post-war levels of persistent organic pollutants (POPs) in air from Serbia determined by active and passive sampling methods, Environ Chem Lett (2007), 5:109-113
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBogdanović G., Đorđević A., Čanadanović-Brunet J., Vojinović-Miloradov M.: MODULATING ACTIVITY OF FULLEROL C60(OH)22 ON DOXORUBICIN-INDUCED CYTOTOXICITY , Toxicology in Vitro, 2004, Vol. 18, pp. 629-637, ISSN 0887-2333
(М23) Рад у међународном часописуĐogo M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Obrovski B., Ubavin D., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M.: Selection of optimal parameters for future research monitoring programmes on MSW landfill in Novi Sad, Serbia , Fresenius Environmental Bulletin, 2017, Vol. 26, No 7/2017, pp. 4867-4875, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуIlić M., Putnik S., Prvulović Bunović N., Vojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J.: Hepatocellular carcinoma and impact of aflatoxin difuranocoumarin derivate system: a case report, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2016, No 144(11-12), pp. 661-663, UDK: DOI:10.2298/SARH1612661I
(М23) Рад у међународном часописуStošić M., Čučak D., Kovačević S., Perović M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Radnović D.: Meat industry wastewater: microbiological quality and antimicrobial susceptibility of E. coli and Salmonella sp. isolates, case study in Vojvodina, Serbia; DOI: 10.2166/wst.2016.113, Water Science and Technology, 2016, Vol. 73, No 10, pp. 2509-2517, ISSN 0273-1223
(М23) Рад у међународном часописуJanković Ž., Vojinović-Miloradov M., Sremački M., Božilov A., Luković A., Petković A., Glišović S.: A preview on environmental issues and perspectives of e-waste management in Western Balkans , Fresenius Environmental Bulletin, 2018, Vol. 27, No 12, pp. 7935-7944, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуČavić A., Sremački M., Petrović (Đogo) M., Obrovski B., Šunjević M., Mihajlović I., Bošković A., Vojinović-Miloradov M.: Valorisation of the concentration levels of toxic metal cations in river Danube surface water via multicriteria analysis, Fresenius Environmental Bulletin, 2018, Vol. 27, No 11/2018, pp. 7787-7798, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуSremački M., Milanović M., Mihajlović I., Spanik I., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Milić N., Vojinović-Miloradov M.: „Adaptation of screening analysis method for key pollutants in wastewater of meat industry“, Fresenius Environmental Bulletin, 2016, pp. 5008-5013, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуNježić Z., Vojinović-Miloradov M., Palić D., Cvetković B., Živković J.: Possibilities of utilization of leftover bread, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, 2010, Vol. 16, No 4, pp. 399-403, ISSN 1451-9372, UDK: 664.6(497.11)
(М23) Рад у међународном часописуKiurski J., Vučinić-Vasić M., Aksentijević S., Kozmidis-Luburić U., Vojinović-Miloradov M.: Metal distribution and particle size analysis in water and sediment of the Djetinja river and Dragića spring (Serbia), Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, 2010, Vol. 16, No 4, pp. 363-372, ISSN 1451-9372
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Pap S.: Occupational exposure to formaldehyde, 22. International Scientific Conference –Engineering for Environment Protection-TOP 2016, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 7-9 Jun, 2016, pp. 9-9, ISBN 978-80-227-4568-0
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Проф. ЕмеритусИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду24.01.2008.
Редовни професорИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука25.02.1988.
Ванредни професорХемијске наукеПриродно-математички факултет07.10.1982.
ДоцентХемијске наукеТехнолошки факултет11.05.1977.
АсистентХемијске наукеТехнолошки факултет15.05.1972.
Асистент приправникХемијске наукеТехнолошки факултет20.01.1964.