проф. др Павле Гладовић


Недостаје слика

др Павле Гладовић

Редовни професор


Телефон021/485-2483
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 126

Година уписа и завршетка основних студија 1969./1975., Друмски и градски саобраћај, Саобраћајни факултет Универзитет у Београду, просечна оцена 8,60 оцена дипломског рада 10. Година уписа изавршетка магистарских студија 1982./1986., Друмски иградски саобраћај, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду , просечна оцена током студија 9,00. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду 1994.год. одбрањена докторска дисертација.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.2018.30.09.2021.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Редовни професор26.01.2005.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.09.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Примена савремених метода за утврдјивање превозних карактеристика путника на аутобуској линији бр. 31 и 31-а у Београду

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1975

Утврдјивање карактеристика путовања методом узорака код систематског бројања путника у јавном градском путни;ком превозу

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1986

Прилог истразивању утицаја тарифне политике на повецање мобилности у јавном градском путницком превозу

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1994

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуP.Ralević, P.Gladović,D.Pamučar,M. Dobrodolac, M.,B.Đorović, B.(2012), "Mathematical model for evaluating the effectiveness of urban and suburban public transport", Metalurgia International, Vol. 17, No. 11, pp. 194-202, IDS Number 986 UF, ISSN 1582-2214
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуD. Bojanić,P.Gladović,P.Ralević,D.Pamučar, (2012), "Organisational design of the logistic management bodies using fuzzy multi criteria decision making in strategic planning", Metalurgia International, Vol. 17, No. 11, pp. 185-193, IDS Number 986 UF, ISSN 1582-2214
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStanković M., Gladović P., Popović V., Lukovac V.: Selection Criteria and Assessment of the Impact of Traffic Accessibility on the Development of Suburb, Sustainability, 2018, Vol. 10, No 6, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSremac S., Gladović P., Đelošević M., Matić B., Matić A.: Development of Polymer Packaging for Power Cable, Metalurgija, 2014, Vol. 53, No 4, pp. 693-696, ISSN 0543-5846, UDK: 678.2.004.3:621.315.2=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPopović Z., Lazarević L., Brajović Lj., Gladović P.: Managing rail service life, Metalurgija, 2014, Vol. 53, No 4, pp. 721-724, ISSN 0543-5846, UDK: 669+621.7+51/54(05)=111
(М23) Рад у међународном часописуBojanić D., Gladović P., Ralević P., Pamučar D.: Organisational design of the logistic management bodies usuing fuzzy multi criteria decision making in strategic planning, Metalurgia international, 2012, Vol. 17, No 11, pp. 185-193, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуRalević P., Gladović P., Pamučar D., Dobrodolac M., Đorović B.: Mathematical model for evaluating the effectiveness of urban and suburban public transport, IDS Number 986 UF, Metalurgia international, 2012, Vol. 17, No 11, pp. 194-202, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуGladović P., Popović V., Peulić V.: Expenditure Model, of Line Ranking in the Public Mass Passangers Transportation System , Promet - Traffic and Transportation, 2011, Vol. 23, No 6, pp. 503-509, ISSN 0353-5320, UDK: 656
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомГладовић П.: Транспортни информациони систем, Логистика, 2010, Но 03, пп. 24-25, ИССН 1840-4928
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомГладовић П., Поповић В.: Примена савремених информационих технологија у аутотранспорту опасних материја, Логистика, 2010, Но 03, пп. 20-21, ИССН 1840-4928
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомGladović P., Ralević P., Mladenović S., Denić N., Dobrodolac M.: Quantification of airlines business efficiency usuing data envelopment analysis (DEA); DOI 10.5897/AJBM11.1713, African Journal of Business Management, 2012, Vol. 6, pp. 7423-7430, ISSN 1993-8233
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком**Gladović P., Bojović N.: A methodology for introducing new types of tickets in an urban public transport network, Časopis Internacional journal of transport economist, vol. XXVII No 3, October 2000. Instituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa, Roma.- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомGladović P., Cvijan M., Drašković D.: The Use of Cell Phone while Driving-A Case Study in Serbia, Journal for Traffic and Transport Research and Application, 2018, Vol. 1, pp. 42-47, ISSN 2490-3477, UDK: 656
(М26) Научна критика и полемика у међународном часописуП. Гладовић,:” Транспортни информациони систем”, Часопис „Логистика“, (БИХ), број 03/2010, стр. 24-25, ИССН 1840-4928
(М26) Научна критика и полемика у међународном часописуП. Гладовић, В. Поповић:” Примена савремених информационих технологија у аутотранспорту опасних материја”, Часопис „Логистика“, (БИХ), број 03/2010, стр. 20-21, ИССН 1840-4928
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниВ.Поповић, П.Гладовић, С.Калач:”Дефинисање модела савременог система наплате у јавном градском превозу”, ИИИ Саветовање са међународном учешћем:“ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА-ЕВРОПСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ,Травник-Влашић, 31.05.-01.06.2012. године, стр.177-192,ИССН 2232-8807
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниП.Гладовић, В.Поповић:”Информациони систем за праћење економско-производних показатеља рада аутотранспортних предузећа“, ИИИ Саветовање са међународном учешћем:“ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА-ЕВРОПСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ,Травник-Влашић, 31.05.-01.06.2012. године,(рад по позиву) стр.19-27,ИССН 2232-8807
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниГладовић П., Деретић Н.: Отворени подаци и могућност примене у интелигентним транспортним системима у јавном превозу путника, 17. Међународно саветовање трендови, технолошке иновације и дигитализација у саобраћају, екологији и логистици у функцији одрживог развоја, Травник, 11-12 Мај, 2018, пп. 66-74, ИСБН 2232-8807
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниСаламандија В., Аврамовић З., Гладовић П.: Концепција управљачког информационог система за управљање аутотранспортним предузећима, 10. Научно-стручни скуп Информационе технологије за е-образовање - ИТеО, Бања Лука, 28-29 Септембар, 2018, пп. 264-270, ИСБН 978-99976-34-33-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниП.Гладовић,В.Басарић,А.Поповић“:Оцена ефеката уводјења аутобуса на природни гас у систем ЈГПП-а у Крагујевцу“, ИИ Саветовање с медјународним учешћем:“Екологија и саобраћај“,(рад по позиву),2 .и 3. јун 2011.стр. 248-259,Травник-Влашић, ИССН 2232-8807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM.Miličić,P.Gladović,V.Basarić: ’’Influential parameters of accumulation of the interecity bus lines“, 2nd DQM INTERNATIONAL CONFERENCE „LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT’’,ICDQM-2011., Beograd, Serbia, 29-30 June 2011. str.240-245, ISBN 978-86-86355-06-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниП.Гладовић,П.Ралевић,С.Костић:“Концепт одржавања према поузданости-РЦМ“,14.ДQМ Међународна конференција ’’УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ И ПОУЗДАНОШЋУ’’,Београд, Србија, 29-30 Јун 2011.стр.379-384, ИСБН 978-86-86355-05-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV.Popović,P.Gladović:“Information as a key factor in management of transport companies“,INTERNATIONAL CONFERENCE COMMUNCATION AND BUSINESS SECTOR held at Faculty for Management in Traffic and Communication, Berane, Montenegro, Jun 20, 2011.Str.81-88, ISBN:978-9940-575-07-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM.Stefanović,B.Bojović,P.Gladović,N.Prolović:“Model for increasing productivity of dangerous goods transportation fleet“, 15th International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2012,Belgrade,serbia,28-29 June 2012, str. 170-176, ISBN 978-86-86355-10-2, COBISS.SR-ID 191715596
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниP.Gladović,V.Popović:“Uvod u definisanje modela taksi prevoza u cilju povećanja kvaliteta usluge“,15th International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2012,Belgrade,serbia,28-29 June 2012, str. 733-738, ISBN 978-86-86355-10-2, COBISS.SR-ID 191715596
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Tomović, S.Pejčić-Tarle, P.Gladović:“Sistem upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja perfomansi transportnih organizacija“, Međunarodna konvencija o kvalitetu 2012. JUSK, pod motom:“KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA“,Beograd, 5.-7. Jun 2012. Godine, str. 99-103, UDK 658.5, ISBN 978-86-903197-9-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниS.Kostić, Z.Papić, P.Gladović:“Dangerous situations during taking irregular menauvers in traffic“, XI International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2012“, Novi Sad, 11 th and 12 th, October 2012., page 197-205, ISBN 078-86-7892-412-5, COBISS.SR-ID 274261511
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Tomović, P.Gladović, N.Petrović, B.Žunić:“Standardized management systems (SMS) in the function of improving the business performance of Serbian railways“, XV SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON RAILWAYS RAILCON’12, Serbia, Niš, October 04-05, 2012., str.77-80
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV.Popović, P.Gladović:“BUS RAPID TRANSIT AS A FORM OF CUSTOMER ORIENTATED TRANSPORTATION THAT LEADS TO SUSTAINABLE MOBILITY”,3rd INTERNATIONAL CONFERENCE 2011,”TOWARDS A HUMANE CITY”, Novi Sad, 27th and 28th October 2011, str. 103-108, 656.025.2(082), ISBNN 978-86-7892-349-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P., Deretić N.: STATISTICAL INDICATORS AND RISK FACTORS IN TRAFFIC ACCIDENTS BY BUS, 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEC and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 364-371, ISBN 978-86-80698-12-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Simeunović, P. Gladović, M. Leković.,:” Required service quality as a function of public passenger transport sistem organization”, 12th International Conference dependability and quality management ICDQM-2009, Belgrade, Serbia, 25-26 june 2009., str. 172-178,ISBN 1451-4966
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Simeunović, P. Gladović.,:” Influence of public transport vehicle gap on quality of service in comfort domauin”, 11th International Conference dependability and quality management ICDQM-2008, Belgrade, Serbia, 18-19 june 2008., str. 402-407, ISBN-1451.4966
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV. Popović, D. Bogićević, P. Gladović.,:” Augmentation of quality service in transport of passengers and goods using modern information tehnologies”, 11th International Conference dependability and quality management ICDQM-2008, Belgrade, Serbia, 18-19 june 2008., str. 342-347, ISBN-1451.4966
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниP. Gladović, V. Popović, D. Bogićević.:”, Valuation for quality of service in public city transport of passenger in town Nis”, 11th International Conference dependability and quality management ICDQM-2008, Belgrade, Serbia, 18-19 june 2008., str. 336-341, ISBN-1451.4966
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanković M., Gladović P., Popović V.: DETERMINING THE IMPORTANCE OF THE CRITERIA OF TRAFFIC ACCESSIBILITY USING FUZZY AHP AND ROUGH AHP METHOD, 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEC and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 273-289, ISBN 978-86-80698-12-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJanković A., Lukovac V., Gladović P.: DEFINITION OF INDIVIDUAL WEIGHTS OF DECISION MAKERS IN GROUP AHP SYNTHESIS , 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEC and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 512-528, ISBN 978-86-80698-12-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P., Deretić N.: Planning the Study of Public Passenger Transport by Microsoft Project 2010, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and Crisis Managemen t- RABEK and European Centre for Operational Research - ECOR, 28-29 Septembar, 2017, pp. 137-148, ISBN 978-86-80698-09-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIlić S., Gladović P., Ilić B.: Professional Training of a Manager as Key Feature in Increasing Efficiency of Road Transport Companies, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and Crisis Management - RABEK and European Centre for Operational Research - ECOR, 28-29 Septembar, 2017, pp. 209-217, ISBN 978-86-80698-09-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTomović N., Pejčić-Tarle S., Gladović P.: RESEARCH OF CRITICAL FACTORS OF SUCCESS IN TRANSPORT ORGANIZATIONS, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj, 17-18 Novembar, 2017, pp. 87-96, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK: 656.1/.2(082)(0.034.4)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanković M., Gladović P., Perić M., Bogićević D., Popović V., Radosavljević D.: PROLONGED BUS WAITING TIME AT A BUS STOP CAUSED BY PASSENGERS' ENTRANCE AND EXIT, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of Technical Sciences , 19-21 Maj, 2016, ISBN 978-9989-786-79-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Stanković M., Gladović P.: NEEDS FOR APPLICATION OF MODERN FARE SYSTEMS IN PUBLIC CITY PASSENGER TRANSPORT, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Maj, 2016, ISBN 978-9989-786-79-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavković T., Miličić M., Gladović P., Škiljaica I., Koleška D.: Benefits of Eco-Driving Usage in Transport Companies - Case Of Scania, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 421-425, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПоповић В., Костић С., Гладовић П., Јовановић М.: Пешаци као угрожени учесници у саобраћају - студија случаја града Ниша, 10. Роад Сафетy ин Лоцал Цоммунитy, Крагујевац, 22-25 Април, 2015, ИСБН 978-86-7020-350-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанковић М., Михајловић М., Гладовић П., Богићевић Д.: Уређење паркирања у функцији унапређења постојеће саобраћајне ситуације у Куршумлији, 2. ТЕС 2010, Сомбор: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, 8-9 Октобар, 2015, ИСБН 978-86-7395-340-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanković M., Gladović P., Bogićević D., Mišić J.: Effects of Public Transport on Greater Attractiveness of a Residentialatre, 5. Towards a humane city, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Trajković I., Gladović P., Kostić S.: The Role and Significance of Planning and Conducting Pedestrian Flows in Cities - Case Study of Niš, 5. Towards a humane city, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVeličković M., Gladović P.: Konsolidacija robnih tokova kao mera za smanjenje ekološkog uticaja transporta, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, 22-23 Maj, 2015, pp. 256-266, ISBN /
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P.: Primena analize DEA za poboljšanje kvaliteta usluge na mreži linija javnog gradskog transporta putnika – studija slučaja grada Niša, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik, 22-23 Maj, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanković M., Gladović P., Bogićević D.: Značaj primene transportnog problema u funkciji izbora optimalnog rešenja, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik, 22-23 Maj, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM.Božović, P.Gladović, M.Veselinović,:“Assessment model of urban public transport system”, Časopis “Suvremeni promet”-Hrvatska, God.31(2011), Broj 5-6 (str. 414-420), U.D.C.656. 1/5:65.012.4, ISSN 0351-1898
(М52) Рад у часопису националног значајаП. Гладовић, Модел оптималног размештаја објеката за смештај и одржавање возила Часопис “Саобраћај у градовима”, број 3/1979., стр. 15-23, ИСБН-0350-0225
(М52) Рад у часопису националног значајаП. Гладовић, М. Миличић, М. Симеуновић.,” Квалитет услуге у друмском транспорту”, Часопис “ТЕХНИКА”, број 3-2004, стр. 113-120, ИСБН-0558-6208
(М52) Рад у часопису националног значајаP.Gladović, P.Ralević, S.Mladenović, N.Denić, M.Dobrodolac:“Quantification of airlines business efficiency using data envelopment analysis (DEA)“, African Journal of Business Management Vol. 6 (25), pp. 7423-7430, 27 June, 2012, DOI: 10.5897/AJBM11.1713, ISSN 1993-8233
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниП.Гладовић,П.Ралевић,С.Пејчић-Тарле,А.Драгојловић:“Инструменти политике заштите животне средине“, ИИ Саветовање с медјународним учешћем:“Екологија и саобраћај“,2. и 3. јун 2011.стр. 191-198,Травник-Влашић, ИССН 2232-8807
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниП. Гладовић, М. Симеуновић, М. Радојковић:“ Примена ИТС-технологија за тарифирање у систему јавног превоза путника“, И Саветовање са међународним учешћем, "Транспорт и савремени услови пословања", 27. и 28. мај 2010.год, Травник-Влашић, УДК 658.7(075.8), ИСБН 978-9958-640-06-3, стр. 205-212
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниП. Гладовић::“ Модел савременог организовања система јавног масовног транспорта путника (ЈМТП)“, И Саветовање са међународним учешћем, "Транспорт и савремени услови пословања", 27. и 28. мај 2010.год Травник-Влашић, УДК 658.7(075.8), ИСБН 978-9958-640-06-3, стр. 41-54, предавање по позиву
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниP. Gladović, S. Pejčić-Tarle, S. Mladenović, P. Ralević.,:” A dea methodology for evaluating the efficiency of urban public transport systems in Serbia”, 2nd Conference with international participation 2009. “Modern tendencies of improving traffic in sities”, Novi Sad, 15-16 oktobar 2009., str. 95-101., ISBN 978-86-7892-222-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниП. Гладовић, В. Поповић, Д. Богићевић.,:” Значај примене дигиталних карти у праћењу саобраћајних незгода”, Саветовање: Саобраћајне незгоде, Златибор 21-23. мај 2009., стр. 280-288
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниП. Гладовић, В. Поповић, Д. Богићевић.,:” Савремене инфорамационе технологије као фактор безбедности у транспорту опасних материја”, Саветовање: Саобраћајне незгоде, Златибор, 22-24. мај 2008., стр. 281-290
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниН.Стојановић, П.Гладовић:“Елементи за процену ризика при транспорту опасних материја у друмском саобраћају“, Висика техничка школа струковних студија-Ниш, Зборник радова, Ниш, 20011.,стр.37-40, ИСБН 978-86-85391-08-8, ЦОБИСС.СР-ИД 184402956
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниП.Гладовић, В.Поповић:“Примена ИТС-а на путној мрежи Србије“, ТРЕЋИ БИХ КОНГРЕС О ЦЕСТАМА, Сарајево, 20.-21. Септембар 2012. стр. 138-145, ИССН 1840-2763 9771840276009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић,З.Папић,В.Богдановић,П.Гладовић,М.Симеуновић:“Узроци и грешке код саобраћајних незгода-нови приступ у њиховој системстизацији“, Саветовање:Саобраћајне незгоде, Златибор, 27-29 април 2011. стр. 405-413, ИСБН 978-86-6041-060-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниД.Богићевић,С.Костић,П.Гладовић,Н.Ченгић:“Конструкција и примена дијаграма енергетских растера за типске моделе возила“, Саветовање:Саобраћајне незгоде, Златибор, 27-29 април 2011. стр. 176-185, ИСБН 978-86-6041-060-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ.Божовић,П.Гладовић:“Градски масовни транспорт путника као јавни сервис – институционална структура и управљање“, Симпозијум Симулације у организацији - СИМОРГ, 9-12. јули 2010.год., Златибор, ИСБН 978-86-7680-216-6 (електронски зборник радова)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниД.Пројовић, П.Гладовић:“Примена комуникационих технологија за унапређење квалитета транспортних услуга јавног масовног транспорта путника“,10 Саветовање о техникама регулисања саобраћаја-ТЕС 2012., Суботица, 17.-18. Мај 2012., стр.155-160, ИСБН 978-86-7395-300-7, ЦОБИСС.СР-ИД 190607116
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниП.Ралевић, С.Младеновић,С.Пејчић-Тарле,П.Гладовић:“Оптимизација паковања различитих врста контејнера на носеће платформе“, XXXВИИИ Симпозијум о операционим истраживаwима СYМ-ОП-ИС, 04.-07. октобар, 2011. Стр.814-817, ИСБН: 978-86-403-1168-7
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Павле Гладовић, Тарифна политика у јавном градском путничком превозу, Издавачко предузеће ПЦ Програм, д.о.о., Београд 1995
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуP. Gladović, N. J. Bojović, A methodology for introducing new types of tickets in an urban public transport network, International Journal of Transport Economics, Vol. XXVII-No. 3, str. 381-399, Roma october 2000
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуP. Gladović, V. Popović, V. Peulić, Expenditure model of line ranking in the public mass passengrs transportation system, Prome Traffic & Trasportation ISSN 0353-5320, UDK 656 CODEN POMEEZ, vol. 23, ID 0308-6/2011
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Павле Гладовић, Станислав Глумац, Срећко Жежељ, Срећко Нијемчевић, Пројектовање, производња и експлоатација аутобуса, ИКАРБУС а.д. Београд 2002
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду26.01.2005.